Hunlar

Kısaca: Orta Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran Türk boyudur. Osmanlı hanedanı dışında Türklerin başında hüküm süren en uzun ömürlü ve en önemli hanedan Hunlardır. Onları dört önemli topluluk olarak ele alabiliriz. Orta Asya Hunları, ilk büyük Hun hakanlığıdır (M.Ö. 220-M.S. 216). ilk büyük hükümdarları Teoman Yabgu'dur. Oğlu Mete (Oğuz Han da denir), M.Ö. 209'da Teoman'ın yerine tahta geçti. 35 yıl hükümdarlık etti. Bütün Türk, Moğol, Tonguz, Altay Türklerini buyruğu altında topladı. Devletinin sınır ...devamı ☟

Hunlar
Hunlar

Orta Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran Türk boyudur. Osmanlı hanedanı dışında Türklerin başında hüküm süren en uzun ömürlü ve en önemli hanedan Hunlardır. Onları dört önemli topluluk olarak ele alabiliriz.

Orta Asya Hunları, ilk büyük Hun hakanlığıdır (M.Ö. 220-M.S. 216). ilk büyük hükümdarları Teoman Yabgu'dur. Oğlu Mete (Oğuz Han da denir), M.Ö. 209'da Teoman'ın yerine tahta geçti. 35 yıl hükümdarlık etti. Bütün Türk, Moğol, Tonguz, Altay Türklerini buyruğu altında topladı. Devletinin sınırları Büyük Okyanus'tan Hazar Denizi'ne, Tibet ve Keşmir'den Kuzey Sibirya'ya uzanıyordu.

Volga Hunları, M.S. 48'de devlet ikiye bölündü, sonra da göçler sonucu dağıldı. Çeşitli Türk boylarının birbiri üzerine yaptığı baskılarla zayıflayan önemli Hun boyları batıya göç etmeğe başladılar. Bunların bir bölüğü Volga ile Ural ırmakları arasında bir devlet kurdu (M.S. 374). Hakanları Balamir Han'dı. Avrupa Hun Devleti, M.S. 425'te kuruldu. 454'e kadar yaşayan bu devletin en büyük hükümdarı Attila idi. 9 yıl süren saltanatı sırasında 4 milyon km2'lik bir toprak üzerinde dünyanın en büyük imparatorluğunu meydana getirdi.

Hindistan Hunları (Akhunlar), ise Moğollarla karışarak güneye inen ve orada VII. imparatorluk hanedanını kuran Hunlardır. 3,5 milyon km2'lik bir bölgede 71 yıl Hindistan'a egemen olduktan sonra dağıldılar.

Attila ve Azizler

Attila iktidarından ve Hun gücünden korkan Hıristiyan inancına göre Attila'nın atının bastığı yerde ot bilmezmiş. Attila'nın Avrupa'ya saldığı korku yüzünden, kilise ona direnme cesaretini gösterenleri azizliğe yükseltti: Paris'i kurtaran Azize Genevieve; Romalıları yardıma çağıran Orieans piskoposu Aziz Aignan, Roma'ya ilişmemesi için Attila ile pazarlığa girişen papa Leo I bunlar arasındadır.

Hun uygarlığı

Ordu örgütlemeyi, savaşmayı, at yetiştirmeyi çok iyi bilen Hunlar, büyük bir uygarlığa sahipti. Tahta evlerde oturur, deriyi işler, dokuma yapar, şiir ve edebiyatla uğraşırlardı. Avrupa'ya Asya uygarlığının önemli öğelerini ve özelliklerini onlar götürdüler.

Kaynaklar

Vikipedi

misafir - 8 yıl önce
Coğrafi Verileri Konum: Güney Asya, Arap Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Burma ile Pakistan arasında yer almaktadır. Coğrafi konumu: 20 00 Kuzey enlemi, 77 00 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Asya Yüzölçümü: 3,287,590 km² Sınırları: toplam: 14,103 km sınır komşuları: Bangladeş 4,053 km, Butan 605 km, Burma 1,463 km, Çin 3,380 km, Nepal 1,690 km, Pakistan 2,912 km Sahil şeridi: 7,000 km İklimi: Güneyde tropikal musondan kuzeydeki ılıman iklime kadar çeşitlilik görülmektedir. Arazi yapısı: Güneyde yüksek ovalar (Deccan Yaylası), Gang arazisinde düzlükler, batıda çöller, kuzeyde Himalaylar yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Kanchenjunga 8,598 m Doğal kaynakları: Kömür, demir, manganez, mika, boksit, titanyum, krom, doğal gaz, elmas, petrol, kireçtaşı, işlenebilir arazi Arazi kullanımı: İslenebilir topraklar: %56 daimi ekinler: %1 daimi otlaklar: %4 ormanlar ve ormanlık arazi: %23 diğer: %16 (1993 verileri) Sulanan arazi: 535,100 km² (1995/96 verileri) Doğal afetler: Kuraklık, su baskını, yıldırımlı fırtına, deprem, tsunami

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ak Hun İmparatorluğu
2 yıl önce

Hindistan'daki Ak Hunlar altıncı yüzyılın ilk yarısından sonra tarih sahnesinden çekilerek yerli halk arasında kaybolmuşlardır. Batı Ak Hunları ise, bir taraftan...

Hunlar (anlam ayrımı)
6 yıl önce

Hunlar, Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hun ya da Hunlar şu anlamlara...

Hun Nutku
6 yıl önce

bu nutukla kendi askerlerine Hunlar gibi nam salmayı ve tarihe geçmeyi emrediyor. Çinliler nasıl binlerce yıl Hunlardan korktularsa aynı korkuyu Alman...

Hun Nutku, 27 Temmuz, Almanca, Boxer Ayaklanması, Hun, II. Wilhelm, Tarih, Taslak, Çin, Bremerhaven
Ediz Hun
2 yıl önce

Ediz Hun (d. 22 Kasım 1940, İstanbul), Türk oyuncu ve eski milletvekilidir. Babası Çerkes kökenli olan Ediz Hun İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya...

Ediz Hun, 18 Nisan, 1940, 1963, 1985, 1999, 20 Kasım, Acımak, Anavatan Partisi, Avusturya Lisesi, Biyoloji
Hun, Libya
6 yıl önce

Koordinatlar: 29°07′16″K 15°56′25″D / 29.12111°K 15.94028°D / 29.12111; 15.94028 Hun, Libya'da bir vaha kentidir. Aynı zamanda Libya'nın Al Cufra belediyesinin...

Yeom Ki-Hun
6 yıl önce

Yeom Ki-Hun (d. 30 Mart 1983 tarihinde Haenam, Güney Kore) Kanat mevkiinde görev yapan Güney Kore'li futbolcudur. ^ "염기훈, 잉글랜드 진출 몰래 추진. (KOREAN) 2008...

Hunca
2 yıl önce

Hunca, Avrupa Hun İmparatorluğu'ndaki Hunlar (Hun yöneticileri ve Hun Türkleri) tarafından M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda konuşulmuş ölü bir dil veya dil dönemidir...

Batı Hiung-nu
2 yıl önce

nedenle Hun, M.Ö. 46 yılında Çiçi ve Ho-han-ye kardeşler arasında Doğu Hun ve Batı Hun olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Hun'u Çiçi, Doğu Hun'u Ho-han-ye...

Batı Hiung-nu, Türk tarihi, Afşar Hanedanı, Ak Hun İmparatorluğu, Akhunlar, Akkoyunlular, Altın Orda, Anadolu, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu, Aral gölü