Horatio Nelson

Horatio Nelson Ünlü İngiliz kaptanı. 1758'de doğan Nelson, denizciliğe 12 yaşında başladı. 19 yaşında teğmen oldu. Başarılı olduğu için 21 yaşında yüzbaşı (kaptan) yapıldı. 1784'te Batı Hind Adalarında bulundu. 1787'de burada evlendi. Bundan sonraki beş senesi durgun geçti.

Nelson, ihtilalci Napolyon Fransası ile İngiltere arasında cereyan eden savaşlarda üne kavuştu. 1783'ten sonra sık sık Akdeniz'de görüldü. 1794'te Korsika Adasındaki Bastia ve Calvi kalelerinin alınması esnasında sa

Horatio Nelson

Horatio Nelson Ünlü İngiliz kaptanı. 1758'de doğan Nelson, denizciliğe 12 yaşında başladı. 19 yaşında teğmen oldu. Başarılı olduğu için 21 yaşında yüzbaşı (kaptan) yapıldı. 1784'te Batı Hind Adalarında bulundu. 1787'de burada evlendi. Bundan sonraki beş senesi durgun geçti.

Nelson, ihtilalci Napolyon Fransası ile İngiltere arasında cereyan eden savaşlarda üne kavuştu. 1783'ten sonra sık sık Akdeniz'de görüldü. 1794'te Korsika Adasındaki Bastia ve Calvi kalelerinin alınması esnasında sağ gözü kör oldu. 1796'da Fransa'nın İtalya ile mücadele ettiği dönemlerde, İtalya kıyılarında devriye gezdi.

1797'de İspanyollara karşı kazandığı başarı neticesinde şövalye ünvanını aldı. 24 Temmuz 1797'de Tenerif'te bir gece baskınında sağ kolunu kaybetti.

Nelson asıl ününe 1-2 Ağustos 1798'de Fransız filosuna karşı kazandığı zaferle kavuştu. Fransız donanmasının imhasıyla İngiltere, Fransızlara karşı Akdeniz'de üstünlük sağladı ve söz sahibi olmaya başladı.

Nil Muharebesinde yaralandığı için Napoli'ye götürülen Nelson, burada İngiliz sefirinin evinde tedavi gördü. Sefirin karısıyla adı skandallara karıştı. Hatta bir zaman İngiltere'den gelen emirlere uymadı. Napoli sarayı iç işlerine karıştı. Prensle beraber, birçok Napolilinin asılmasına sebep oldu.

1801'de Napoli'den ayrıldı. Rusya ile kuzey devletlerinin meydana getirdiği tarafsızlar birliğine karşı, İngiltere'nin açtığı muharebelerde bulundu. Kopenhang Limanına saldıran Nelson, Danimarka'yı denizden topa tutarak teslime zorladı. Böylece tarafsızlar birliği dağıldı. Kendisi viskont yapıldı.

Fransa'nın Atlantiğe geçerek İngiltere'ye saldırmasına mani olmak için Toulon'u abluka altına alan Nelson, Fransızları elinden kaçırınca takip ederek Trafalgar'da yakaladı. 21 Ekim 1805'te şiddetli bir muharebe cereyan etti. Fransızları bu deniz muharebesinde mağlup ettiyse de, kendisi de öldü.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar