Alman

Kısaca: Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır. ...devamı ☟

Alman
Alman

Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.

Almanya anayasasının 116. parağrafında hem vatandaşlığı hem de soyundan gelme açıklanmıştır. 2001 yılında yeni çıkarılan vatandaşlık kanununda ise, Almanya vatandaşlığı olanlar Alman diye kabul edilmektedir.

Avusturya ve İsviçre vatandaşlarının dilleri de Almanca olsa da, onlar Alman soyundan görülmez, sadece Almanca dilini almış ve özel ilişkiler kuran diğer Avrupalılar olarak bakılır. Anadili Almanca olan yaklaşık 100 milyon insanın yaklaşık 80 milyonu kendisini Alman olarak görür.

Alman kökü

Almanların ön ırkı Ren nehrinin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frisler, Thüringenler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar bu genel anlamda Cermen ırkının belkemiğini oluştururlar. Keltik ve Slavlar ve diğer uzaktan boylar da bu etnik yapıda yer edinmişlerdir. 9. ve 10. yüzyıl ortalarında bir millet anlayışı ile birlikte Franklar Krallığı'nı oluşturmuşlar. Ancak belli başlı Cermen boylarının birleşmesi ile birlikte bir krallık altında Alman milleti oluşmaya başlamıştır. Bu arada kuzeyde Frizler, Anglosaksonlar, Franklar güneyde ise Saksonlarla Bayurvarlar karakteristik ve folklorik yapılara ayrılmışlar. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonucu çeşitli krallıklar ve derebeylikler kurmuşlar ve genelde Frank Krallıkları altında tarihte yerlerini almışlardır.

Esas anlamda Alman soyu ve buna bağlı olarak millet yapısı ise 19. yüzyıl başlarında başlayan milliyetçilik akımı ile oluşmuş. 1871 yılında ilk Alman İmparatorluğu ile milli devlet oluşturulmuş. Vatandaşlarına ise "Reichsdeutsche" (imparatorluk Almanı) denilmiş. Bu milli sınırlar dışında kalan Alman köklülere ise diğer tabir yakıştırılmış. Öz Şıvablar veya Sudet almanları olarak adlandırılmışlar. Nasyonal Sosyalizm (Nasyonel Sosyalist) zamanında ise bunlara topluca "Volksdeutsche" (Alman halkı) denmişdir.

Rus çarı Deli Petro, ülkesine çağırdığı Alman zaanatkarları asırlar boyunca Rus Çarlığında etnik yapıya ulaşmışlar ve Stalin zamanında bunları Kazakistan'a sürgün edilmişler. Alman hükümetinin vatana ulaştırma projesinde tekrar geriye getirilmeye başlanmışlar.

Alman boy tabirleri bugün tamamen kullanımdan kalkmıştır. II. Dünya Savaşı sonucu oluşan göçler ve birbirleri altında oluşan homojen karışmalar sonucu sadece folklorik özellikleri kalmıştır.

Almanca

Alman dili anglosakson dil gurubuna dahil olup daha çok İngilizce ile yakınlığı bulunmaktadır. Bugün Almanca dili altında korumuş olan ve halen kullanılan şiveler mevcuttur. Mesela Hollandaca karışımı olan frisisce, Stuttgart taraflarında şiwebiş, Karaorman bölgesinde badence, Bavyera bölgesinde bayuvarca, Saksonya bölgesinde ise saksonca ve daha bir çok örnekler gösterilebilir. Bugünkü Almanya sınırları dışında diğer ülkelerde bir çok alman soyundan gelen etnik topluluklar yaşamaktalar ve genelde yöre dili yanında kendi alman şivelerini korumuşlardır. Bunlarda çek cumhuriyeti'nde yaşayan sorbenler ile Romanya'da yaşayan yedibuerger'lileri sayabiliriz. Kökü ve fönetik yapısını Almanca'dan alan Avrupa musevililerin dili Yidiş ise parantez dışında tutarak burda da sayabiliriz.

Bugün Almanya'da kullanılan Almanca çok zengin dil şive ve ağız özelliklerine sahip olup, tarz ve deyimlerinde ufak ayrılıklar getirmektedir. "Hochdeutsch" diye tabir edilen düzgün Almanca hemen hemen her büyük şehirlerde kullanılmakla beraber en iyi özelliklerini Dortmund ve Bonn şehirlerinde rastlanabilir. Almanya dışında resmi veya resmi olmayan dil olarak şu ülkelerde kullanılır : Danimarka, Avusturya, Lichtenstein, Luxemburg, Çek cumhuriyeti, Belçika (Flanderler), Güney Tirol (İtalya) ve bir çok İsviçre kantonlarında isveç almancası "Schwyzertüütsch" konuşulur. Eski almanya kolonilerinde ise halen almanca konuşulmaktadır. Bunlar arasında Afrika ülkesi Togo, Nabibya ve Güney Amerika'da (Cile, Peru, Arjantin) olan Alman kolonilerini de sayabiliriz.

Tarih

Roma imparatorluğu ve onun arkasında oluşan Avusturya Habsburg İmparatorluğu boyundurluğunda pek sivrilmeden yaşayan almanlar 19. yüzyılın başına kadar sadece derebeylikler ve Frank Krallıkları kurmuşlar. Napolyon'un sebep olduğu çalkalanmalar sonucu 19. yüzyılın başında bütün Avrupa'da oluşan milleyetçilikle sivrilmeye başlamışlar.

1871 de ilan edilen Alman İmparatorluğu sonucu kendileride Avrupa'da söz sahibi olmaya başlamışlar. 1. Dünya savaşı sonunda oluşan Prusya ağırlıklı Alman Cumhuriyeti "Weimarer Republik" Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un 30 Ocak 1933 tarihinde şansölye olarak atadığı Adolf Hitler'in iktidara geçmesiyle sona ermiş. Onun yerine kendilerini Roma İmpartorluğunun varisi olarak görüp 3. İmparatorluğu "3. Reich" ilan etmişler.

Hitler'in getirdiği faciadan geriye sosyalist Doğu Almanya "DDR" (=Deutsch Demokratische Depublik)ve kapitalist Batı Almanya "BRD" (=Bundesrepublik Deutschland) kalmış. 1989 da şiddetsiz halk ayaklanması ve Gorbatçov'un inisiyatifi sonucu Doğu Almanya lağv edilmiş ve ardından iki Almanya birleşmiştir.

Alman

Türkçe Alman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Allemande] n. acceptance, adoption, excision, extraction, grab, receipt, reception, taking
adj. Dutch; German, of or pertaining to Germany, of German origin
n. Hun, German, kraut, Teuton; Dutchman

Alman

cermen soyundan olan bir halk ve bu halktan olan kimse.
alman halkına, almanya'ya özgü olan şey.

Alman

Türkçe Alman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Deutsche

Alman

Alman İngilizce anlamı ve tanımı

Alman anlamları

  1. (noun) A German.
  2. (adj.) German.
  3. (adj.) A kind of dance. See Allemande.
  4. (adj.) The German language.

Alman tanım:

Kelime: alman

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Almanlar
2 yıl önce

Almanlar (Deutsche) Cermen halklarından olan Orta Avrupa yerlisi bir etnik gruptur. Alman kelimesinin İngilizcesi olan German kelimesi geç Orta Çağ'dan...

Almanlar, 1989, Almanca, Almanya, Avrupa, Avusturya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu, Bavyera, Cermen, Deli Petro
Alman pasaportu
2 yıl önce

Alman Pasaportu, Almanya vatandaşlarına uluslararası seyahatler için verilen resmî belgedir. Bir Alman pasaportu, Alman kimlik kartının yanında, Alman...

Alman Lisesi
2 yıl önce

Özel Alman Lisesi (Almanca: Deutsche Schule Istanbul, kısaca DSI), diğer bilinen adıyla İstanbul Alman Lisesi veya kısaca Alman Lisesi, Türkiye'nin İstanbul...

İstanbul Özel Alman Lisesi, 11 Mayıs, 1868, 1879, 1882, 1893, 1897, 1903, 1911, 1918, 1924
Almanca
2 yıl önce

grup eski tâbiriyle "Bosporus-Deutsche" ("Boğaziçi Almanları") ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan Alman vatandaşlarından oluşmaktadır. Ayrıca bu ülkelerden...

Almanca, ABD, Almanya, Alsace Lorraine, Arjantin, Avrupa Birliği, Avusturya, Belçika, Brezilya, Danca, Danimarka
Alman Konfederasyonu
2 yıl önce

1848'te, liberal ve milliyetçi ihtilalciler birleşmiş bir Alman Devleti kurmaya çalıştılar. Fakat Alman eyaletleri arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanınca...

Alman edebiyatı
2 yıl önce

Alman edebiyatı, Orta Avrupa'da yaşayan Almanca konuşan toplulukların edebi yaratısıdır. Almanya, Avusturya, İsviçre ve bunların yanındaki Alsas (Fransa)...

Alman edebiyatı, Alman edebiyatı
Türk-Alman Üniversitesi
6 yıl önce

"Türk-Alman Üniversitesi kuruluyor". www.haberturk.com. 24 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2020.  ^ "Türk Alman Üniversitesi'ndeki...

Alman Direnişi
6 yıl önce

askeri mahkemeler tarafından yargılanmış yaklaşık 77.000 Alman öldürülmüştü. Bu Almanların birçoğu, nasyonal sosyalist rejimin ilgasına katkı sağlayabilecek...