Halaciler

Kısaca: Halaciler, Hindistan'daki Delhi Sultanlığı'nı yöneten hanedanı. Uzun süre önce Afganistan'a yerleşmiş bir kabileden gelen Türk kökenli olup diğer unsurlarıyla melezleşmiş Halacilerin üç hükümdarı da güneydeki Hindu topraklarını ele geçirmeye çalışmıştır. ...devamı ☟

Halaciler
Halaciler

Halaciler, 1290 - 1320 yılları arasında Müslüman Delhi Sultanlığını yöneten aile. Çok uzun süre önce Afganistana yerleşmiş bir kabileden gelmelerine karşın,kendilerinden önceki Muizzinler gibi Türk kökenli olan Halacilerin üç hükümdarı da güneydeki Hindu topraklarını ele geçirmeye çalışmıştır.

İlk Halaci hükümdarı Firuz Şah, bir grup soylunun desteğiyle son Muizzi hükümdarı Keykubadı devirerek başa geçti. Afgan olduğu gerekçesiyle halk arasında sevilmediği için, uzun süre başkente girmeye cesaret edemedi. Hindu egemenliğindeki Dekkana bir sefer düzenlereyek Elliçpuru ve hazinesini ele geçiren damadı Cuna Han tarafından öldürüldü. Cuna Han, Aleaddin adıyla 20 yıl hükümdarlık yaptı.

Halaci Sultanları  • Celaleddin Firuz Halaci (1290 - 1294)
  • Alaeddin Halaci (1294 - 1316)
  • Kutbuddin Mübarek Şah (1316 - 1321)


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alaeddin Halaci
6 yıl önce

hüküm sürmüştür. Alaeddin Halaci, Delhi Sultanı olan Celaleddin Firuz Halaci’nin yeğeni ve damadıydı. Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad şehrinin...

Celaleddin Firuz Halaci
6 yıl önce

Keyumers'i tahta çıkardı. Kısa bir süre sonra da Keykubad Keyumers'i öldüren Halaci emirleri Celaleddin Firuz'u tahta çıkardılar (13 Haziran 1290). Firuz Şah...

Hindistan'ın Moğollar tarafından istilası
6 yıl önce

kuzey bölgelerinin nüfus yapısını değiştirecektir. Savaşçı Türk kökenli Halaciler, Delhi Sultanlarından iktidarı alarak kendi hanedanlarını kuracaklardır...

Müziddin Keykubad
6 yıl önce

çıktıktan iki buçuk yıl sonra, 1290'da öldürüldü. Aynı yıl son hükümdar Keyûmers'in de katliyle Delhi Türk Sultanlığı tahtı Halaciler hanedanına geçti....

Rajput
2 yıl önce

sultanlarından İltutmuş'un saldırısını geri çevirdiyse Halaciler sultanlarından Alaeddin Halaci'nin 1299 - 1303 yılları arasında düzenlediği Rajput Seferi'nde...

Seuna Hanedanı
6 yıl önce

girişti. III. Singhana Halacilerle yapılan bir savaşta öldürüldü ve Halaci ordusu Devagiri’yi kuşattı. Krallık 1317 yılında Halaciler tarafından ortadan kaldırıldı...

Keyûmers
6 yıl önce

ay sonra, 1290'da öldürüldü ve bu ölümle Delhi Türk Sultanlığı tahtı Halaciler hanedanına geçti. India Through the Ages13 Mart 2006 tarihinde Wayback...

1316
6 yıl önce

Aralık - Olcaytu, İlhanlı hükümdarı (d. 1282) tarihi bilinmeyen Alaeddin Halaci, Delhi Sultanlığı'nda iktidarda olan Halaci Hanedanına mensup Türk sultan...

1316, 13. yüzyıl, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 1320