Gemlik, Bursa

Kısaca: Gemlik. Marmara Denizi kıyısında bulunan, Bursa'nın bir ilçesi. ...devamı ☟

Gemlik, Bursa
Gemlik, Bursa

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Gemlik 
|harita2 =
|harita2 boyut =
|harita2 açıklama = 
|harita1 = 
|harita1 boyut = 80
|harita1 açıklama = 
|harita = Bursa_Turkey_Provinces_locator.jpga€Ž 
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Turkiye`de yeri
|il = Bursa
|şehir nüfusu = 63.329 
|ilçe nüfusu = 88.472 
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = 
|yüzölçümü =
|rakım = 
|lat_deg = 
|lat_min = 
|lat_hem = 
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_hem = 
|posta kodu = 16x xx
|alan kodu = 0224
|plaka = 16
|kaymakam = Mehmet Baygül
|belediye başkanı = Mehmet Turgut
|websitesi = 
|ilçe =
}}

Gemlik, Bursa`nın 30 km. kuzey batısında, Marmara Denizi kıyısındaki ilçesidir.

Gemlik`in üç tarafı kısmen ihtiyarlamış tek ve sıradağlarla kuşatılmış olup yalnız batısı Marmara Denizi`ne doğru açıktır. İznik Gölünden gelen Karsak Deresi Gemlik`i ikiye bölmüştür. Kuzeyden Samanlı Dağlarıyla güneyden Katırlı Dağlarının batıya doğru uzantıları Gemlik Körfezini kapalı bir havza haline sokmuştur. Samanlı dağlarından ayrılan bazı kollar kıyıya dik bir şekilde inerek sivri burunlar oluşturmuştur.

İklim

Gemlik`in iklimi tamamıyla Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Tarih

Gemlik, Bursa civarında kurulan en eski kenttir. Tarihi MÖ 12.yy`a kadar uzanır. Efsaneye göre Gemlik`e ilk olarak Herkül`ün geldiği ve buraya kaybolan arkadaşı `Syrus`un adını verdiği söylenir.

1087 yılında Selçuklu kumandanlarından Ebul Kasım`ın burada bir donanma yaptırması üzerine kentin "gemilerin yanaştığı ve üretildiği yer" anlamına gelen Gemiluk adını aldığı söylenir.

Gemlik, Osmanlı devrinde Bursa`daki Yıldırım Camii ve Medresesi`ne vakfedilmiş bir kasaba idi. Kasabanın gelirleri bu vakıflara yollanırdı. Uzun yıllar Kite`ye bağlı bir köy olan Gemlik, 1856`da Gemlik-Bursa karayolunun yapılmasından sonra canlanmış ve belediye örgütü kurulmuştur.

Ekonomi

İlçe merkezinde oturan nüfusun % 80`i ticaretle uğraşır. Tuzlu zeytin, yağ, sabun ticareti başta gelmektedir.

Gemlik`te tarım, oldukça gelişmiştir. En çok zeytin üretimi yapılır. Türkiye`nin en lezzetli sofralık zeytinlerinin yetiştiği yerlerdendir. Üstün kaliteli elma, armut ve şeftali üretimi de yapılmaktadır. Gemlik`te konserveciliğin gelişmesine paralel olarak sebzecilik gelişmiştir. Yetiştirilen sebzelerin başında fasulye, enginar, salatalık, domates, bezelye, patlıcan, biber gelir.

Hayvancılık ise ilçeye yakın köylerde az, dağ köylerinde ise daha çoktur. İlçede tavukçuluk da yaygınlaşmaktadır. Balıkçılık da önemli bir gelir kaynağı olup, körfez sularında her türlü balık bulunur.

Gemlik`te sanayinde, zeytin imalatı büyük yer tutar. 1937 yılında kurulan Sümerbank Suni İpek Fabrikası ilçenin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Sahil şeridinde yer alan Sümer Holding (Viskon ve jelatin üretimi), Tügsaş (Gübre ve kimyasal ürünlerin üretimi), Borusan (Boru üretimi), Çimtaş (saç ve demir üretimi), Borçelik (çelik üretimi), Cargill (nişasta bazlı şeker üretimi) gibi çeşitli fabrikalar Gemlik`teki sanayiinin temelini oluşturur. Gemlik civarında çıkartılan damarlı mermer ve alçı taşı ihracı Gemlik ekonomisi için önemlidir.

Gemlik, turizm bakımından I. derecede turistik hüviyete sahip bir ilçedir. Kurşunlu, Küçük Kumla, Büyük Kumla, Karacaali köylerindeki dinlenme evlerinde, turistik otel, motel, kamp ve pansiyonlarda turistler konaklamaktadır. Umurbey kasabasındaki Celal Bayar Vakfına ait Kütüphane ve Müze ayrıca Celal bayar`ın anıt mezarı da hayli ilgi çekmektedir. Kliseden çevrilme Balıkpazarı Camii, Çarşı Ali Paşa Camii Gemlik`teki tarihi yapılardandır.

Coğrafya

Gemlik Bursa`nın 32 km. kuzeybatısında, Marmara denizinin en sakin ve adını verdiği körfezi kıyısında kurulmuştur. 19.13 derece doğu meridyeni ile 40.12 derece kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır. İlçe yüzölçümü 413 km2 dir. Gemlik Körfezini çevreleyen dağların körfeze dönük yamaçları ilçenin arazisini oluşturmaktadır. Dağlarla kıyı arasında sıkışmış bulunan çok sayıda ova bulunmaktadır. Bunların en büyükleri Engürücük ve Gemlik ovalarıdır. İlçe merkezi Gemlik ovasının batı ucunda kurulmuştur. İlçenin en yüksek noktası, Katırlı dağları üzerindeki Üçkaya Tepesidir.

Gemlik, akarsu ve göller açısından zengin bir yer değildir. Karsak Çayı olarak tanınan Sazlık Deresi, ilçenin en fazla su taşıyan akarsuyudur. Uzunluk yönünden ilçenin en büyük akarsuyu olan Kocadere Katırlı Dağlarından doğar ve Engürücük ovasını suladıktan sonra körfeze dökülür.

Volkanik kütlelerin mevcudiyeti vaktiyle bu arazinin bir indifa sahası olduğunu göstermektedir. Yer Kabuğunun yerleşmediği şimdi bile bol yağmurlardan sonra meydana gelen kaymalardan görmek mümkündür.

Samanlı dağlarının Gemlik körfezine bakan yamaçları tatlı eğimlerle bir platformu teşkil eden sıra dağlardan ayrılan bu kollar ise kıyıya kadar dik bir şekilde inerek kıyının düzgün manzarasını sivri burunlar halinde bozmuştur. (Bunlardan, Göztepe Burnu, Kapaklı Burnu, Sarı Burun, Manastır Burnu en önemlileridir.)

Armutlu bucağı batısına kadar devamlı bir alçalma ile inen samanlı dağları Bozburun`un dik kayalıklarını teşkil ederek denize kadar 6 millerde tekrar denizin yüzüne çıkarak İmralı adasını meydana getirir.

Gemlik`in kurulduğu nokta denize dikey inen az yükseklikte bir sırtla bunun yamaçları ve denizin çekilmesinden meydana gelen dar kıyı düzlüklerinden ibarettir. İlçenin kıyıları eski kayıkhane Burnundaki kayalık çıkıntılar bir tarafa bırakılacak olursa tamamiyle düzdür. Pek derin olmayan kıyılar derelerin taşıdığı molozlarla devamlı sığlaşmaktadır. Gemlik körfezi umumiyetle sakin ve dalgasızdır. Doğudan batıya uzunluğu 35 km. güneyden kuzeye en geniş yeri de 10-15 km. olan körfez daima sakin olmasını sağlayan karşılıklı iki burundur. (Tuzla ve Kapaklı burunları) her iki sahilde birbirine cephe alan bu burunlar körfezi bir kıskaç içine almış gibidir. Körfez bu kıskaçlar arasında adeta bir havuza benzer. Körfez sularının sığ 1-10 m. Derin kısımları ise 100-150 m. arasındadır. İlçenin eski adı Kilyos olduğu için körfezde eskiden Kilyos denirdi. Körfezin diğer bir adı da İncir limanıydı.

Asırlarca birçok ulusların gemilerine sığınak olan bu şirin körfez bugünde sessiz suları ile bakanların gözlerini okşamaktan geri kalmamaktadır. Gemlik`in Jeolojik teşekkülü eski ve yeni kayaçlardan ibaret olup uzun müddet aşınmalara, çöküntülere ve kaymalara maruz kalmıştır. Birçok yerlerde sert kayaçların sivrildiğini ve çöküntülerinde olduğu toprakaltı tabakalarının intizamsızlığını görmek mümkündür. Dağlık bölgelerde Paleozcik tabakalar ile gnaya ve grantiler günü 3. zaman arazisi (Neojen tabakaları) ile yeni volkanik örtüller (Andazit) çok yer tutar. İlçenin ova olan yerleri az olup yeni alüvyonlarla örtülüdür.

Derinliği 200 m. den az olan körfez yer kabuğunun kırılmalarından meydana gelmiş bir çöküntü alanıdır. Gemlik ilçesi akarsu ve kaynakları bakımından nisbeten fakirdir. Muntazam bir akım rejimine tabi olmayan derelerin çoğu yağmur ve kaynak sularıyla beslenmektedir. En önemlisi iznik gölünün ayağı olan karsak deresidir. Yağmur mevsiminde bol su taşır diğeri Engürücük köyünün biraz ilerisindeki Koca deredir.

Gemlik M.Ö. 1390 yılında savaştan dönen Siyüs adlı yunanlı bir Kumandan tarafından kurulmuş olup bu mevkiye Siyüs adı verilmiştir. Gemlik sonraları sırası ile Mısırlıların, Romalıların, Perslerin, İyonların Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Cihan Harbine kadar Osmanlıların elinde kalan Gemlik, bu harbin sonunda Yunanlıların eline geçmişse de 11 Eylül 1922 de düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Kaynak: Gemlik Turizm Rehberi

Camiler

  • Ali Paşa Camii (Gemlik)
  • Balıkpazari Camii (Gemlik)
  • Gençali Köyü Camii (Gemlik)
  • Hacı Ali Paşa Camii (Gemlik)
  • Karsak Camii (Gemlik)
  • Çarşi Camii (Gemlik)
Gemlik }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gemlik
2 yıl önce

Gemlik, Marmara Denizi kıyısında bulunan, Bursa'nın bir ilçesi. Gemlik'in üç tarafı kısmen ihtiyarlamış tek ve sıradağlarla kuşatılmış olup yalnız batısı...

Gemlik, Bursa, 1856, 1937, Akdeniz iklimi, Bursa, Bursa ilinin ilçeleri, Büyükorhan, Bursa, Gürsu, Bursa, Harmancık, Bursa, Karacabey, Bursa, Keles, Bursa
Adliye, Gemlik
5 yıl önce

Adliye, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir. Bursa iline 38 km, Gemlik ilçesine 8 km uzaklıktadır. https://www.e-icisleri.gov...

Adliye, Gemlik, 1997, 2000, 2007, Asfalt, Bursa, Bursa (il), Büyükkumla, Gemlik, Büyükorhan, Bursa, Cihatlı, Gemlik, Elektrik
Güvenli, Gemlik
5 yıl önce

Güvenli, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy 1901 yılında Bulgaristan'dan göç edenler tarafından kurulmuştur. Mahallenin adı, Karsak...

Güvenli, Gemlik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adliye, Gemlik, Asfalt
Gemlik Körfezi
2 yıl önce

yerleri Bursa ve Yalova illerine bağlıdır. Mudanya Gemlik Narlı Trilye Kumla Armutlu Gemlik limanı Mudanya Yat Limanı Güzelyalı Yat Limanı İDO Bursa İskelesi...

Gemlik Körfezi, Bursa, Coğrafya, Marmara Denizi, Mudanya, Bursa, Taslak, Yalova
Katırlı, Gemlik
5 yıl önce

Katırlı, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalle. Mahallenin yerli halkı Manavlardır. 93 Harbinden sonra mahalleye kayda değer bir Laz nüfus gelmiştir...

Katırlı, Gemlik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adliye, Gemlik, Asfalt
Muratoba, Gemlik
5 yıl önce

Muratoba, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir. Bursa'nın fethinden sonra üç kardeş murat,mirza,kaymak(kız), obalarıyla kendılerine yerleşim...

Muratoba, Gemlik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adliye, Gemlik, Asfalt
Kurtul, Gemlik
5 yıl önce

Kurtul, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin eski adının Sultaniye Kebir olduğu bilinmektedir. Mahallenin Kurtul ismini almasında...

Kurtul, Gemlik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adliye, Gemlik, Asfalt
Fevziye, Gemlik
5 yıl önce

Feyziye, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir. 1877/1878 Osmanlı Savaşı Osmanlılar aleyhine sonuçlanmıştı. 1878 Berlin Andlaşmasıyla Batum...

Fevziye, Gemlik, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adliye, Gemlik, Asfalt