Formal

Formal

1. anlamı (s)., (i). resmi, usule uygun; biçimsel, şekli; (i). tuvalet, gece elbisesi. formal analogy (man). biçimsel karşılaştırma. formal call resmi ziyaret. formal garden geometrik şekillere göre düzenlenmiş şişek bahçesi. formal logic (man). yapısal man.
2. anlamı resmi. biçimsel.

Formal

Formal İngilizce anlamı ve tanımı

Formal anlamları

  1. (noun) See Methylal.
  2. (a.) Devoted to, or done in accordance with, forms or rules; punctilious; regular; orderly; methodical; of a prescribed form; exact; prim; stiff; ceremonious; as, a man formal in his dress, his gait, his conversation.
  3. (a.) Sound; normal.
  4. (a.) Belonging to the constitution of a thing, as distinguished from the matter composing it; having the power of making a thing what it is; constituent; essential; pertaining to or depending on the forms, so called, of the human intellect.
  5. (a.) Done in due form, or with solemnity; according to regular method; not incidental, sudden or irregular; express; as, he gave his formal consent.
  6. (a.) Having the form or appearance without the substance or essence; external; as, formal duty; formal worship; formal courtesy, etc.
  7. (a.) Belonging to the form, shape, frame, external appearance, or organization of a thing.
  8. (a.) Dependent in form; conventional.

Formal tanım:

Kelime: for·mal
Söyleniş: 'for-m&l
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English, from Middle French or Latin; Middle French, from Latin formalis, from forma
1 a : belonging to or constituting the form or essence of a thing formal cause b : relating to or involving the outward form, structure, relationships, or arrangement of elements rather than content formal logic formal style of painting formal approach to comparative linguistics
2 a : following or according with established form, custom, or rule lacked formal schooling a formal dinner party formal attire b : done in due or lawful form a formal contract received formal recognition
3 a : characterized by punctilious respect for form : METHODICAL very formal in all his dealings b : rigidly ceremonious : PRIM
4 : having the appearance without the substance formal Christians who go to church only at Easter
synonym see CEREMONIAL
- for·mal·ly /-m&-lE/ adverb
- for·mal·ness noun

Formal ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Conventional, Courtly, Elegant, Schematic, Stately,

Formal ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Informal,

Formal

İngilizce Formal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. traje de etiqueta; acontecimiento social que exige traje de etiqueta
adj. formal, ceremonial, ceremonioso, con formalidad, de protocolo, etiquetero, protocolar, protocolario, serio; correcto

Formal

İngilizce Formal kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. cérémonie nécessitant une tenue officielle
adj. formel; en règle; dans les formes; cérémonieux, solennel; formaliste; guindé; conventionnel

Formal

İngilizce Formal kelimesinin Almanca karşılığı.
n. gesellschaftliches Ereignis das formelle Kleidung erfordert; Abendkleid
adj. offiziell; äußerlich, förmlich; formbestimmend, formal; symmetrisch; formell

Formal

İngilizce Formal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. avvenimento sociale che richiede abito da cerimonia
agg. formale, convenzionale; protocollare; esteriore, apparente; di forma; esplicito; regolare, uniforme; simmetrico

Formal

İngilizce Formal kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. roupa de gala ou um acontecimento que exige vestimenta de gala
adj. formal, oficial; externo; ritualístico; relativo à forma; perfeitamente simétrico

Formal

i. gece elbisesi, tuvalet
s. resmi, biçimsel, geleneklere göre, kanuna göre, düzgün, muntazam

Formal

Almanca Formal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. ceremonious; conventional; according to custom; stiff; strict; symmetrical; requiring fancy dress

Formal

Portekizce Formal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. formal; academic, academical; modal; outward

Formal

İspanyolca Formal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. formal; serious, earnest; dependable; reputable; staid; sound

Formal

İngilizce Formal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. formeel
bn. officieel; uiterlijk; ceremonieel; gevormd; vormend; gelijkzijdig; formeel

Formal

n. occasion which requires fancy dress (dance, ball, etc.); evening gown
adj. ceremonious; conventional; according to custom; stiff; strict; symmetrical; requiring fancy dress
adj. formal, conventional, according to custom, strict

Formal

Almanca Formal kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
formeel

Formal

Almanca Formal kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. formel

Formal

Almanca Formal kelimesinin İtalyanca karşılığı.
adj. esteriore, formale
adv. formalmente

Formal

Almanca Formal kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. formal

Formal

Almanca Formal kelimesinin Türkçe karşılığı.
s. biçimsel

Formal

Portekizce Formal kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geral) formel
2. (ação) fait pour la forme; superficiel
3. (comportamento) formaliste; compassé; guindé; froid; distant

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Formal bilim
2 yıl önce

dalından (fennî, sosyal, formal) biri olan formal bilimler; mantık, matematik, bilişim, geometri gibi bilim dallarından oluşur. Formal bilimler teorik sembol...

Formalin
2 yıl önce

Formalin, formaldehit gazının sudaki %37'lik derişimli çözeltisine verilen addır. Formaldehitin gaz hâlde taşınmasının güvenli olmadığından dolayı sulu...

Düşünce bozukluğu
2 yıl önce

Düşünce bozukluğu veya formal düşünce bozukluğu, psikiyatride, hatalı düşünmenin bir yansıması olduğu düşünülen dil kullanımındaki dizisel bir bozukluğu...

Düşünce bozukluğu, Psikiyatri, Tıp, Zihinsel hastalık, Psikotik
Klorik asit
2 yıl önce

Klorik asit (HClO3), bir klorun oksoasiti ve klorat tuzlarının formal öncüsüdür. Güçlü bir asit (pKa ≈1) ve oksitleyici ajandır. Klorik asit, orantısızlık...

Yazılım mimarisi
5 yıl önce

öncüleri tarafından kullanılmaktadır. 1990'lardan itibaren tasarım şablonları, formal diller vs. geliştirildi. Yazılım mimarisini tanımlamak için mimari tanımlama...

Formaldehit
2 yıl önce

edilir. Bu çözeltiye formalin denir. Piyasada birçok ürünün içinde son kullanım tarihini uzattığı için kullanılmaktadır. Formalinden, düşük basınç altında...

Formaldehit, Aldehit, Hidrojen, Karbonil grubu, Kimya, Taslak, Metanal
Doğa bilimleri
2 yıl önce

bilimler ile bilimsel metodun insan davranışları üzerine uygulanması ve formal bilimler ile bilimsel metotlarla doğayı çalışan farklı metotları kullanmasıyla...

Fizik, Kimya, Biyoloj, Coğrafya, Teknoloji, Bilim
Sarkel
2 yıl önce

Publishing House. ISBN 965-07-0665-8 ^ Jonathan Shepard (1998). "The Khazars Formal Adoption of Judaism and Byzantium's Northern Policy". Oxford Slavonic Papers...