Hasan Ferit Alnar

Hasan Ferit Alnar

Klasik Türk Müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar 26 Temmuz’da Ankara’da öldü. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğan Alnar müziğe kanun çalarak başladı. Kanun çalmadaki ustalığıyla daha çocuk yaşlarda dikati çeken Alnar 1922-1926 yılları arasında Darü’t-talim-i Musiki’de eğitim gördü, 1926’da on saz semaisi yayınlandı. Sürüdümekte olduğu mimarlık öğrenimini yarım bırakarak 1927’de Viyana’ya gitti. Burada Viyana Müzik Akademisi’nde Josef Marx ile bestecilik, Oswald Kabasta ile orkestra yöneticiliği çalıştı. 1932’de Türkiye’ye döndü ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra şefliği, Belediye Konservatuarı’nda müzik tarihi hocalığı yaptı. 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası) şef olarak atandı ve Ankara’da ilk opera temsilerini hazırladı. 1940’larda adını duyurmaya başlayan Türk beşleri arasında yer alan Alnar, Dr. Ernst Praetorious’un ölümü üzerine 1946’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle 1952’de bu görevden ayrıldı ve Ankara Devlet Konservatuarı’nda hocalık yapmaya başladı. Bir süre Viyana’da kalarak çeşitli orkestraları konuk şef olarak yöneten Alnar, 1964’te tekrar Ankara’ya döndü ve Ankara Devlet Konsevatuarı’ndaki hocalık görevini ölümüne değin sürdürdü. Yapıtlarında klasik Türk müziği bilgisinden büyük ölçüe yaralanan Alnar’ın bu açıdan en çok dikkati çeken yapıtı, 1944-1951 yılları arasında bestelediği Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası İçin Konçerto’dur. İlk kez 1958’de yaylı sazlar dörtlüsü eşliğinde Ferit Alnar tarafından Ankara’da seslendirilen yapıt, daha sonra Cem Mansur yönetimindeki orkestra eşliğinde Ruhi Su tarafından uzunçalara kaydedilmiştir. Bestecinin en çok seslendirilen yapıtları araında 1933’te bestelediği Prelüd ve İki Dans ile 1943’te bestelediği Violonsel Konçertosu sayılabilir. Alnari Türkiye’de çekilen tümüyle renkli ilk film olan Halıcı Kız’ın müziğini de bestelemiş ve kanunla kendisi bestelemiştir. Klasik Türk Müziği alanındaki bestyeleri ise son dönemde sık sık seslendirilmeye başlamış ve kayıtları yayımlanmıştır.


Hasan Ferit Alnar

Klasik Türk Müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar 26 Temmuz’da Ankara’da öldü. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğan Alnar müziğe kanun çalarak başladı. Kanun çalmadaki ustalığıyla daha çocuk yaşlarda dikati çeken Alnar 1922-1926 yılları arasında Darü’t-talim-i Musiki’de eğitim gördü, 1926’da on saz semaisi yayınlandı. Sürüdümekte olduğu mimarlık öğrenimini yarım bırakarak 1927’de Viyana’ya gitti. Burada Viyana Müzik Akademisi’nde Josef Marx ile bestecilik, Oswald Kabasta ile orkestra yöneticiliği çalıştı. 1932’de Türkiye’ye döndü ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda orkestra şefliği, Belediye Konservatuarı’nda müzik tarihi hocalığı yaptı. 1936’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası) şef olarak atandı ve Ankara’da ilk opera temsilerini hazırladı. 1940’larda adını duyurmaya başlayan Türk beşleri arasında yer alan Alnar, Dr. Ernst Praetorious’un ölümü üzerine 1946’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine getirildi. Rahatsızlığı nedeniyle 1952’de bu görevden ayrıldı ve Ankara Devlet Konservatuarı’nda hocalık yapmaya başladı. Bir süre Viyana’da kalarak çeşitli orkestraları konuk şef olarak yöneten Alnar, 1964’te tekrar Ankara’ya döndü ve Ankara Devlet Konsevatuarı’ndaki hocalık görevini ölümüne değin sürdürdü. Yapıtlarında klasik Türk müziği bilgisinden büyük ölçüe yaralanan Alnar’ın bu açıdan en çok dikkati çeken yapıtı, 1944-1951 yılları arasında bestelediği Kanun ve Yaylı Sazlar Orkestrası İçin Konçerto’dur. İlk kez 1958’de yaylı sazlar dörtlüsü eşliğinde Ferit Alnar tarafından Ankara’da seslendirilen yapıt, daha sonra Cem Mansur yönetimindeki orkestra eşliğinde Ruhi Su tarafından uzunçalara kaydedilmiştir. Bestecinin en çok seslendirilen yapıtları araında 1933’te bestelediği Prelüd ve İki Dans ile 1943’te bestelediği Violonsel Konçertosu sayılabilir. Alnari Türkiye’de çekilen tümüyle renkli ilk film olan Halıcı Kız’ın müziğini de bestelemiş ve kanunla kendisi bestelemiştir. Klasik Türk Müziği alanındaki bestyeleri ise son dönemde sık sık seslendirilmeye başlamış ve kayıtları yayımlanmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halıcı Kız
1 yıl önce

yönetmenlik kariyerini bu filmle noktalamıştır. Filmin müziğini Hasan Ferit Alnar bestelemiştir. Film Isparta'da halı dokuma tezgâhında işçilik yapan...

Türk Beşleri
1 yıl önce

Bu kişiler: Ahmet Adnan Saygun Ulvi Cemal Erkin Cemal Reşit Rey Hasan Ferit Alnar Necil Kazım Akses Hepsinin ortak özelliği 1900’lerin başında doğmuş...

Türk Beşleri, Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Türkiye Cumhuriyeti, Ulvi Cemal Erkin, Klasik Batı Müziği
Ferdi Ştatzer
5 yıl önce

öğrenciliği sırasında aynı okulda öğrenim gören Necil Kazım Akses ve Hasan Ferit Alnar ile tanışan, ayrıca gazeteci Nadir Nadi, iktisatçı Cemil Sait Barlas...

Vecihe Daryal
4 yıl önce

Kasım 1970'te Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Daryal Hasan Ferit Alnar’dan sonra Türk musikisinin en büyük kanun virtüözlerinden biridir. Klasik...

Ayhan Aydan
4 yıl önce

Beşleri diye anılan efsanevi müzisyen ve bestecilerden orkestra şefi Hasan Ferit Alnar'la evlendi ve bu evlilikten Aydan isminde bir oğlu oldu. Carl Ebert...

Halil Altınköprü
4 yıl önce

yarışmada mansiyon ödülü aldı. En büyük çıkışını Türk Beşleri'nden Hasan Ferit Alnar'ın doğum gününün 100. yılında icra ettiği Kanun Konçertosu ile yaptı...

Halil Altınköprü, 1971, Ege Üniversitesi, Hasan Ferit Alnar, Kanun, Müzisyen, Siverek, Türk, Türk Beşleri, Türk Sanat Müziği, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
Operet
1 yıl önce

sistemleri içinde operetler besteledi. Daha sonra Dr. Suphi Ezgi, Hasan Ferit Alnar, Muhlis Sabahattin Ezgi, Cemal Reşit Rey bu türden ürünler verdiler...

Operet, 1870, Cemal Reşit Rey, Dikran Çuhacıyan Efendi, Fransa, Hasan Ferit Alnar, Paris, Viyana, Suphi Ezgi, Muhlis Sabahattin Ezgi, İsmail Hakkı Bey
Ulvi Cemal Erkin
1 yıl önce

katıldı. Piyano Konçertosu ödüle layık görüldü; Ahmet Adnan Saygun ve Hasan Ferit Alnar ile birlikte yarışmanın büyük ödülünün sahibi oldu. Bu eser, aynı...

Ulvi Cemal Erkin, 14 Mart, 15 Eylül, 1906, 1973, Ahmet Adnan Saygun, Almanya, Amerika, Ansiklopedi, Berlin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası