Rudolf Carnap

Rudolf Carnap ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rudolph Carnap

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Viyana Çevresi
6 yıl önce

veya mantıksal deneycilik olarak adlandırıldı. Grubun ileri gelenleri Rudolf Carnap, Otto Neurath, Friedrich Waismann, Philipp Frank, Olga Hahn-Neurath...

Matematik felsefesi
3 yıl önce

temsilcilerinden sayılmaktadır. Gelenekselcilik mantıkcı görgücüler (Rudolf Carnap, Alfred Jules Ayer, Carl Hempel) tarafından temsil edilmiştir. Matematik...

Matematik felsefesi, Alfred Jules Ayer, Bertrand Russell, David Hilbert, Epistemoloji, Felsefe, Gottlob Frege, Kurt Gödel, Matematik, Matematiğin Temelleri, Ontoloji
Otto Neurath
3 yıl önce

Viyana Çevresi'nin sürükleyici bir figürüydü. Mantıksal pozitivizmin İskandinavya'ya yayılması için Rudolf Carnap ile çok büyük emekler sarf etmiştir....

Carl Gustav Hempel
3 yıl önce

dayandırmaya çalışan programından etkilendi. Onun için dönüm noktası 1929'da Rudolf Carnap ile tanışması olmuştur. Bundan sonra felsefi faaliyetini analitik felsefe...

Tractatus Logico-Philosophicus
3 yıl önce

Özellikle Viyana Çevresi'nden Rudolf Carnap ve Moritz Schlick kitap ve Wittgenstein ile bağlantı içerisindeydiler. Rudolf Carnap ise Wittgenstein tarafından...

Tractatus Logico-Philosophicus, 1921, 1929, Bertrand Russell, Bilim, Cambridge İœniversitesi, Dil, Din, Dünya, Etik, Felsefe
Willard van Orman Quine
3 yıl önce

Stanislaw Lesniewski ve Alfred Tarski gibi Polonyalı mantıkçılar ve Rudolf Carnap ve mantıksal olgucu A. J. Ayer gibi Viyana Çevresi'nin üyeleri ile tanıştı...

Willard Von Orman Quine, Duhem, Felsefe Portalı, Filozof, Kişi, Mantık, Matematiksel mantık, Ontolojik, Russell, Semantik, Taslak
Kurt Gödel
3 yıl önce

Naturwissenschaft adlı eserini okudu ve Moritz Schlick, Hans Hahn ve Rudolf Carnap'ın içinde olduğu Viyana Çevresi'ne katıldı. Kurt daha sonraları sayı teorisi...

Kurt Gödel, 14 Ocak, 1906, 1931, 1951, 1974, 1978, 28 Nisan, Avusturya, Avusturya-Macaristan, Einstein
Peter Frederick Strawson
6 yıl önce

Vol. 35, 1961) "Carnap's Views on Constructed Systems v. Natural Languages in Analytical Philosophy" in The Philosophy of Rudolf Carnap ed. P.A. Schlipp...