Gsyi̇h

Kısaca: Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. ...devamı ☟

GSYİH
GSYİH

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gayri safi yurt içi hasıla
6 yıl önce

içi hasıla (GSYİH), belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür. Kişi başına düşen GSYİH (nominal)...

Ekonomik büyüme
3 yıl önce

olarak reel (gayri safi yurt içi hasıla) veya reel GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür. GSYİH genellikle reel olarak hesaplanır, örneğin düzeltilmiş-enflasyon...

Gayrisafi millî hasıla
6 yıl önce

yapılmasındaki sebep, GSMH'nin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) farklı olduğunu belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının...

Kişi başına düşen millî gelir
3 yıl önce

yurt içi hasılası (GSYİH) o ülkenin nüfusuna bölündüğü zaman ise, kişi başına düşen GSYİH elde edilir. Nominal (cari fiyatlarla) GSYİH nüfusa bölündüğünde...

Montserrat
3 yıl önce

diğer: %80 (2005) GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 29 milyon $ (2002 verileri) GSYİH - reel büyüme oranı: %-1 (2002 verileri) GSYİH - sektörel bileşim...

Montserrat, ABD, ABD Virgin Adaları, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda (ülke), Birleşik Krallık Virgin Adaları
Resesyon
3 yıl önce

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme...

Resesyon, Ekonomi, Finans, GSYİH, Makroekonomi, Taslak
Millî gelir
6 yıl önce

vardır. Bunlar Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) kavramlarıdır. GSYİH, bir ülkenin sınırları içerisinde hem o ülkenin...

El Salvador
3 yıl önce

satın alma gücü paritesindeki GSYİH'nın 25.895 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Hizmet sektörü GSYİH'nin % 64,1 ile en büyük bileşenidir...

El Salvador, ABD, ABD Doları, ABD Virgin Adaları, Amerika, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Başkent