Teori̇

Kısaca: Olgulardan hareketle, şeylerin birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş; bilimsel bir bilgi sistemi içinde, konusunun bir bölümüne ya da tamamına ilişkin olarak sistematik bir görüş geliştiren soyut, genel ve açıklayıcı ilke; doğa veya toplumdaki düzenlilikleri ifade eden, kendisine dayanılarak fenomenlerin açıklandığı, fenomenlere dair öndeyilerde bulunulduğu, doğru kabul edilen hipotez veya yorum. ...devamı ☟

Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür. Olgulardan hareketle, birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş; bilimsel bir bilgi sistemi içinde, konusunun bir bölümüne ya da tamamına ilişkin olarak sistematik bir görüş geliştiren soyut, genel ve açıklayıcı ilke; doğa veya toplumdaki düzenlilikleri ifade eden, kendisine dayanılarak fenomenlerin açıklandığı, fenomenlere dair öndeyilerde bulunulduğu, doğru kabul edilen hipotez veya yorum.

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. theory, speculation

teorİ

kuram, nazariye.

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin Fransızca karşılığı.
théorie [la]

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Theorie

teorİ

Kuram, nazariye:
"Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada."- Ç. Altan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teorİ
2 yıl önce

Teori veya kuram, bilimde bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır. Teori, herhangi bir olayı...

Kuram, Bilim, Bilim felsefesi, Deney, Evrim kuramı, Görelilik kuramı, Hipotez, Kanun, Kuantum kuramı, Yapısalcılık, İlke
Kinetik Teori
2 yıl önce

arası çarpışmalardan kaynaklandığını söyler. Kinetik teori aynı zamanda kinetik-moleküler teori veya çarpışma teorisi olarak da bilinir. Bir ideal gazın...

Kinetik teori, Basınç, Fizik, Fizik Portalı, Gaz, Hacim, Isaac Newton, Sıcaklık, Taslak, Teori, Moleküler
Eleştirel Teori
2 yıl önce

eleştirisine dayanan sosyal teori. Eleştirel teori, epistemolojik olarak; nesnelleştirici değil, düşünsel olduğu için doğabilimsel teorilerden farklıdır. Kavramın...

Eleştirel teori, Eleştirel teori
Postyapısalcı felsefe
2 yıl önce

kuramsal örneklerinden biridir. Başka bir adlandırmayla yapısalcılık sonrası teori olarak da ifade edilir. Hemen hemen bütün düşünce alanlarını ve disiplinleri...

Postyapısalcı felsefe, Postyapısalcı felsefe
Kombinatorik
2 yıl önce

yüzyılın sonlarına doğru birçok güçlü teori ortaya konmuşsa da, kombinatorik problem çözmekle ne kadar ilgiliyse teori oluşturmakla da o kadar ilgilidir....

Feminist eleştiri
2 yıl önce

Marit Rullmann, çeviren: Tomris Mengüşoğlu, Kabalcı Yayınları. Feminist Teori, Josephine Donovan, çevirenler: Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk...

Feminist eleştiri, Feminist eleştiri
Teorik fizik
2 yıl önce

fiziksel teori aynı şekilde matematiksel teoriden farklıdır; ‘teori’ kelimesi matematiksel terimlerde farklı anlama sahiptir. Fiziksel teori bir veya...

Fizik, Antimadde, Askeri, Astronomi, Açısal momentum, Ağaç işleri endüstri mühendisliği, Basınç, Beyaz eşya, Bilgi, Bilgisayar mühendisliği, Bilimsel yöntem
Kanun (bilim)
6 yıl önce

bilim kanunları tanımlar. Genel kanının aksine, kanıtlanan teori (kuram) kanun olmaz. Kanunla teori arasında doğrudan, tamamlayıcı bir ilişki yoktur.[kaynak...

Kanun (bilim), Bilimsel yöntem, Kanun, Kuram