Hidronyum

Kısaca: Bir molekülünde 3 hidrojen 1 oksijen atomu bulunur. Kimyasal formülü H3O'dur. Su (H2O) ile karıştırılmamalıdır. ...devamı ☟

Bir molekülünde 3 hidrojen 1 oksijen atomu bulunur. Kimyasal formülü H3O'dur. Su (H2O) ile karıştırılmamalıdır. Suyu protonla bombardıman etmekle elde edilen güçsüz asit.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sülfat
2 yıl önce

oksidizasyonu Sülfürik asit ile suyun tepkimeye girmesiyle iki hidrojen sülfat ve hidronyum oluşur. Yapısında bir hidrojen, bir kükürt ve dört oksijen bulunur. İyon...

Hidroksit
2 yıl önce

olarak Amonyak verilebilir. NH3: NH3(g) + H2O(l) ⇌ NH4+(aq) + OH−(aq) Hidronyum Oksit Hidroksil Hidroksi Solvation and Transport of H3O+ and OH− Ions...

Hidroksit, Amonyak, Anyon, Baz, Hidrojen, Hidroksil, Kalsiyum hidroksit, Kimya, Oksijen, Potasyum hidroksit, Sodyum hidroksit
Hidrojen klorür
2 yıl önce

klorürün sulu çözeltisine verilen addır. Hidrojen klorürün suda çözünmesi hidronyum ve klorür iyonlarını meydana getirerek hidroklorik asiti oluşturur. HCl...

Hidrojen klorür, Hidrojen, Kimya, Klor, Taslak
Hidroliz
2 yıl önce

çözüldüğünde meydana gelir. Su kendiliğinden hidroksit anyonlarına ve hidronyum katyonlarına iyonlaşır. Tuz ayrıca kurucu anyon ve katyonlarına ayrışır...

Hidroliz, Denge, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Taslak, Çözünme
Dietil eter
2 yıl önce

gibi güçlü bir asit ile karıştırılır, asit sulu ortamda proton vererek hidronyum (H3O+) iyonları oluşturur. Asidin hidrojeni, etanolün elektronegatif oksijenine...

Dietil eter, 1540, Anestetik, Anestezikler, CAS kayıt numarası, Dehidrasyon, Ergime noktası, Eter, Etil alkol, Etilen, Etoksietan
Floroantimonik asit
2 yıl önce

ne kadar etkili bir şekilde "çıplak" olarak adlandırılsa da, gerçekte hidronyum katyonunda olan duruma benzer bir şekilde, florüre çok zayıf bir koordine...

Su
2 yıl önce

tuzların iyonlarıdır. Su, iki su molekülünün bir hidroksit anyonu ve bir hidronyum katyonu hâlini alması ile kendini iyonize eder, fakat bu elektrik akımının...

Su, Alman, Amonyak, Ağaç, Bakır, Basınç, Bilinç, Birleşmiş Milletler, Buhar, Bulut, Buz, Nehir, Dere, Göl, Yağmur, Gölet