Hipomani

Hipomani düşüncedeki hızlanma, öfori (aşırı neşe-canlılık), psiko-motor davranıştaki artma ile dikkati çeken hastalık. Psikoz denilen akıl hastalığına girmez. Burada aşırı canlılıktan bahsedilir.

İlk olarak Kraepelin (bkz.), dört mani (bkz.) çeşidi arasında ayrım yapmıştır,hipomani, akut mani, delüzyonel mani ve deliriyöz mani bununla birlikte, bu çeşitlerin ayrı durumlar değil de, şiddet farkları olduğunu ve hastaların bir durumdan öbürüne geçtiklerini ve yine aynı duruma döndüklerini de kabul etmiştir. Hipomani sık kullanılan bir terim olarak kalmıştır. Bu terim, huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, enerji artışı ve bazen konuşma güçlüğü ve irritabilite ile birlikte ruhsal durumda hafif bir yükselme gösteren, fakat hiçbir belirgin fikir karışımı ya da grandiöz delüzyonlar (örneğin, devlet başkanlığı iddiaları) göstermeyen bir durumu tanımlamak için kullanılır.
...

Okuma Önerileri

Bipolar bozukluk
1 yıl önce

Bipolar bozukluk veya iki uçlu bozukluk, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozuk

Bipolar bozukluk, Depresyon, Doktor, Duygudurum, Hastalık Veri Tabanı, ICD-10, Mani, Psikiyatrik, Tıp, Hipomani
Hipomani
3 yıl önce

Hipomani düşüncedeki hızlanma, öfori (aşırı neşe-canlılık), psiko-motor davranıştaki artma ile dikkati çeken hastalık. Psikoz denilen a

Acil Durumlar, Psikiyatrik
3 yıl önce

Psikiyatrik âcil durumların yalnızca hastadaki davranış bozulduğuyla değil, aynı zamanda bu davranışın başka kimselerde yarattığı anksi

Davranış ve Konuşma
3 yıl önce

Genel davranıştaki ve görünümdeki anormallik genellikle, yakınlarına hastanın iyi durumda olmadığını gösteren ilk belirtilerdir. Yüz ifa

Duygu (affekt) bozuklukları
2 yıl önce

Psikiyatri alanına giren hemen her durumda affekt bozukluklarına rastlanır, fakat bu terim yalnızca affekt bozukluğunun primer anomali olduğu ve

Hiperamnezi
2 yıl önce

Geçmiş olayları akılda tutma ve hatırlama yeteneğinin olağanüstü derecede olmasıdır. Çocuklarda bu duruma "zihinde canlandırma" (bkz) (el

Konfüzyon
3 yıl önce

Konfüzyon tam anlamıyla bir bozukluktur ve akıl durumuna ilişkin olarak kullanıldığında, maniden senil demansa ve şizofreniden serebral tüm

Manik Depressif Psikoz
3 yıl önce

Manik depressif hastalık, affektif bozukluklar alt grubunda yer alan en kesin tanımlanmış bozukluk olup iki ayrı ve zıt tipte tezahür eder: de

Minnesota Mültifaz Kişilik Envanteri (MMPI)
3 yıl önce

MMPI, deneğin kabul edip etmediği biçiminde cevaplandırdığı 550 maddeden oluşan bir soru kağıdıdır. Bu test, bir "kişilik" (bkz.) envante

Manik Depresif Psikoz
3 yıl önce

MANİK DEPRESİF PSİKOZ NEDİR ' (İki uçlu mizaç bozukluğu, bipolar duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif-PMD) Bu hastalık mani ve

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.