Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değistirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. . Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibar...

GARANTI BELGESI (türkçe) anlamı
1. satıcının alıcıya
2. malın sağlamlığını ve belli bir süre içinde bozulduğunda ücretsiz onarmayı garantilediği belge.
GARANTI BELGESI (türkçe) ingilizcesi
1. warranty
GARANTI BELGESI (türkçe) almancası
1. n. Garantieschein

Garanti Belgesi hakkında bilgiler

Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değistirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir. . Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır. Öte yandan, bazı malların garanti şartları, özellikleri göz önünde tutularak Bakanlıkça farklı şekilde belirlenebilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Garanti Belgesinde Şu Zorunlu Unsurlar Yer Almalıdır: *- İmalatçı-üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, *- Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, *- Fatura tarih ve sayısı, *- Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası, *- Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri, *- Garanti süresi, *- Azami tamir süresi, *- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu, *- Malın ücretsiz tamir, değistirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine iliskin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar, *- Kullanım hataları, *- Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar, *- Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

Yükümlülükler

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değistirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın, *- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, *- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, *- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değistirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. *- İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır. *- Tüketicinin bu taleplerine karsı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar. *- Garanti uygulaması sırasında değistirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Garanti Belgesi Verilmesi Zorunlu Olan Bazı Mallar

*-Sağlık Sektörü cihazları (kişisel kullanım cihazları, anne ve çocuk ürünleri, masaj alet ve cihazları, bedensel engellilere ait cihazlar) *-Optik alet ve cihazlar *-Isıtma ve havalandırma cihazları *-Sihhi tesisat alet ve cihazları *-Taşınabilir elektrikli el aletleri *-Motorlar *-Elektronik, telekomünikasyon alet ve cihazları (bilgisayarlar, güvenlik ve alarm sistemleri, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihazlar) *-Ahşap ve metal mobilyalar *-Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler *-Müzik enstrümanları *-Büro, muhasebe makineleri *-Taşıtlar

Kaynakça

*- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun *- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik *- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki garanti belgesi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Şarkı Sözleri

Sevda Demirel tarafından söylenen garanti belgesi adlı şarkının sözleri.hadi teklifine bir seferlik evet dedim
hadi kandım say kabul ettim kabullendim
ya bana tutamadın verdigin sözleri diyelim
ya olamadım dünkü kadar samimi görünemedim
ozaman ne önemi önemi var bunun
bir hayal kırıklığıda yaşayacagım
ya aşkımızın garanti belgesi hangi sözün olacak

şimdiki halime bayılabilirsin amma amma
seneler bu güzelliği alınca sevebilirmisin beni hala
şimdiki halime bayılabilirsin amma amma
seneler bu güzelliği alınca sevebilirmisin beni hala

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tüketici Hakları

Tüketici hakları, herhangi bir mal veya hizmeti satın alan kişinin kanunen sahip olduğu haklar. Bu konudaki mevcut yasal düzenlemelerin yanısıra, Tüketiciyi Koruma Derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar da tüketici haklarını korumak ve tüketicileri bilinçlendirmek konusunda ...

1999 Ermeni Parlamentosu Baskını

1999 Ermeni Parlamentosu Baskını, 27 Ekim 1999 tarihinde Nairi Unanyan'ın yönettiği silahlı bir grup tarafından Ermenistan Ulusal Meclisi'nin basılıp Başbakan Vazgen Sarkisyan ile Meclis Başkanı Karen Demirciyan'ın da dahil olduğu 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan parlamento ...

Tüketici Hakları Nedir? Nelerdir?

Tüketici hakları nelerdir? Tüketicilerin yapmaları gerekenler nelerdir?

Temel Tüketici Hakları

Temel tüketici hakları hakkında bilgi lütfen. Temel tüketici hakları nedir yada nelerdir?