Hidiv

Kısaca: Hidiv Sultan Abdülazizi zamanında Mısır valilerine verilen ünvan. Hıdiv ünvanı ilk olarak 8 Haziran 1867 yılında Sultan Abdülaziz tarafından, Büyük Fuad Paşa'nın isteği üzerine Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu İsmail Paşa'ya verilmiştir. ...devamı ☟

Alm. Khedive (m), Fr. Khédive (m), İng. Khedive. Mısır'daki Osmanlı valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşanın torunu İsmail Paşa ve haleflerine verilen ünvan. Sadrazam hakkında da hürmet ifadesi olarak kullanılırdı. Hidiv; Arapçada büyük vezir, baş vezir, hakim demektir. Mısır valileri sadaret payesine haiz oldukları için bu ünvan verilmişti. Sadrazamlar hakkında "hidiv-i efham" kullanıldığı gibi, Mısır valilerine "Hidiv-i Mısr" da denilirdi.

Sultan Abdülazizi zamanında Mısır valilerine verilen ünvan. Hıdiv ünvanı ilk olarak 8 Haziran 1867 yılında Sultan Abdülaziz tarafından, Büyük Fuad Paşa'nın isteği üzerine Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu İsmail Paşa'ya verilmiştir.

Mısır valileri, 8 Haziran 1867'de İsmail Paşanın Sultan Abdülaziz Handan aldığı fermana dayanarak, 1914'e kadar bu ünvanı taşıdılar. Mısır hidivleri; İsmail Paşa ile oğlu Tevfik Paşa ve torunu İkinci Abbas Hilmi Paşa olmak üzere üç kişidir. 19 Aralık 1914'de Hidivlik son buldu. Hidivin Osmanlı protokolündeki yeri, sadrazam ve şeyhülislam ile eşit olmakla beraber bu ikisinden sonra idi. Aynı toplantıda bulundukları zaman sadrazam ve şeyhülislamdan sonra hıdiv yer alırdı. Hıdiv ünvanı İngilizler tarafından, 19 Aralık 1914 yılında Osmanlılar'dan Mısır'ı almaları sonucunda kaldırılmıştır.

hidiv

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan sonra Mısır valilerine verilen unvan.

hidiv

Türkçe hidiv kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. khedive

hidiv

(Arapça) Erkek ismi - İmtiyazlı, Mısır valisi veya bu valinin ünvanı.

İlgili konular

hıdiv

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hidiv
3 ay önce

Hidiv, (Farsça: خِدِيوْ ḫidīv, büyük vezir) Kavalalılara mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867'de verilen resmi unvan. Hidiv; Arapça'da...

Hıdiv
Hidiv Kasrı
3 yıl önce

Beykoz ilçesinde Çubuklu sırtlarında bir yapıdır. 1907 yılında Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır...

Hıdiv Kasrı, 1903, 1907, Abbas Hilmi Paşa, Art nouveau, Asansör, Beykoz, Mısır, Osmanlı İmparatorluğu, Vitray, Çelik Gülersoy
Tevfik Paşa
3 ay önce

Kasım 1852, Kahire - ö. 7 Ocak 1892, Hulhan), 1879-1892 arasında Mısır Hidivi. Hidiv İsmail Paşa'nın oğludur. Genç yaşta Meclisü'l-Hususi Başkanı oldu. Mart...

II. Abbas Hilmi Paşa
3 yıl önce

İskenderiye - 19 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır hidividir. Osmanlı İmparatorluğu'nun fermanı ile 1893'te Mısır hidivi olarak atandı. İmparatorluğun I. Dünya Savaşı'na...

Mısır Hidivliği
3 ay önce

oldu. Bu tarihten sonra Mısır hidivleri, hidivliklerini işgal güçlerinin denetimi ve baskısı altında sürdürebildiler. Hidiv Tevfik Paşa'nın oğlu olan Abbas...

Beylerbeyi
3 ay önce

bunları yöneten beylerbeyleri bulunmaktaydı. Hidiv : Mısır valileri beylerbeyi unvanının yanı sıra hidiv olarak da anılmışlardır. Dayı : 1671 yılından...

Beylerbeyi, Adana, Akdeniz, Anadolu, Basra Beylerbeyliği, Bağdat, Bosna, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Diyarbakır
I. Fuad
3 ay önce

Devleti'ne savaş ilan etmesinden sonra İngiliz protektorası olmuştu. Mısır hidivi İsmail Paşa'nın oğlu olan Ahmed Fuad, İtalya'da sürgünde bulunan babasının...

I. Fuad, 1868, 1890, 1917, 1922, 1936, 26 Mart, 28 Nisan, Abbas Hilmi Paşa, Hüseyin Kamil, I. Dünya Savaşı
Mısır Sultanlığı
3 yıl önce

Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ve daha sonra da onun soyundan gelecek hidivler tarafından yönetilmeye devam edecek olan Mısır Hidivliği adlı özerk devlet...