Funk, groove kavramının üzerine kurulu bir müzik türüdür. Tek başına bir müzik türü değildir, belirli türlere ayrılmıştır. Özellikle 70'lerin sonunun funk müzikalitesi disco/pop izlenimi verir. İlk olarak Afrika kökenli Amerikalı müzikçiler tarafından yapılmıştır.

Funk

Funk, groove kavramının üzerine kurulu bir müzik türüdür. Tek başına bir müzik türü değildir, belirli türlere ayrılmıştır. Özellikle 70'lerin sonunun funk müzikalitesi disco/pop izlenimi verir. İlk olarak Afrika kökenli Amerikalı müzikçiler tarafından yapılmıştır.

Funk

f. korkmak, çekinmek, kaçınmak, yan çizmek, korkutmak, dehşete düşürmek
i. korku, dehşet, korkak, hilekâr

Funk

Almanca Funk kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. radyo (m), telsiz (m), telsiz haberleşme (m)

Funk

1. anlamı i, f, ing, kdili korku, dehşet; korkak adam; f çok korkmak, korkup çekil mek; korkaklık etmek, kaçınmak; onlemek ,ödlek kimse/korku,xyz ürk.
2. anlamı büyük korku. dehşet. (birşeyden) çekinmek. uzak durmak. korkmak. kaçmak.
3. anlamı telsiz.

Funk

Fransızca Funk kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. funk, type of jazz

Funk

Almanca Funk kelimesinin İngilizce karşılığı.
v. be afraid; cower in fear; frighten; escape; avoid

Funk

Flemenkçe Funk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. funk, fear, terror (Slang)

Funk

n. fear, terror (Slang); coward (Slang); type of jazz
v. be afraid; cower in fear; frighten; escape; avoid
n. wireless, radio, method of transmitting sound via electromagnetic waves; device used to receive and play radio broadcasts

Funk

Funk İngilizce anlamı ve tanımı

Funk anlamları

  1. (noun) Alt. of Funking
  2. (v. i.) To emit an offensive smell; to stink.
  3. (v. i.) To be frightened, and shrink back; to flinch; as, to funk at the edge of a precipice.
  4. (noun) An offensive smell; a stench.
  5. (v. t.) To envelop with an offensive smell or smoke.
  6. (v. t.) To frighten; to cause to flinch.
  7. (v. t.) To funk at; to flinch at; to shrink from (a thing or person); as, to funk a task.
  8. (noun) One who funks; a shirk; a coward.

Funk tanım:

Kelime: funk
Söyleniş: 'f&[ng]k
intransitive senses : to become frightened and shrink back
transitive senses
1 : to be afraid of : DREAD
2 : to shrink from undertaking or facing

Funk ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Cringe, Flinch, Quail, Recoil, Shrink, Squinch, Wince,

Funk

İngilizce Funk kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. olor fuerte; acobardamiento, abagamiento, canguelo, jindama
v. acobardarse


İlgili konuları ara

Yanıtlar