Fosforilasyon

Kısaca: Fosforilasyon aşağıdaki anlamlarda kullanılır: ...devamı ☟

Fosforilasyon aşağıdaki anlamlarda kullanılır: *Oksidatif fosforilasyon, gıdaların oksidasyonu sonucu ATP'nin oluştuğu metabolik yol. *Fotofosforilasyon, hücrelerde ışık enerjisi ile ATP üretimi. *Substrat düzeyinde fosforilasyon, reaktif bir ara üründen ADP'ye fosfat grubu aktarımı ile ATP'nin üretildiği bir kimyasal reaksiyondur. *Protein fosforilasyonu, proteinlerde serin, treonin veya tirozin kalıntılarına, bir kinaz enzimi aracılığıyla bir fosfat grubunun eklenmesidir. *Kimyada, fosforik asidin esterlerine organofosfat denir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Oksidatif fosforilasyon
3 yıl önce

Oksidatif fosforilasyon, canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP sentezinde kullanılan yollardan biridir. Fosforilasyon olarak da adlandırılan...

Oksidatif fosforilasyon, ATP, Biyokimya, Fotosentez, Glikoliz, Hücre zarı, Mitokondri, Oksijenli solunum, Prokaryot, Sitoplazma, Taslak
Protein fosforilasyonu
3 yıl önce

spektrometresi ile fosforilasyon tespiti ve fosforilasyon konum belirlenmesi Hücrelerdeki bir hedef proteinin konuma özel fosforilasyonunun işlevsel analizi...

Substrat düzeyinde fosforilasyon
3 yıl önce

ve krebs döngüsünün ilk basamağında gerçekleşen fosforilasyon türüdür. Substrat düzeyinde fosforilasyon, yapısında fosfat bulunan bir substratı ADP ye...

Kemosentetik fosforilasyon
3 yıl önce

Kemosentetik fosforilasyon Kemosentez reaksiyonlarında, kimyasal maddelerin oksitlenmesi sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezi yapılması olayına...

Edmond H. Fischer
6 yıl önce

aktivasyonunda ve çeşitli hücresel süreçlerin düzenlenmesinde tersinir fosforilasyon mekanizmasını keşfinden dolayı 1992 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp...

Riboz
3 yıl önce

çıkarılan bir hidroksi grubu, DNA'nın yapısındaki deoksiribozu verir. Fosforilasyon sonucunda, riboz ATP, NADH ve birçok diğer metabolik bileşiğin alt birimi...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker
Nükleozit trifosfat
3 yıl önce

durumunda, ATP'nin tüketildikçe oksidatif fosforilasyonla yenilenir, buna karşın diğer nükleotitlerin fosforilasyon durumu ise NDP kinaz (EC 2.7.4.6) ve NMP...

Kinaz
3 yıl önce

yüksek enerji verici moleküllerden fosfat gruplarını özel substratlara fosforilasyon yolu ile aktaran enzim tipidir. Kinazlar, fosfotransferazlar adlı daha...