Hans Reichenbach

Kısaca: Hans Reichenbach. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanya'sından kaçarak sığındığı Türkiye'de de hocalık yapmış olan çağdaş neopozitivist düşünür. Bilimin tümüyle rasyonel bir faaliyet olmakla birlikte, burada mutlak doğruluk düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Reichenbach yalnızca olasılıktan söz edebileceğimizi söylemiştir. ...devamı ☟

Hans Reichenbach. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyasından kaçarak sığındığı Türkiye'de de hocalık yapmış olan çağdaş neopozitivist düşünür. Bilimin tümüyle rasyonel bir faaliyet olmakla birlikte, burada mutlak doğruluk düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Reichenbach yalnızca olasılıktan söz edebileceğimizi söylemiştir. Bir tavır olarak olasıcılığı benimseyen filozof, olasıcılığın temele alınması durumunda, pozitivist geleneğin ünlü doğrulanabilirlik ilkesinin de değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Doğrulanabilirlik konusunda özgün katkılar da bulunan Reichenbach, dört tür doğrulanabilirliği birbirinden ayırmıştır. Bunlar sırasıyla, tekniğin gelişme düzeyiyle orantılı olarak gündeme gelen teknik doğrulanabilirlik, doğa yasalarıyla çelişmemeyi ifade eden fiziki doğrulanabilirlik ve çelişkiden bağışık olmayı ifade eden mantıksal doğrulanabilirlik ve deneysel doğrulanabilirliktir.

İlgili konular

almanya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Viyana Çevresi
6 yıl önce

pozitivizm, o zamanlar iki ana felsefe akımından biriydi. Dolayısıyla grup, Hans Reichenbach, Carl Gustav Hempel, Alfred Tarski, Karl Popper ve W.V.O Quine tarafından...

Ernst von Aster
6 yıl önce

boyunca Umumî Felsefe ve Mantık Ordinaryüsü Hans Reichenbach tarafından verilmekteydi, ancak 1936 yılında Reichenbach, kendisini bütünüyle Umumî Felsefe ve...

Ernst von Aster, ,
Cemal Yıldırım
2 yıl önce

Yöntemleri”, “Mantık”, “Bilim Tarihi” ve “Bilim Felsefesi” sayılabilir. Hans Reichenbach'ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu (The Rise of Scientific Philosophy) adlı...

Macit Gökberk
2 yıl önce

üzerindeki bir çalışmasıyla bitirdi. Aynı yıl bu bölüme asistan oldu ve Hans Reichenbach’ın Logik adı altında verdiği dersleri Türkçe’ye aktardı. 1935 yılında...

Macit Gökberk, 15 Ağustos, 1908, 1932, 1935, 1940, 1941, 1942, 1948, 1949, 1954
Rudolf Carnap
2 yıl önce

etti. Carnap 1923'teki bir konferansta benzer bir kişilik olan Hans Reichenbach. Reichenbach Carnap'ı Viyana Üniversitesinde bir profesör olan Moritz Schlick...

Nusret Hızır
6 yıl önce

1934’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Hans Reichenbach’ın asistanı oldu. 1937-1942 arasında Türk Tarih Kurumu’nda uzman olarak...

Nusret Hızır, Nusret Hızır
Cenevre Üniversitesi
2 yıl önce

Serge Moscovici Claude Nicollier Jean Pictet Emma Pieczynska-Reichenbach Claude Piron Hans-Gert Pöttering Darius Rochebin Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah...

Deneycilik
2 yıl önce

Moritz Schlick Rudolf Carnap Herbert Feigl Otto Neurath Karl Menger Hans Reichenbach Viyana Üniversitesi’nden Moritz Schlick etrafında toplanmış düşünürlere...

Deneycilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Ahlak felsefesi, Akılcılık, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Apriori, Aydınlanma Çağı