Grafoloji

Kısaca: Grafoloji Alm.Graphologie (f), Fr. Graphologie (f), İng.Graphology. Elyazısını inceleyen bir bilim dalı.Psikologların ortaya attığı bu teoriye göre, diğer davranış şekilleri gibi, elyazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul etmektedir. Elyazısının yaşlanma ile değiştiği doğrudur.Hastalık, ruhi gerginlik gibi hallerde de elyazısı değişmektedir. Faka ...devamı ☟

Grafoloji Alm.Graphologie (f), Fr. Graphologie (f), İng.Graphology. Elyazısını inceleyen bir bilim dalı.Psikologların ortaya attığı bu teoriye göre, diğer davranış şekilleri gibi, elyazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul etmektedir.

Elyazısının yaşlanma ile değiştiği doğrudur.Hastalık, ruhi gerginlik gibi hallerde de elyazısı değişmektedir. Fakat şahsiyet üzerine ilmi bir çalışmanın yalnız bu teori üzerine kurulması mümkün değildir.

Psikoloji ilmi içinde elyazısı ile karekterleri belirleme ve ölçme metodları henüz geliştirilmemiştir.Yine de elyazısı sitiliyle şahsiyet arasındaki alakayı gösteren tecrübi sonuçlar mevcuttur. Bu bakımdan grafoloji, davranış ilminde son zamanlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır.Yalnız yukarıda anlatılanlar forensik grafoloji için geçerli değildir. Forensik grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı belgenin aynı şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları inceler. Bulduğu neticeler adli delil kabul edilir.

Grafoloji el yazısına bakarak bir insanın kişiliğini inceleme. Yunanca "graphein", yazmak ve "logos", bilim'den. Elyazısını inceleyen bir bilim dalı.Psikologların ortaya attığı bu teoriye göre, diğer davranış şekilleri gibi, elyazısı da insanın şahsiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu teori her şahsın belirli bir şahsiyet ve davranışlarında devamlılık göstereceğini kabul etmektedir. Her insanın ayrı bir yüzü, ayrı bir huyu, ayrı bir kişiliği vardır. Kimi çekingen, kimi atak, kimi tembel, kimi çalışkan, kimi somurtkan, kimi neşelidir... İnsanlar hareketleriyle, tutumlarıyla, sesleriyle yaradılışlarını ortaya koyarlar; yazı da insan kişiliğinin ana çizgilerini belirten bir öğedir.

Sözgelimi, her harfi tek tek iyice belirlenmiş, apaçık, okunaklı bir yazı çoğu zaman titizliği, dikkati veya içtenliği ifade eder. Sıkışık bir yazı, ihtiyat veya çekingenlik, bazen de cimrilik anlamına gelebilir. Dik bir yazı, içine kapalı, kendini denetleyen bir yaradılışın belirtisidir. Grafoloji geçmişin veya geleceğin sırlarını çözmeye yarayan esrarlı bir bilim değildir.

Bir insanın kişiliğini öğrenmenin çeşitli yollarından sadece bir tanesidir, insan istediği anda bu işin uzmanı olamaz: yazısına bakarak bir insanın yaradılışını yorumlamak için uzun bir deneyim geçirmek gerekir.

Elyazısının yaşlanma ile değiştiği doğrudur. Hastalık, ruhi gerginlik gibi hallerde de elyazısı değişmektedir. Fakat şahsiyet üzerine ilmi bir çalışmanın yalnız bu teori üzerine kurulması mümkün değildir.

Psikoloji içinde elyazısı ile karekterleri belirleme ve ölçme metodları henüz geliştirilmemiştir.Yine de elyazısı sitiliyle şahsiyet arasındaki alakayı gösteren tecrübi sonuçlar mevcuttur. Bu bakımdan grafoloji, davranış ilminde son zamanlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır.Yalnız yukarıda anlatılanlar forensik grafoloji için geçerli değildir. Forensik grafoloji, bir imzanın asıl mı, kopya mı olduğunu veya iki ayrı belgenin aynı şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı gibi konuları inceler. Bulduğu neticeler adli delil kabul edilir.

grafoloji

1 . Yazı bilgisi.
2 . Yazı bilimi.

grafoloji

Türkçe grafoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. graphology

grafoloji

yazıbilgisi.

grafoloji

Türkçe grafoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
graphologie [la]

grafoloji

Türkçe grafoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grafologie, Graphologie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.