Hint-Avrupa

Kısaca: Hint-Avrupa dilleri ...devamı ☟

Hint-Avrupa

1 . Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan diller.
2 . Bu dilleri konuşan halk.

Hint-Avrupa

Türkçe Hint-Avrupa kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. indoeuropäisch, indogermanisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hint-Avrupa dil ailesi
6 ay önce

yaşayan 445 Hint-Avrupa dili bulunmaktadır ve bu dillerin üçte birinden fazlası (313) Hint-İran koluna bağlıdır. Dil bilimciler, Hint-Avrupa dillerinin...

Dil Aileleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Afrikaans, Almanca, Arnavutça, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça
Hint-Avrupa halkları
3 yıl önce

Hint-Avrupa halkları, Avrasya kırları boyunca yaşayan ve çeşitli tarihlerde uygar dünyaya akınlar yaparak yerleşen göçebe halklardır. Aralarında, aynı...

Hint-Avrupa halkları, Bask, Estonya, Hindistan, Hint-Avrupa dilleri, Macar, İran, Sınıflı toplum, Fin), ,
Hint-Aryan dilleri
6 ay önce

Hint-Aryan dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin, Hint-İran kolunun bir alt ailesini oluşturur. Dünyada bilinen 219 Hint-Aryan dili var olup, ağırlıklı olarak...

Hintler
6 ay önce

barışçıl oldukları düşünülmektedir. Nasıl yıkıldığıda bir muammadır. Hint-Avrupa dili konuşan Aryanlar, Hindistan’a göçerek etnik yapısını değiştirmiştir...

Hint-Arap rakam sistemi
6 ay önce

(başlangıçta dokuz) farklı glife dayalıdır. Hint-Arap rakam sistemi üç ana aileye bölünebilir, bunlar Avrupa ve Mağrip'te kullanılan Batı Arap rakamları...

Avrupa dilleri
6 ay önce

Çoğu Avrupa dili Hint-Avrupa dil ailesine üyedir. 2018'le birlikte 744 milyonluk toplam Avrupa nüfusunun %94'ü bir Hint-Avrupa dilini ana dili olarak...

Avrupa
6 ay önce

belirtilmeli] Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği, Avrupa'nın yeryüzündeki gücünü...

Avrupa, ABD, Afrika, Amerikalar, Antarktika, Asya, Atlantik Okyanusu, Atlantis, Avrasya, Avrupa Birliği, Batı Avrupa
Hint deniz seferleri
6 ay önce

Hint seferleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hint Okyanusu'nda yaptığı bir dizi seferlere verilen addır. Vasco de Gama'nın 1498 yılında Afrika'nın güneyini...