Halil

Halil, Türkçe'de özel isim olarak kullanılan bir kelimedir.

Halil aşağıdaki anlamlara gelebilir: ->Dost ->Sadık ->Samimi

Sadrazam ve Padişahlar

* Halil Rifat Paşa, II. Abdülhamit saltanatında, 7 Kasım 1895 - 9 Kasım 1901 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış, bunun öncesinde de Sivas ve İzmir valilikleri hizmetlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. * Damat Gürcü Halil Rifat Paşa,II. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde görev yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 4 kez Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. * Halil Hamid Paşa, I. Abdülhamid saltanatında, 31 Temmuz 1782 - 31 Mart 1785 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamı. * Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, (Hayrettin ismini başvezirliğine getirilmesinden sonra almıştır) Eylül 1364 ile 22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. * Çandarlı Halil Paşa, (1364-1387 tarihleri arasında I. Murad'a sadrazamlık yapmış (aynı adı taşıyan dedesi Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile karıştırılmamalıdır) İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 1 Haziran 1453 tarihine kadar 15 yıl vezir-i azamlık yapmış ve bu dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa'ya çekilen II. Murad'ın yerine fiilen Osmanlı Devleti'ni yönetmiş ve dış tehlikeler nedeniyle padişahın iki defa tahta geri çıkmasına önayak olmuş Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Mezarı Bursa'nın İznik İlçesindedir * Patrona Halil,Yeniçeri Ağası * Osmancıklı İmamzade Halil Paşa,Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur ordularına yenildikten sonra başlayan Fetret devrinde Osmanlıların yeniden bir araya gelmesinde Osmancıklı Halil Paşa’nın, Çelebi Mehmet’in Osmanlı gücünü yeniden toplamasında çok değerli yardımları olmuştur. Buna karşılık Halil Paşa, önce Anadolu Beylerbeyi yapılmış daha sonra 18 Aralık 1406'da sadrazamlığa yükseltilmiştir.1413 yılına kadar sadrazamlık yapmıştır. Halil Paşanın oğlu Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 2. Murat’ın sadrazamlığını (1429-1438) yapmıştır.18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. * Damat Halil Paşa,17 Kasım 1616 - 18 Ocak 1619 tarihleri arasında, I. Ahmet saltanatının son döneminde, I. Mustafa'nın ilk saltanatında ve Genç Osman saltanatının ilk döneminde iki yıldan biraz fazla bir süre ve daha sonra IV. Murat saltanatı döneminde 1 Aralık 1626-6 Nisan 1628 tarihleri arasında birbuçuk yıla yakın bir süre olmak üzere, toplam üç yıl yedi ay yedi gün sadrazamlık ve Trabzon valiliği yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. * Hacı Halil Paşa,III. Ahmet saltanatında, 5 Ağustos 1716 - 26 Ağustos 1717 tarihleri arasında bir yıl yirmi iki gün sadrazamlık ile Trabzon ve Girit valilikleri yapmış Osmanlı devlet adamıdır. * İvazzade Halil Paşa,III. Mustafa saltanatında, 12 Aralık 1769 - 25 Ekim 1770 tarihleri arasında on buçuk ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. * Ressam Halil Paşa,Türk resminin Asker Ressamlar kuşağından tanınmış bir ressamdır. Portreleri, İstanbul ve Kahire peyzajları ile tanınır. * Kapıcıbaşı Halil Bey,bir Osmanlı devlet adamıdır. * Mebus Halil Bey,SOMM üyelerinden * El-Eşref Halil, Mısır ve Suriye'de 1290 ile 1293 yılları arasında hüküm sürmüş Bahri Memluk hanedanının sekizinci Türk sultanıdır. Türk siyasetçiler * Halil İbrahim Özyörük,Türk siyasetçi * Halil Çulhaoğlu,Türk siyasetçi. * Halil Şıvgın,Türk siyasetçi. * Halil Başol,Türk siyasetçi. * Halil Menteşe, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Hariciye Nazırı ve Meclis-i Mebusan başkanı olarak görev yapmış bir siyasetçidir. * Halil Ağar,Türk siyasetçi. * Halil Ayan,Türk siyasetçi. * Halil Özmen,Türk siyasetçi. * Halil Ürün, Türk siyasetçi. * Halil Ulusoy, Türk siyasetçi. * Halil İbrahim Özsoy, Türk siyasetçi. Diğer Önemli Kişiler * Halil Kut, Türk asker. * Halil Mutlu,Dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgaristan Göçmeni haltercidir. * Halil Ergün,Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. * Halil İnalcık,Türk tarihçi. * Halil Altıntop,Türk milli futbolcu. * Halil Cibran, Lübnan asıllı ABD'li ressam, şair ve filozof. * Halil Akkaş,atletizmin 3000 metre engelli dalında yarışan Türk atleti. * Adalı Halil,son devir büyük Türk pehlivanlarından * Halil Dikmen, Türk ressam * Halil Berktay,Türk tarihçisidir. * Halil Ertem,Türk Hukukçu ve Adalet Bakanıydı.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

halil

Osmanlıca halil kelimesinin Türkçe karşılığı.
Samimi dost. Sâdık dost. * Nahif ve fakir kimse. (L.R.)

halil

(Arapça) Erkek ismi - Samimi dost, Allah'ın dostu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.