Ostrogotlar

Kısaca: Ostrogotlar(Ostrogoth), Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkmış bir Cermen kabilesiydi. Ostrogotlar, Gotların doğu koluydu. Gotların batı koluna ise Vizigotlar deniyordu. ...devamı ☟

Ostrogotlar
OstrogotlarOstrogotların hakim olduğu bölge
Ostrogotların hakim olduğu bölge
Tarihçe Gotlar miladi 1. yüzyılda İskandinavya`yı bırakıp, Vistula`nın alt kısmında yerleşmişlerdi. İkinci yüzyılda Karadeniz`in kuzey kıyılarına gelmişler, 3. yüzyılda ise birçok kafileler halinde Yunanistan, Trakya ve Küçük Asya`nın sahil şehirlerine yerleşmişlerdir. Akrabaları olan birçok kavimleri çeşitli bölgelerde bıraktıktan sonra etnik bütünlüklerini kaybetmiş ve Ostrogotlar (Doğu Gotları) ile Vizigotlar (Batı Gotları) olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Gotlar, sağlam idari, askeri teşkilatlar kurup, güçlenerek Roma İmparatorluğu elindeki Dacya`yı işgal etmişlerdir. İmparatorluk ile sıkı münasebetleri sonucu Ostrogotlar medenileşmeye başlamışlardır. Hatta bunlardan bir kısmı Roma ordusuna asker olarak katılmışlardır. Roma İmparatorluğunun sınırlarına yapılan baskılar, Germenlerin çoğalması ve İmparatorluğun zayıflaması sonucu kuvvetlenen Vizigotlar Dacya`yı bütünüyle ele geçirip, Bizans`a, Balkanlar`a ve Kuzey İtalya`ya doğru yayılıp, buraları istila etmişlerdir. Milattan sonra 269-270 yıllarında Roma İmparatorlarından İkinci Claudius ve Aurelianus batıya doğru olan Got akınını durdurmuşlardır. Gotlar, Konstantin ile ittifak anlaşması yapmışlar, Piskopos Ulfilas, İncil`i Vizigot diline tercüme ederek, Gotlar`ın, Hıristiyanlığı kabul etmelerini sağlamıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ostrogotlar Resimleri

Ostrogot Krallığı
6 yıl önce

ve hatta Roma konsülü unvanı vermişti. 481'de Ostrogotlar kavmi kralı olan Teodemir ölünce Ostrogotlar kavmi kralı olarak oğlu Teodorik seçildi.İlk işi...

Mons Lactarius Savaşı
6 yıl önce

mağlubiyet felaketinden hayatlarını kurtarıp kaçmakta olan diğer Ostrogotlar askerleri ve Ostrogotlar ileri gelenleri olan Scipuar, Gündulf (İndulf), Gibal ve...

Mons Lactarius Savaşı, 552, Campania, Doğu Roma İmparatorluğu, Gotlar, Jüstinianos, Napoli, Ostrogotlar, Teya, Totila, Busta Gallorum
Teya
6 yıl önce

Campania), Ostrogotlar Krallığı son kralı. Teya Ostrogotlar Krallığı kralı olan Totila komutası altında bir askeri komutandı. Verona'daki Ostrogotlar askerlerinin...

Teya, 552, Doğu Roma, Franklar, Gotlar, Mons Lactarius Savaşı, Napoli, Ostrogotlar, Verona, Vesuv, Lombartlar
Gotlar
3 yıl önce

etmişler ve Aryanizmi benimsemişlerdir. 5. ve 6. yüzyıllarda Vizigotlar ve Ostrogotlar şeklinde ikiye bölünmüşler ve İberya ve İtalya'yı istila etmişlerdir...

Gotlar, Balkan, Bizans, Edirne, Germen, Germenler, Gotland, Gotça, Hunlar, Hıristiyanlık, Irk
Belisarius
3 yıl önce

yıllarında kenti kuşatan Ostrogotlar karşısında kenti başarıyla savunmuştur. İtalya'daki durumları iyiden iyiye zora giren Ostrogotlar, imparatorları olması...

Belisarius, Barbar akınları, Hun, Justinyen, Kişi, Konstantinopolis, Magister Militum, Nusaybin, Roma, Roma İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu
Totila
3 yıl önce

Baduila; Treviso - 1 Temmuz 552, Taginae), 541-552 döneminde İtalya'da Ostrogotlar Krallığı yedinci kralıdır. Herwig Wolfram (2001) Die Goten, Munih: 4...

552
3 yıl önce

Totila, Ostrogotlar Krallığı'nın yedinci kralı tarihi bilinmeyen Aratius, Sasani ve Bizans ordularında görev yapmış Ermeni asker Teya, Ostrogotlar Krallığı'nın...

552, 5. yüzyıl, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556
Odoacer
3 yıl önce

toplulukta yaklaşık 30.000 insan vardı. Bu toplulukta sadece Cermenler değil, Ostrogotlar ve İtalyanlar da vardı. Kabilesi, Apenin Dağlarının etrafında kuruluydu...