GENELLEME (türkçe) anlamı
1. 1 . Genellemek işi.
2. 2 . mantıkZihnin genel düşünceler yapması işlemi veya özelden genele geçiş
3. tamim
4. 3 . sosyolojiBir işlemin sonucu olan genel kavram
5. yargı
6. bilim yasası veya kuram.
GENELLEME (türkçe) anlamı
7. genellemek eylemi.zihnin genel düşünceler yapması işlemi ya da özelden genele geçiş
8. tamim.bir işlemin sonucu olan genel kavram
9. yargı
10. bilim yasası ya da kuram.
GENELLEME (türkçe) ingilizcesi
1. n. generalization,
GENELLEME (türkçe) fransızcası
1. généralisation [la]
GENELLEME (türkçe) almancası
1. n. Pauschalisierung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Matematik

Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.

Hatay

Hatay Türkiye'nin güneyinde yer alan il. 35°52' ve 37°04' kuzey enlemleri ile 35°40' ve 36°35' doğu boylamları arasında yer alır. İl toprakları, doğu ve güneyde Suriye sınırı, kuzeydoğuda Gaziantep, kuzey ve kuzeybatıda Adana, batıda ise İskenderun Körfezi ile çevrilidir. ...

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ...

Olguculuk

(Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek ...