Gazne

Kısaca: Gazni Vilayeti (Peştuca: غزني) (Farsça: غزنی), Afganistan'ın 34 vilayetinden birisidir. Ülkenin doğusunda yer alan vilayetin yönetim merkezi aynı isimli Gazni şehridir. ...devamı ☟

Gazne
Gazne

Gazne ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gazne Devleti

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gazneliler
3 yıl önce

başkent edindikleri, hâlen Afganistan sınırları içinde bulunan Gazne şehrinden almıştı. Gazne Devleti'nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı...

Gazne Devleti, 1027, 1186, 962, 963, 997, Ak Hun İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Avar İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu
Dandanakan Muharebesi
3 yıl önce

Selçuklu Devleti'nin Gazne Devleti'ni yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebeden sonra Gazne Devleti yıkılış dönemine...

Behramşah
6 yıl önce

Behramşah (ö. 1157), 1117-1157 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Şirzad'ın öldürülmesinden sonra yaşanan taht mücadelesinden Arslanşah...

Bilge Tegin
6 yıl önce

Bilge Tegin (? - 975), 966-975 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. 12 Kasım 966'da ölen Ebu İshak İbrahim'in yerini alacak bir oğlu yoktu...

Alp Tigin
3 yıl önce

Alp Tigin veya Alp Tegin (d.?, ö. 963), Gazne devletinin temellerini atan Türk asıllı kölemen (Arapça memluk, Farsça gulam) asker ve hukümdar. Türk kökenli...

Tuğrul Bozan
6 yıl önce

40-57 gün arası) hüküm süren ve Gazneli hanedanından olamayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanı. Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a...

Hüsrev Melik
6 yıl önce

hüküm süren son Gazne Devleti sultanı. Sultan Sencer, Oğuzlar tarafından esir edilince, Gurlular harekete geçtiler ve 1157'de bazı Gazne şehirlerini ele...

Sebük Tegin
3 yıl önce

(Farsça: ابو منصور سبکتگین) (ö. Ağustos 997, Gazne, Afganistan), 977–997 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Bilge Tegin'in 975'te ölmesi...