Akdeniz İklimi

Kısaca: Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18 °C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür. ...devamı ☟

Akdeniz İklimi
Akdeniz İklimiDünya üzerinde Akdeniz iklimi görülen yerler
Dünya üzerinde Akdeniz iklimi görülen yerler
Akdeniz iklimi, genel olarak, 30° - 40° enlemleri arasında görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 15 - 20°C dir. Yıllık sıcaklık farkı ise 18°C kadardır. Yıllık yağış miktarı 600 - 1000 mm arasında değişir. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın görülür. Karakteristik bitki örtüsü, kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler, sürekli yeşil kalabilen, kısa boylu, sert yapraklı, kuraklığa dayanabilen, çalımsı bodur bitkilerdir. Mersin, defne, kocayemiş, zeytin, süpürge çalısı, bodur, ardıç gibi bitkiler başlıca maki türleridir. Akdeniz ikliminde yağışın az çok yeterli olduğu orta yükseklikteki yamaçlarda iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar (Kızılçam, sarıçam, karaçam ormanları gibi) yer alır. Akdeniz iklimi en belirgin olarak Akdeniz çevresinde görülmekle birlikte, Güney Portekiz, Afrika nın güneyinde Kap Bölgesi, Avustralya nın güneybatısı ve güneydoğusu, Orta Şili ve ABD nin Kaliforniya eyaletinde de etkili olmaktadır.

Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen iklim türüdür. Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 28-30 °C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18 °C dir. Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür.

Akdeniz İkliminin Özellikleri

  • Yıllık ortalama sıcaklık 15 - 18°e civarındadır.
  • Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25°eyi geçer.
  • Ocak ayı ortalama sıcaklığı, güneyde 100e, Ege kıyılarında 7 - 8°e civarındadır.
  • Yazın güneyden gelen çöl ikliminin etkisinde kaldığından, yağış oluşmaz.
  • Yağışların yaklaşık yarısı kışın, cephesel etkiye bağlı olarak Kasım - Nisan ayları arasında düşmektedir. (1000 mm)
  • Kıyıya paralel uzanan dağlar, nemli havanın kışın kıyıda yığılmasına yol açarak, kış yağışlarının uzun sürmesine neden olur.


Yağışlar

Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600-1000 mm arasındadır. Akdeniz iklimi yağış rejimi düzensizdir.

Akdeniz iklimi bitki örtüsüMaki bitki örtüsü; makiler, kısa boylu bodur çalılardır.
Maki bitki örtüsü; makiler, kısa boylu bodur çalılardır.
Bitki örtüsü maki'dir. Maki yaz kuraklığına dayanabilen; mersin, defne, kocayemiş, zeytin, zakkum, keçiboynuzu gibi kısa bodur ağaççıklardan meydana gelen bir bitki topluluğudur.

Görüldüğü yerler

Libya, Mısır ve Lübnan hariç (Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır), Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler, Avustralya’nın güneybatısı, Güney Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri ve Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir.

Türkiye'de Akdeniz iklimi

Türkiye'de Akdeniz iklimi esas karakterini Akdeniz Bölgesi'nde, Torosların denize bakan yamaçlarında 800-1000 metre yüksekliğe kadar olan alanlarda gösterir. Kıyı boyunca kuzeye gidildikçe karakterinde değişiklikler görülmekle birlikte, kıyılar ve içeriye doğru uzanan grabenler boyunca görülür. Marmara Bölgesi'nde ise Güney Marmara kıyıları ile Trakya'nın Ege kıyılarında görülür.

Bu iklim esas olarak Akdeniz Bölgemiz kıyıları boyunca görülür. Yüzey şekillerinin uzanış yönü nedeniyle Akdeniz kıyılarında dar, Ege kıyılarında daha geniş alanlarda etkilidir. Marmara denizi çevresine de sokulur. Ayrıca Güneydoğu Anadolunun Akdenize yakın batı kesiminde de bazı değişikliklere uğrayarak etkili olur. Bu iklimin kıyı dağlarının aşağı yamaçlarında yaklaşık 700-800 m. yükseltiye kadar etkili olduğu görülür.

akdeniz iklimi

Türkçe akdeniz iklimi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
Mediterranean climate

misafir - 8 yıl önce
bitki örtüsü:yaz-kış yeşil kalan,küçük boylu,bodur ağaçlardan oluşur.

misafir - 8 yıl önce
AKDENİZ İKLİMİ AKDENİZ KIYILARINDA GÖRÜLÜR . BİTKİ ÖRTÜSÜ MAKİDİR. AKDENİZ İKLİMİ KIYILARDA DAHA ÇOK OLUR . TRAKYANIN EGE KIYILARINDA GÖRÜLÜR. MARMARA KYILARINDA GÖRÜLÜR.

misafir - 8 yıl önce
AKDENİZ İKLİMİ MARARA BÖLGESİ VE EGE BÖLGESİNDE GÖRÜLÜR BİTKİ ÖRTÜSÜ MAKİDİR MAKİ YAZ MEVSİMİNE DAYANABİLEN ,ERSİN DEPNE,KOCAYEMİŞ ZAKKUM ZEYTİN VE KEÇİ BOYNUZU AĞAÇLIKLAKLARDAN MEYDANA GELEN BİTKİ TOPLULUĞUDUR...

misafir - 8 yıl önce
akdeniz iklimi sadece akdenizde değil marmara ve ege bölgesinde de görülür

misafir - 8 yıl önce
Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak geçer, bitki örtüsü makidir.Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde genellikle taş evler mevcuttur.Marmara ve ege bölgesinin akdeniz e bakan taraflarında görülür

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akdeniz İklimi Resimleri

Akdeniz İklimi
2 yıl önce

Akdeniz iklimi, yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 26-28 °C, en soğuk...

Akdeniz, Marmara Bölgesi, Trakya, Ege Denizi, Toroslar, Türkiye, Akdeniz Bölgesi, Maki, İklim, Graben
Türkiye'de Karadeniz İklimi
2 yıl önce

Karadeniz iklimi, Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyıları ve Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz’e bakan yamaçlarında görülen bir iklim türüdür...

Türkiye`de Karadeniz İklimi, Karadeniz, Kuzey Anadolu Dağları
Yarı kurak iklim
2 yıl önce

Karoo ve Kalahari kesimleri İbya: Güneydoğu bölgesi: Buradaki iklim kurak Akdeniz iklimi olarak ifade edilir. İtalya: Güney bölgesi: Sicilya, Sardunya...

Marmara iklimi
2 yıl önce

Tekirdağ ve Yalova şehirlerinde etkilidir. Marmara iklimi, Karasal iklim, Türkiye'de Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir...

Marmara Denizi, İklimler, İklim, Akdeniz, Akdeniz iklimi, Ege, Karadeniz, Karadeniz iklimi, Karasal iklim, Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
2 yıl önce

nedeniyle ortaya çıkmıştır. Akdeniz, Ege bölgesi kıyıları ve Marmara Denizi çevresinde Akdeniz İklimi görülür. Bu iklimde yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar...

Akdeniz, Toroslar, Adana, Adıyaman, Afyon, Afyonkarahisar, Afşin, Akdeniz, Aksaray, Aladağlar, Alüvyon, Türkiye, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
İklim
2 yıl önce

çok sıcak iklim (Muson iklimi) – Cwa Kışı kurak ve ılık, yazı sıcak fakat kısa iklim – Cwb Kışı ılık, yazı sıcak ve kurak iklim (Akdeniz iklimi) – Csa Kışı...

Lefkoşa iklimi
2 yıl önce

Lefkoşa iklimi, Akdeniz iklimi'nin etki alanı içindedir. Yılın en soğuk ayı Ocak, en sıcak ayı ise Temmuzdur. ^ "Kuzey Kıbrıs'ın genel hava durumu". 4...

Akdeniz mutfağı
2 yıl önce

Akdeniz mutfağı ifadesi Akdeniz'in çevresindeki ülkelerin sofra ve yemek kültürlerini tanımlamak için kullanılır. Bu coğrafya, Akdeniz mutfağının en temel...