Gazneli II. Mesut, 1049 yılı içerisinde hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Gazneli II. Mesut

Gazneli II. Mesut, 1049 yılı içerisinde hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli Mevdud'un ölümünden sonra yerine geçen Gazneli II. Mesut, Mevdud'un Çağrı Bey'in kızıyla olan evliliğinden doğmuştu. Onun küçük yaşından dolayı, kısa saltanatındaki devlet işleriyle annesi ilgilenmiş ve devletin ileri gelenleri bunun üzerine, II. Mesut'u 29 Aralık 1049'da tahttan indirerek yerine Sultan Ali'yi geçirdiler. == Dış bağlantılar == * History of Iran: Ghaznavid Dynasty

Yanıtlar