harran

Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamâmen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.

HARRAN (türkçe) anlamı
1. Susuz

Harran hakkında detaylı bilgi

Harran Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri. Merkez bucağa bağlı 58 köyü vardır. İlçe toprakları tamamen ovalıktır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Ovada buğday, arpa ve mercimek yetiştirilir. İlçe merkezi Harran Ovasında yer alır.

Harran, tarih boyunca kültür ve din merkezi olmuştur. Günümüze ulaşan tarihi eserlerin çoğu İslam eserleridir. Meşhur Harran Üniversitesinin sadece gözetleme kulesi ayaktadır. Diğer eserler arasında CumaCamii, Şeyh Hayat el-Harrani Türbesi sayılabilir. Bunların büyük kısmı yıkılmıştır.

Harran ve çevresinin diğer bir özelliği de ananevi kubbeli köy evleridir. Akçakale’ye bağlı bucak merkeziyken 19 Haziran 1987’de 3392 sayılı kanunla ilçe oldu. Eski ismi Altınbaşak’tır.

harran nerede?

harran haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Harran Üniversitesi

Harran Üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir. Arkeoloji literatüründe “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, zengin Anadolu ...

Harran Şehir Harabeleri

Şanlıurfa’nın 44 km güneyindedir. Mezopotamya’daki çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Hitit, Roma ve Türk devirlerine âit çok değerli târihi eserler ve belgeler bulunmaktadır.

Harran Ovası

Harran Ovası, Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgedir. Ova'da yer alan tarihi Harran ilçe merkezi Şanlıurfa'ya 44 kilometre uzaklıktadır.

Harran Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Harran Muharebesi

Harran Muharebesi, 7 Mayıs 1104 tarihinde Selçuklu emirleri ile Haçlı devletleri Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu arasında 12. yüzyılda (şimdi Türkiye'de bulunan) Harran'in hemen güneyinde (şimdi Suriye'de olan) Rakka'da yapılan bir muharebe. Birinci Haçlı seferi sonucunda yeni ...

Tanınmış, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Göktaş, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Harran (anlam Ayrımı)

* Harran - Şanlıurfa ilinin bir ilçesi.* Harran Muharebesi - Antakya Prensliği ve Urfa Kontluğu ile Büyük Selçuklular arasında yaplan savaş (7 Mayıs 1104)* Harran Üniversitesi - Şanlıurfa'daki devlet üniversitesi.* Harran Ovası - Şanlıurfa şehrinin güneydoğusundan başlayıp ...

Harran Höyüğü

''Arkeolojik Höyük''

Uzunyol, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Özlüce, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Alacalı, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Buğdaytepe, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Aydüştü, Harran

Harran ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Köy halkı, Arap kökenli Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. == Kültür ==Arap ve Türk kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.