Olgulardan hareketle, şeylerin birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş; bilimsel bir bilgi sistemi içinde, konusunun bir bölümüne ya da tamamına ilişkin olarak sistematik bir görüş geliştiren soyut, genel ve açıklayıcı ilke; doğa veya toplumdaki düzenlilikleri ifade eden, kendisine dayanılarak fenomenlerin açıklandığı, fenomenlere dair öndeyilerde bulunulduğu, doğru kabul edilen hipotez veya yorum.

Teori

Kuram veya teori, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünüdür. Olgulardan hareketle, birbirleriyle olan evrensel ve ideal ilişkileri içinde kavramanın ürünü olan kapsayıcı görüş; bilimsel bir bilgi sistemi içinde, konusunun bir bölümüne ya da tamamına ilişkin olarak sistematik bir görüş geliştiren soyut, genel ve açıklayıcı ilke; doğa veya toplumdaki düzenlilikleri ifade eden, kendisine dayanılarak fenomenlerin açıklandığı, fenomenlere dair öndeyilerde bulunulduğu, doğru kabul edilen hipotez veya yorum.

teorİ

Kuram, nazariye:
"Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada."- Ç. Altan.

teorİ

kuram, nazariye.

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. theory, speculation

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin Fransızca karşılığı.
théorie [la]

teorİ

Türkçe teorİ kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Theorie

İlgili konuları ara

Yanıtlar