Germen Kavimleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

169
6 yıl önce

Luoyang'dan uzaklaştırılması olayları yaşandı. İkinci Marcomanni Savaşı: Germen kavimleri Roma İmparatorluğu önlerine dek ilerledi, Raetia ve Moesia eyaletleri...

169, 1. yüzyıl, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173
Galatlar
3 yıl önce

Gallus) derlerdi. MÖ 1. binyıl sonlarında güneyden Roma'nın, kuzeyden Germen kavimlerinin yayılmasıyla Avrupa'da Kelt egemenliği sona erdi. Britanya'da ise...

Galatlar, Taslak şablonları, Taslak madde
I. Clovis
3 yıl önce

tarihinde dönüm noktası sayılır, zira o güne dek Roma topraklarını istila eden Germen halkları Hristiyanlığa karşı da savaşmaktaydı. I. Clovis, Fransa'nın ilk...

Nitra
3 yıl önce

Ö. 4. yy dan itibaren Keltler' rin yerleştiği Nitra, daha sonra Germen kavimlerinden olan Gotlar ve Quadilerin yerleşim alanı oldu. M.S. 5. yy da Slavlar'...

Tacitus
3 yıl önce

yükseklisans tezi www.belgeler.com Hatapkapulu M. (2007), Tacitus'un Germen kavimlerine bakışı, Ankara Üniversitesi-Sosyal Billimler Enstitüsü yükseklisans...

Tacitus, ,
Gotlar
3 yıl önce

Küçük Asya'nın sahil şehirlerine yerleşmişlerdir. Akrabaları olan birçok kavimleri çeşitli bölgelerde bıraktıktan sonra etnik bütünlüklerini kaybetmiş ve...

Gotlar, Balkan, Bizans, Edirne, Germen, Germenler, Gotland, Gotça, Hunlar, Hıristiyanlık, Irk
Barbar akınları
3 yıl önce

sonra İbya'ya yerleşerek burada güçlü bir krallık kurdular. Başka bir Germen halkı olan Vandallar da yurtlarından ayrılıp Fransa ve İbya üzerinden...

Barbar akınları, Barbar akınları
Ostrogot Krallığı
6 yıl önce

Ostrogot Krallığı, Germen asıllı Ostrogotlar kavmininin kralları Büyük Teoderik yönetimi altına İtalya'ya göçüp yerleşip kurduğu ve 493-553 döneminde İtalya'da...