Grup

Grup aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme, öbek. Grup (kimya), periyodik tablodaki tüm dikey sütunlara verilen ad.

}

Diğer anlamları

grup

Türkçe grup kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. group, ensemble, party, gang, band, batch, body, bunch, category, clan, class, clump, clutch, push, series, set

grup

aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek; benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluk.
görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü; müzik topluluğu.
ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü; çeşitli sınıf ya da birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek kumandanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.

grup

Türkçe grup kelimesinin Fransızca karşılığı.
groupe [le]; formation [la]

grup

Türkçe grup kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gruppe, Kollektiv, Trupp, Zunft

grup

1 . Küme:
"Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü:
"Lehçeler grubu."-
3 . mecaziGörüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
4 . askerlikÇeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu:
"Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu."-


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Grup ilgili konular

 • Grup

  Grup aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme, öbek. Grup (kimya), periyodik tablodaki tüm dikey sütunlara verilen ad.
 • Sosyoloji

  Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan ge
 • Matematiğin Önemi

  Matematik, genel mantığın uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda işlemesi görevini görür. Ayrıca; mekanik, fizik, astronomi bilimlerini
 • Grup (Matematik)

  Öbek (veya grup), soyut cebirin en temel matematiksel yapısıdır. Öbek, öncelikle bir kümedir, öğeleri boş olmayan bir küme ve üzerine tan
 • Grup (Sosyoloji)

  Sosyolojide, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını karşıl
 • Edebiyatla ilişkili bilim dalları

  Tarih: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde a
 • Cebirsel topoloji

  Cebirsel topoloji, topolojik uzayları cebirsel gereç ve yöntemlerle inceleyen matematik dalı. Matematikte bir kümenin üzerine döşenecek yapı,
 • Pozitif Felsefe Dersleri

  Pozitif Felsefe Dersleri (Cours de Philosophie Positive), Auguste Comte’un eseri (6 cilt, 1830-1842). Çeşitli derslerden mey­dana gelen bu eser,
 • Soyut matematik

  Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. Bilimsel çevrelerde 18. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bi