Hegel

George Wilhelm Friedrich Hegel Büyük bir sistem kurarak, Kant’ın imkansız oldu­ğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel’in temel eserleri: Phanomenologie des Geistes Tinin Feno­menolojisi], Wissenschaft der Logik [Mantık Bilimi], Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse Felsefi Bi­limler Ansiklopedis], Grundlinien der PhilIosophie des Rechts Hukuk Felsefesinin İlkele

Hegel

Hegel ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: George Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel

Almanca Hegel kelimesinin Türkçe karşılığı.
georg friedrich hegel (alman filozof, -)

İlgili konuları ara

Yanıtlar