hilat

Hilat Alm. Ehrenkleid (n), Fr. Tenue (f) d'honneur, İng. robe of honor, Killut, Khelaut. Hükümdarların taltif için bir kimseye verdikleri elbise. Türk-İslam devletlerinde çok eski olan bu adet Osmanlılarda da devam etti.

Hil'at verme, İslam devletlerinde bulunan bir usuldür. Bazı devletlerde bir vazifeye tayin olunan kimselere hükümdar veya ona vekalet eden kimse tarafından belirli bir merasim ile verilirdi. Birçok İslam devletlerinde hil'at dokumak i

Hilat

Hilat Alm. Ehrenkleid (n), Fr. Tenue (f) d'honneur, İng. robe of honor, Killut, Khelaut. Hükümdarların taltif için bir kimseye verdikleri elbise. Türk-İslam devletlerinde çok eski olan bu adet Osmanlılarda da devam etti.

Hil'at verme, İslam devletlerinde bulunan bir usuldür. Bazı devletlerde bir vazifeye tayin olunan kimselere hükümdar veya ona vekalet eden kimse tarafından belirli bir merasim ile verilirdi. Birçok İslam devletlerinde hil'at dokumak için özel imalathaneler kurulmuştu. Hil'at vermek hükümdarların hakimiyet haklarından biriydi. Vezirlerin veya valilerin hil'at vermeleri ancak hükümdara vekalet şeklinde olabilirdi. Padişahların, vazifesi başındaki kimselere ihsan olmak üzere hil'at verdikleri de olurdu. Kazanılan büyük zaferler, dini bayramlar, düğünler, bu gibi ihsanlar için bir vesile sayılırdı.

İslam dünyasında hil'at verme Emevilerden itibaren görülmektedir. Bu adet birçok İslam ve Türk devletlerinde ufak tefek farklarla devam etmiştir.

Osmanlılarda hil'at padişahlar tarafından sarayda, sadrazamlar tarafından da Babıali'de giydirilirdi. Hil'at giydirme usulü, Sultan İkinci Mahmud tarafından kaldırıldı. Ondan sonra padişahlar taltif etmek istedikleri devlet erkanına saat, altın tabaka, enfiye kutusu gibi hediyeler verdiler.

Hil'at, giyecek şahsın sıfat ve mevkiine göre değişirdi. Vezirlere samur, seraser kaplı kürk, diğer erkan-ı devlete ise sade hil'at giydirilirdi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

hilat

padişahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş ya da kürkten yapılmış kaftan.

hilat

Kaftan:
"Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir"- S. Birsel.

hilat

Türkçe hilat kelimesinin İngilizce karşılığı.
hil´at, -ti robe of honor, khalat, khilat.

Yanıtlar