Kinaz

Kısaca: Kinaz, kimya ve biyokimyada, ATP gibi yüksek-enerjili verici moleküllerden fosfat gruplarını özel substratlara fosforilasyon yolu ile aktaran enzim tipidir. Kinazlar, fosfotransferazlar adlı daha büyük bir ailenin bir bölümüdür. Kinazlar, inorganik bir fosfat grubu kullanan bir bağın yıkılması olan fosforolizi yürüten fosforilazlarla ya da fosfat gruplarını ayıran fosfatazlarla karıştırılmamalıdır. ...devamı ☟

Kinaz, kimya ve biyokimyada, ATP gibi yüksek-enerjili verici moleküllerden fosfat gruplarını özel substratlara fosforilasyon yolu ile aktaran enzim tipidir. Kinazlar, fosfotransferazlar adlı daha büyük bir ailenin bir bölümüdür. Kinazlar, inorganik bir fosfat grubu kullanan bir bağın yıkılması olan fosforolizi yürüten fosforilazlarla ya da fosfat gruplarını ayıran fosfatazlarla karıştırılmamalıdır. bkz. fosforilasyon bkz. fosfotransferaz bkz. fosforilaz bkz. fosfataz bkz. ATP

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tirozin kinaz
3 yıl önce

Tirozin kinaz, protein fosforilasyonunu sağlayan protein kinaz ailesine mensup bir enzim. Fosforilasyona uğrayan aminoasit türü tirozin olduğundan bu enzime...

Kromozom 20 (insan)
6 yıl önce

EDN3: endothelin 3 JAG1: çentik 1 (Alagille sendromu) PANK2: pantothenate kinaz 2 (Hallervorden-Spatz sendromu) PRNP: prion protein (p27-30) Kromozom 20...

Adenozin Trifosfat
3 yıl önce

Sübstrat fosforilasyonu yoluyla bu aşamada bir miktar ATP pirüvat kinaz ve fosfogliserat kinaz enzimleri tarafından sentezlenir. Pirüvat sonra mitokondride...

Adenozin trifosfat, ADP, Adenozin difosfat, Adenozin monofosfat, Anaerobik, Biyokimya, Enzim, Fermantasyon, Fotosentez, GTP, Glikoliz
Kromozom 19 (insan)
6 yıl önce

alfa polipeptid (akçaçağaç üre hastalığı) DMPK: Distrofi miyotonik-protein kinaz GCDH: Glutaril-Koenzim A dehidrogenaz HAMP: Hepsidin antimikrobiyal peptid...

Siklik adenozin monofosfat
3 yıl önce

tarafından katalizlenir. Siklik AMP bazı protein kinazların işlevinde yer alır. Örneğin, PKA (protein kinaz A, cAMP-bağımlı protein kınaz, cAMP-dependent...

Siklik adenozin monofosfat, AMP, Adenozin monofosfat, Adrenalin, Enzim, Glikojen, Glikoz, Hormon, Hücre zarı, Kalsiyum, Karaciğer
Fosforilasyon
3 yıl önce

fosforilasyonu, proteinlerde serin, treonin veya tirozin kalıntılarına, bir kinaz enzimi aracılığıyla bir fosfat grubunun eklenmesidir. Kimyada, fosforik...

Src
3 yıl önce

Src bir proto-onkojenik tirozin kinaz grubudur. Çok hücreli organizmalarda hücreler arası sinyal iletiminde rol oynarlar. Ayrıca, hücresel büyüme ve embriyonik...

Protein fosforilasyonu
3 yıl önce

prokaryot ve ökaryotlarda görülen önemli bir düzenleyici mekanizmadır. Protein kinaz ve fosfataz denen enzimler bu düzenleme sürecinin fosforilasyon ve defosforilasyon...