halk bilimi

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır.

HALK BILIMI (türkçe) anlamı
1. Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini
2. sözlü edebiyatını
3. geleneklerini
4. törelerini
5. inançlarını
6. mutfağını
7. müziğini
8. oyunlarını
9. halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten
10. kaynak
11. evrim
12. yayılım
13. değişim
14. etkileşim vb. sorunlarını çözmeye
15. sonuç
16. kural
17. kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı
18. folklor
19. halkiyat
HALK BILIMI (türkçe) almancası
1. n. Folklore
2. Volkskunde

Halk Bilimi hakkında bilgiler

halk bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Folklor

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Halk Hikâyesi

Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen ad. Ayrıca, bazı halk bilimciler halk öyküsünü: "''Çağdaş çağlara ...

Toplum Bilimi

Sosyoloji (latince socio+logos) ; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir. Sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal olaylar ve olgular), insanların meydana getirdiği ...

Halk Latincesi

Halk Latincesi veya Vulgar Latince (Latince sermo vulgaris, "halk konuşması") Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların başlarında birbirlerinden farklılaşarak 9. yy'da Roman dillerine dönüştüler.

Eski Yunan Bilimi

Doğa felsefesinin doğusu. Eski Yunanlıların öteki uygarlıklardan en önemli farkı, dinsel inançlarıydı. Eski Yunanlıların, Mezopotamya ve Mısır' in insanlığın yeri ve yazgısına ilişkin kapsamlı sorulara yanıt getiren karmaşık dinleri yanında halk öyküleri derlemesi ...

Lehçe (dil Bilimi)

Lehçe ya da Diyalekt, bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

Mağdur Bilimi

Mağdur Bilimi, Victimology olarak da bilinir. Latince “victimia” (mağdur) kelimesinden çıkartılır. Şüphesiz mağdur kavramı doktrinde farklı tanımlanır: Eğer saldırının konusu bir insansa, fail-mağdur ilişkisi özellikle göze çarpar Mağdur, aktif veya pasif daima bir role ...