Hun

Hun

Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok asyatik etnik gruptan meydana gelmiştir.

Hun

}

Hun

1. anlamı Kan.
2. anlamı i. Hun kavmi; barbar kimse, vahşi kimse. ,Hun.

Hun

Hun İngilizce anlamı ve tanımı

Hun anlamları

  1. (noun) One of a warlike nomadic people of Northern Asia who, in the 5th century, under Atilla, invaded and conquered a great part of Europe.

Hun tanım:

Kelime: Hun
Söyleniş: 'h&n
İşlev: noun
Kökeni: Middle English, from Old English Hunas, plural, from Late Latin Hunni, plural
1 : a member of a nomadic central Asian people gaining control of a large part of central and eastern Europe under Attila about A.D. 450
2 a often not capitalized : a person who is wantonly destructive : VANDAL b usually disparaging : GERMAN; especially : a German soldier

Hun ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Jerry,

İlgili konuları ara

Yanıtlar