I. Mustafa

Kısaca: Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti. ...devamı ☟

I. Mustafa
I. Mustafa

Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti.

Detaylı bilgi için bakınız: Sultan Birinci Mustafa

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Valide Sultan (I. Mustafa'nın annesi)
3 yıl önce

yılında Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi fikri canlandıysa da Kösem Sultan'ın etkisiyle bu fikirden padişah vazgeçirildi. I. Mustafa tahta geçtiğinde...

IV. Mustafa
3 yıl önce

IV. Mustafa (Osmanlı Türkçesi: مصطفى) (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808), 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Babası I. Abdülhamid annesi Ayşe...

Şehzade Mustafa
3 yıl önce

merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa" dizeleri bulunmaktadır. Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî...

Şehzade Mustafa, 1670, 4. Mehmet, 5 Haziran, Kişi, Taslak, Topkapı Sarayı, İkinci Viyana Kuşatması, Dördüncü Mehmed, Polonya seferi, ,
II. Mustafa
3 yıl önce

Kocası Sirke Osman Paşa Küçük Ayşe Sultan Sultan II. Mustafa II. Mustafa II. Mustafa II. Mustafa'ya ait tuğra Edirne Vakası ^ Muhabere meydanı şimdi Romanya'da...

II. Mustafa, 11 Eylül, 14 Temmuz, 1664, 1695, 1696, 1697, 1699, 1700, 1703, 1704
Alemdar Mustafa Paşa
3 yıl önce

Alemdar Mustafa Paşa veya Bayraktar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 15 Kasım 1808, İstanbul), II. Mahmud saltanatında 29 Temmuz 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri...

Alemdar Mustafa Paşa, Alemdar Mustafa Paşa
Bozoklu Mustafa Paşa
6 yıl önce

dolayısıyla Sakız şehri hasar görüp sivil halktan 110 kişi öldü. Bozoklu Mustafa Pasa Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı donanması ile Sakız'a geldi ve Fransız gemilerini...

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, 14 Mart, 1693, 1694, 27 Mart, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
3 yıl önce

İstanbul'da sedaret kaymakamı olarak Kaptan-ı Derya Zurnazen Mustafa Paşa bulunmaktaydı. Zurnazen Mustafa Paşa büyük çabalar göstererek 6 gün sonra, daha...

Zurnazen Mustafa Paşa, 1656, 5 Mart, Avcı Mehmet, Bayram Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Cığalazade Yusuf Sinan Paşa
Mustafa Kemal Atatürk
3 yıl önce

ancak o öldükten sonra Mustafa ve ailesi bu evden yanındaki 2 katlı, 3 odalı ve mutfaklı daha küçük eve taşınmışlardır. Mustafa, seküler bir okul olan...

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı, Türkiye, Türk Kurtuluş Savaşı, Osmanlı Devleti, 19 Mayıs, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Ankara, Selanik, Sultan Abdülhamit, Zübeyde Hanım