Iii. Mehmed Giray

Kısaca: III. Mehmed Giray 1584—1629 yılları arasında yaşayan Kırım Hanı. 1623—1628 seneleri arasında saltanat sürmüştür. Saltanatı Sultan I. Mustafa ve IV. Murat dönemine rastlar. ...devamı ☟

III. Mehmed Giray 15841629 yılları arasında yaşayan Kırım Hanı. 16231628 seneleri arasında saltanat sürmüştür. Saltanatı Sultan I. Mustafa ve IV. Murat dönemine rastlar. Tahta Geçişi Yedikule Zindanlarında yatmış, Rodos'a sürülmüş ancak Canıbek Giray'ı tahtan devirerek, İstanbul'a rağmen hanlığını ilan etmiştir. Kırım'da kendisine karşı gördüğü çevreleri darağacına göndermiş, büyük bir vahşet politikası uygulamıştır. Osmanlı ile Kırım Hanlığı arasında yüzyıllardır geçerli olan kardeşlik kuralından ayrılarak, Osmanlı'ya karşı silah kullanarak tarihe geçmiştir. Silistre Valisi ve Nogay Mirzası olan Kan Temir Paşa ailesini katlettirerek, Osmanlı toprağı olan Kırım'ın Kefe şehrini işgal etti. Han soyunun, Osmanlı soyundan eski olduğunu husunu siyasi müzakere konusu yaptı. Bu nedenlerle IV. Murat, Kaptan Paşa'yı Mehmed Giray üzerine gönderdi. Ancak, daha sonra anlaşma sağlandı ve İstanbul'a gelerek el öpen Mehmed Giray'ın elçilerine saltanat işareti olan kılıç ve hilat bağışlandı. Kozaklarla İlişkisi 1628 yılında Kaptan Paşa komutasındaki donanma, Vezir Kenan Paşa ve Benyalukalı Hüseyin Paşa komutasnda yeniden hanın üzerine gönderilerek, Mehmed Giray azledildi. Bu kararın alınmasında Kırım’daki durumdan cesaret alarak Karadeniz sahillerine inen ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki köyleri yağmalayan Don Kozakları'nın yaptığı vahşetin etkisi büyük oldu. Mehmed Giray ve kardeşi Şahin Giray kaçarak Kazaklara sığındı. Daha sonra 20 bin asker topladı. Tahta yeni oturan Canıbek Giray’ın askerleri ile Dobruca’dan Kırım'a Kenan Paşa komutasındaki sevkedilen Tatar askeri ile savaşa tutuştu ve öldürüldü. Kardeşi Şahin kaçtı. İstanbul ve Karadeniz sahillerini gemilerle yağmalayan Kozak Hatmanı da yakalanarak, Kefe Kalesinde idam edildi. Böylece Kırım'da yeniden istikrar sağlandı.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

II. Mehmed Giray
3 yıl önce

II. Mehmed Giray veya Semiz Mehmed Giray (1532 - 1584), 1577 ila 1584 yılları arasında hüküm süren Kırım hanı. Babası I. Devlet Giray’ın ölümü üzerine...

Canıbek Giray
6 yıl önce

üç kez hanlık yapmıştır. Ancak, 1624 yılında filen tahta oturması III. Mehmet Giray'ın isyanı nedeni ile mümkün olmadığından, iki kez hanlık yaptığı kabul...

I. Mehmed Giray
6 yıl önce

I. Mehmed Giray, (1465 - 1523) 1515-1523 döneminde sekiz yıl Kırım Hanlığı yapmıştır. I. Mengli Giray'ın en büyük oğludur. Olasılıka 1465'te doğmuştur...

II. İslam Giray
3 yıl önce

olarak gönderilmiş daha sonra Konya'da ikamet ettirilmiştir. Kardeşi II. Mehmed Giray'ın Özdemiroğlu Osman Paşa ile ters düşerek, Osmanlı idaresindeki Kefe'yi...

IV. Mehmet Giray
3 yıl önce

IV . Mehmed Giray (1610 - 1674, Bahçesaray) Kırım hanıdır. Sofu Mehmed Giray Han olarak da bilinir. (1641 –1644) ve (1654–1666) senelerinde iki kez saltanat...

II. Devlet Giray
6 yıl önce

II. Devlet Giray (d. 1648 - ö. 1718), Kırım Hanı. 1699-1702 ve 1709-1713 yılları arasında olmak üzere iki kez Kırım Hanlığı yaptı. Hanlık dönemi iki kez...

II. Saadet Giray
6 yıl önce

babası II. Mehmet Giray’ın 1584 yılında tahtan Sultan III. Murat tarafından azli üzerine iktidar mücadelesi vermiştir. II. Mehmet Giray'ın Vezir Özdemiroğlu...

I. Sahib Giray
3 yıl önce

Giray, Mengli Giray'ın 1485 senesinde evlendiği Kazan hanı İbrahim Han'ın dul eşi Nur Sultan'dan doğmuştur. 1521 yılında ağabeyi Kırım Hanı I. Mehmed...