Ulusal bir ekonomide belirli bir sürede (genellikle bir yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade edilen değerlerinin toplamı. Buna alıcı fiyatlarıyla GSMH denir. ...

GSMH

GSMH ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gayri Safi Milli Hasıla

Yanıtlar