GSYİH

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

GSYİH

GSYİH ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

İlgili konuları ara

Yanıtlar