Halfeti

Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe. 468 kilometrekare ,nüfusu 21.815 tir. İlçe yüzeyi, çoklukla tatlı meyilli...

Halfeti hakkında detaylı bilgi

Urfa iline bağlı bir ilçe. 468 kilometrekare, nüfusu 21.815 tir. İlçe yüzeyi, çoklukla tatlı meyilli, yer yer düzlükler halinde hafif dalgalı sırtlardan ibarettir. Tarla ekimi, hayvancılık, bağcılık halkın geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 2.204 nüfuslu Halfeti kasabasıdır.

M.Ö. 855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını vermişlerdir. Süryaniler ise Kal'a Rhomeyta ve Hesna the Romaye adlarını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal'at-ül Rum adı takılmıştır. II. yüzyılda Bizanslıların eline geçince bu kez Romaion Koyla adını almıştır.

1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu tarafından kuşatılmış, sonuç alınamayınca şehirdeki Hıristiyan mahalleleri beş gün süreyle yağmalandı. 1290 yılında bu kez Memluk Sultanı Eşref tarafından feth edildi. Ve son kez Memlükler tarafından tamir edilen şehre Kal'at-ül Müslimin adı verildi. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara geçen şehir, zamanımızda da kullanılan Urumgala ve Rumkale adlarını alarak 1954 yılında ilçe haline getirilmiştir.

Halfeti ilçesinin il merkezine uzaklığı 120 km'dir. Yukarı Göklü adlı bir kasabası 35 köyü ve 34 mezrası vardır. 2000 yılı Genel Nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 33 bin 467' dir. (İlçe nüfusu 2 bin 608, Köy nüfusu 30 bin 859) Arazisinin büyük çoğunluğu Birecik Barajı suları altında kaldığından ilçenin yeni yerleşim alanı olarak Karaotlak bölgesi tespit edilip ilçe yeniden inşa edilmiş ve konutlar sahiplerine teslim edilmiştir.

Halfeti ilçesine bağlı Ortayol köyü halkı türkçe, diger bölgelerdeki insanlar genelde resmi yerler hariç Kürtçe konuşur. Bu köylerde aile lakabı veya sülale lakabı yani aşiret isimlerine benzeyen lakapların kullanıldığı görülür.örneğin beygiller (bey müslüm), küçükgiller (küçük hasan)gibi takıştırmalarda yapılmaktadır ve bu gelenek çok yaygındır.

Halfeti ilçesinin köylerinin çogunun isimleri değiştirilmiştir.Örneğin eski adı ERAH olan bir köyün yeni adı ORTAYOL'dur.

Şu anda, Eskihalfeti denen, bir kısmı sular altında kalmış bölge, yavaş yavaş turistik bir bölgeye dönüşmektedir.

Halfeti nerede?

Halfeti haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sütveren, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Sırataşlar, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Tavşanören, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Gülaçan, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Günece, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Gürkuyu, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Fıstıközü, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihçe ==Hacıbazolar, Kerkük - Suruç yoluyla gelen Bayat Türkmenidirler. Köyün geri kalanı Avşar Türkmenidir.

Çebekoğlu, Halfeti

=== Tarihçe ===Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir.===Kültür===AVŞAR TÜRKMENLERİ Aşireti kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.

Özmüş, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. Şanlıurfa il merkezine uzaklığı km, Halfeti ilçe merkezine km uzaklıktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir.

Dergili, Halfeti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köydür. === Tarihçe ===Köy halkı,tamamı Kürttür.Eski Ermeni köyüdür.