Klorpromazin

Kısaca: Klorpromazin antipsikotik (nöroleptik) ilaçlar grubuna ait ilaç. ...devamı ☟

Klorpromazin
Klorpromazin

Klorpromazin antipsikotik (nöroleptik) ilaçlar grubuna ait ilaç. Fenotiyazinin propil amino türevi olan klorpromazin; vagolitik, sedatif ve antiemetik özellikleri olan bir nöroleptiktir. Klorpromazin, LSD'nin kuvvetli halüsinasyon ve vücudu hızlandırıcı etkisini 25 mg'da 1/2 oranında düşürür ve kalp ritmini dengeler fakat refleks ve zihin alanında pek de indirgenlik yapamaz. Genel olarak katı tüketilir. Kolay bulunmayan bir tıbbi üründür. Oral veya parenteral uygulama sonrası hızla absorbe olarak vücut doku ve sıvılarında dağılır, ayrıca plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Plasentadan tama yakın ve emziren kadınlarda süte az miktarda geçtiğinden gebelikte ve emziren kadınlarda yarar/zarar oranı göz önünde bulundurulmalıdır. Karaciğerde bilhassa CYP2D6 enzimleri ile metabolize edilir. Bu sitokrom ailesini aktive veya inaktive eden durumlarda ilacın dozu buna göre ayarlanmalıdır. İtrah yolu ise safra ve idrar iledir. 1950 yılında tesadüfen etkisi fark edilen klorpromazin nöroleptik grubu ilaçların ilk temsilcisidir. Kullanımı psikiyatride önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmekte olup, önemli sayıda kronik psikiyatri hastasının hastaneler dışında veya evde bakımlarını olanaklı hale getirmiştir. Tipik (klasik) nöroleptiklerdendir. Bilhassa şizofreninin tedavisinde kullanılmaktadır. Klorpromazin, şizofreninin pozitif semptomlarına (deliryum, halüsinasyon) daha etkilidir. Klorpromazin yani tipik nöroleptikler negatif semptomlarda pek de etkili olmadığından, 2. jenerasyon nöroleptikler yani atipik nöroleptikler üretilmiştir. Diğer kullanım alanlarına ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, deliryum örnek verilebilir. Psikiyatri dışında başka alanlarda da kullanımı vardır. Diğer antipsikotikler (nöroleptik) gibi temel etki mekanizması dopamin reseptör antagonizmasıdır. }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tiyazin
6 yıl önce

düşürücü ve böcek ilacı olarak kullanılmıştır. Müsekkin olarak kullanılan klorpromazin; uzun etkili bir antihistaminik olan prometozin hidroklorür ve Parkinson...

Tiyazin, Antihistaminik, Kimya, Parkinson hastalığı, Taslak, Dietazin hidroklorür, Metilen mavisi, Prometozin hidroklorür, İzomer, Solucan, Böcek ilacı
Lobotomi
6 yıl önce

başlamıştır. Klorpromazin türü ilaçların genel özelliği olan uyuşturucu ve unutturucu etkisi onları daha cazip bir hale sokmuştur. Klorpromazin piyasada pek...

Parkinsonizm
6 yıl önce

Bu belirtilere sebep olabilen ilaçlar; fenotiyazinler (perfenazin, klorpromazin vb.), tiyoksanten, butirofenon (haloperidol vb.), piperazinler (ziprazodin...

Antipsikotik
2 yıl önce

getirmiştir. İlk nöroleptik 1950 yılında tesadüfen etkisi fark edilen klorpromazindir. Daha sonraki 55 yıl boyunca birçok nöroleptik sentezlenmiştir. Başlıca...

Antipsikotik, Bipolar bozukluk, Deliryum, Dopamin, Molekül, Psikiyatri, Psikoz, Reseptör, Tıp, Şizofreni, Risperidon
Albendazol
2 yıl önce

Plazmada albendazol sülfoksit seviyelerinin düşmesine yol açabilir. Klorpromazin ve fenbendazol aynı enzimle metabolize olduklarından plazmada albendazol...

Albendazol, Doktor, Enfeksiyon, Glikoz, Parazit, Tenya, Yuvarlak solucan, İshal, Şeker, Nörosistiserkoz, Hidatik kist
Amin (kimya)
2 yıl önce

algınlığı, saman nezlesi, böcek sokması gibi durumlar için kullanılır. Klorpromazin bir sakinleştiricidir. Anksiete, heyecan, yerinde durama ve hatta akıl...

şizofreni
2 yıl önce

verilebilir. Nöroleptik (antipsikotik) ilaçlar 1950'lerde ilk olarak klorpromazin ile kullanıma girmiş ve şizofreni tedavisinde çığır açmıştır. İlaçların...

Zehirlenme
2 yıl önce

rifampisin, tetrasiklin, NSAİD, kolşisin, halotan, eritromisin, karbamazepin, klorpromazin), Karbon tetraklorür, Zehirli mantarlar (amanita phalloides) Etkiler:...

Zehirlenme, Tıp, Zehir, Madde taslağı