Forsa; Ömer Seyfettin'e ait kitap...

FORSA (türkçe) anlamı
1. Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar
2. kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri
3. daha çok cürüm ve cinayet erbabından küreğe mahkum olanlar hakkında kullanılırdı. Harp esirlerinin gençleri ve çocukları
4. saraylara ve acemi olanları kışlalarına verilir
5. yirmi yaşından yukarı olanları da küreğe konulmak üzere tersaneye gönderilirdi. Gemilerde harp esirlerine kürek çektirmek âdeti 15 ve 16. yüzyıllarda çok revaç bulmuştu. Venedik
6. Ceneviz
7. Barselona
8. Cezayir
9. Malta ve Osmanlı kaptanları
10. harp esirlerine
11. hatta mensub oldukları milletlere karşı vuku bulan muharebelerde bile zorla kürek çektirerek
12. bu tarik ile harbi kazanmağa çalışırlardı. (O.T.D.S.)
FORSA (türkçe) anlamı
13. gemilerde kürek çeken tutsak ya da hükümlü kimse.
FORSA (türkçe) ingilizcesi
1. [Forsa]n. streamer
2. n. galley slave,
FORSA (türkçe) fransızcası
1. forçat [le]

Forsa hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Forsa (kürekçi)

Forsa, Osmanlı Donanması'nda savaş gemilerinde görev yapan çoğunlukla suçlu ve esirlerden oluşan askeri sınıf.

Fersah

Alm. Paranange (f), Fr. Parassange (f), İng. Parasang. Eskiden kullanılan yol ölçülerinden birinin adı. Aslı forsa, fersenk olup, Arapçaya fersah olarak geçmiştir. Bu ölçü arâzinin durumuna göre değişirdi. Bir fersah, insanın bir saatte yürüdüğü yoldur. Bu da üç mil, yâni ...

Akdeniz

Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya'nın yer alır. Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizine buradan İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e, dolayısıyla Hind ...

Osmanlı Imparatorluğu

Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye ...

Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Babası Ömer Şevki Bey, Kafkas Türkleri'ndendi. Yazarın annesi Fatma Hanım ise İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızıdır. Türk Edebiyatında hikaye denince ilk akla gelen yazarlardan biridir.

Salih Reis

Salih Reis ( .... - 1566) Biga'da doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tunus'un fethinde ün kazanmış bir Osmanlı Amiralidir.Yıllardır Akdeniz'de korsanlık yapan Salih Reis, Korsika adasının bir limanında Andre Dorya'nın ani baskını sonucu Turgut Reis ile birlikte esir ...