Iata

Kısaca: IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. ...devamı ☟

IATA
IATA

IATA (International Air Transport Association, ``Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği``), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Merkezi, Montreal, Quebec, Kanada`dadır.

Tarihi

IATA, emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba`da kurulmuştur. Kuruluşunda IATA`nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi vardı. Şimdi ise dünya genelinde 140 ülkeden 270`in üzerinde üyeye sahiptir. Modern IATA, ilk uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı, 1919 yılında kurulan "Intenational Air Traffic Association"un devamıdır.

İlk GünleriEski IATA, küçük ölçekli olarak başladı ve yavaş yavaş büyüdü. 1939 yılında Pan America`ın katılımına kadar katılım Avrupa havayolları ile sınırlı idi. 1945 sonrası IATA daha sistematik bir organizasyon ve daha geniş bir altyapı ile dünya genelindeki sorumluluklarını bir an önce yerine getirmek zorundaydı.

Bu durum IATA`nın amaçlarının 1945 Ana Sözleşmesi`nde (Articles of Association) 1939 öncesine nazaran daha kesin bir şekilde belirlenmesine yol açmıştır.

 • Tüm dünya insanlarının yararı için güvenli, düzenli ve ekonomik hava ulaşımının yaygınlaşıtırılması, hava ticaretinin geliştirilmesi ve bu konularla ilgili sorunların üzerinde çalışılması,
 • Doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası hava ulaşım hizmeti ile ilgilenen hava ulaşım girişimleri arasında işbirliği ortamları hazırlamak,
 • Yeni oluşturulmuş Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO - International Civil Aviation Organization) ve diğer uluslararası organizasyonlarla ile işbirliği kurmak,


İlk günlerinde, IATA`nın en önemli görevlerinden biri teknik konulardı çünkü güvenlik ve güvenilirlik bir havayolu işletmesinin en temel işlevlerindendir. Bu işlevler, hava seyrüseferinde, havayolu altyapısında ve uçuş operasyonlarında en yüksek standartları gerektirmektedir. ICAO standart ve uygulamalarla ilgili ilk taslağını oluştururken IATA havayolları bu iş için çok önemli verileri sağlamıştır. 1949 yılı itibari ile, taslakların bir çoğu hazırlanmış ve Chicago Konvansiyonu`na (Chicago Konvansiyonu Uluslararası Sivil Havacılığı idaresinin temelleri oluşturulmuştur ve hala geçerlidir.) ek olarak yansıtılmıştır.

Bu ilk günlerde, ICAO bölgesel hava seyrüseferini koordine etmiş, havaalanlarını ve operasyonel yardımlarını bu tür hizmetleri sağlayamayan ülkeleri desteklemiştir. IATA, ICAO`ya ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği`ne dalga boyu kullanımı üzerinde havayolu verilerini iletmiştir.

Dünya hava ulaşımı ağının daha düzgün işletilebilmesi için dokümantasyonların ve prosedürlerin standartlaştırılması sağlam hukuki bir temel gerektirmekteydi. IATA, ICAO tarafından Amerika Hava Taşımacılığı Kanunu aracılığı ile düzenlenen uluslararası konvansiyonların oluşturulmasına destek olmuştur. Kuruluş, müşteri ve taşıyıcı havayolu arasında düzenlenen “Taşıma Şartları”nın oluşturulmasında çok önemli verilerle katkıda bulunmuştur. Ayrıca hukuki gündemdeki, ilk konulardan biri de 1929`da imzalanan Varşova Konvansiyonu`nun revize edilmesi ve güncellenmesidir. Varşova Konvansiyonu yolcu ölüm veya yaralanma ve kargo kaybı veya hasarı durumlarında havayolununun sorumluluklarını belirlemektedir.

Sağlam bir teknik ve hukuki çerçeve dahilinde işletmenin çalışmasının ardından, havayolu şirketlerinin bir sonraki ihtiyaçları da “Kimi nereye uçurabiliriz? Fiyatlandırmayı nasıl yapabiliriz? Birden fazla havayolu ile yapılan uçuşlarda ödemeler nasıl bölünecek -interline - ve havayolları hesaplarını nasıl kapatacak? Sorularına yanıt bulmak oldu.

1944 yılındaki Chicago Konferansı Chicago Konvansiyonu`nun doğumunu sağlamış ve ilk iki soruya çok taraflı yanıt bulmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. Kimin nereye uçabileceği üzerine sorun iki taraflı görüşmeler sonucu çözülmüştür. 1946 yılında Amerika ile Birleşik Kırallık arasında imzalanan Bermuda Anlaşması iki taraflı olarak imzalanan ve ICAO tarafından resmileştirilen ilk hava taşımacılık anlaşmalsı olmuştur. Günümüze kadar ülkeler arasında imzalanmış ve ICAO tarafından resmileştirilmiş 4.000`e yakın anlaşma bulunmaktadır.

İlk günlerde, hükümetler uluslararası havayolları tarafından belirlenen fiyatları izleme ve belirleme hakkında ısrarcı oldular. Ancak uygulamada bu fiyatları kendi kendilerine geliştiremediler. IATA, bu amaçla Trafik Konferansları düzenlemesi için, tüm fiyat ve oranlar hükümet onayına tabii olmak üzere üzere görevlendirildi. Burada iki amaç vardı: Fiyatlandırmadaki vahşi rekabeti engellemek ve tüketici yararı için fiyatları olabilecek en düşük seviyede tutmak.

Fiyatlar, komşu ülkeleri de etkileyebilecek tarifeler arası tutarsızlıklar ve böylece trafik sapması giderilerek mantıklı bir seviyeye oturtuldu. Bu durumda, fiyatların öngörülebilmesi nedeniyle havayolu şirketleri birden fazla havayolu ile uçulması gereken seyahatlarda diğer havayollarının biletlerini kabul etmeye başladılar. Bu da interline işlemini doğurdu. Günümüzde bu işlem sayesinde yılda 50 milyon uluslararası havayolu yolcusu, biletlerini tek bir yerden ve tek bir döviz kurundan ödemekte ancak seyahatlarını en az iki belki beş veya altı havayolu kullanarak tamamlamaktadır. Bu havayolu şirketleri de tamamen farklı para birimlerinin kullanıldığı farklı ülkeler olabilmektedir.

Dünya geneli için ilk Trafik Konferansı Rio de Janerio`da 1947 yılında yapıldı. Burada neredeyse hava taşımacılığının hemen hemen her hususlarını kapsayan 400 konuda çeşitli anlaşmalara varıldı. Çok sektörlü yolculuklarda ücret oluşturma kuralları, gelir paylaşımı -pro rata- kuralları, bagaj sınırları, bilet ve airway bill tasarımları ve acenta kurma prosedürleri bu ilk toplantıda karar verilen tipik detaylardan bazılarıdır.

Günümüzde, bu öncü çalışma, halen geçerli olan ve bunlar gibi diğer birçok konuda da çalışan IATA Çözümleri`ne (IATA Resolutions) yansıtılmıştır.

 • Çok taraflı Interline Trafik Anlaşmaları: Havayollarının interline ağı için temeldir. 300`e yakın havayolu bunları imzalayarak karşılıklı olarak biri diğerinin bilet ve airway bill`lerini dolayısıyla yolcu ve kargosunu kabul etmeye başlamıştır.
 • Yolcu ve Kargo Hizmetleri Konferans Çözümleri: Bilet ve airway bill`ler için çeşitli standart formatlar ve teknik özellikleri içermektedir.
 • Yolcu ve Kargo Acenta Anlaşmaları ve Satış Acenta Kuralları: IATA üye havayolu şirketleri ve onaylanmış acentaları arasındaki yolcu ve kargo ile ilgili ilişkiyi düzenler.


Interline işlemlerinden doğan havayolları arasındaki borçların çözümlemesi için, Ocak 1947`de Clearing House kurulmuştur. İlk yılında, 17 havayolu 26 milyon Amerikan Doları borç burada çözülmüştür. 1994 yılı itibari ile Clearing House`da havayolu olmayan şirketler de dahil olmak üzere 380 katılımcı bulunmaktadır. Toplam çözümlenen miktar ise 22.8 milyar Amerikan Doları`dır. Tipik olarak katılımcıların yüzde 90`ın alacakları borçlarından silinerek çözümlenmekte ve para transferi gerekmemektedir.

Büyüme & GelişmeUluslararası hava ulaşımı, 1945`li yıllardan 1973 yılındaki petrol krizine kadar iki basamaklı değerlerle büyümüştür. Bu büyümenin arkasındaki en büyük etken de teknik açıdan yaşanan gelişmelerdir. 1950`lerin başında uçmaya başlayan turbo pervaneli uçaklar, 1958 yılında atlantik ötesi uçabilen jetler, 1970`lerde geniş gövdeli uçaklar ve yüksek by-pass oranlı motorlar ve daha sonra gelişmiş aviyonik sistemler bu teknik gelişmelerin örnekleridir. Bu gelişmeler daha yüksek hızlara, daha büyük boyurlara ve daha düşük maliyetlere yol açmış ve sonuç olarak daha düşük ücretler ortaya çıkmıştır. İnsanların reel gelirlerinin ve tatil için harcamak istedikleri zamanın artması hava ulaşmına olan talepte bir patlama yaşanmasına neden olmuştur.

Doğal olarak hava ulaşımındaki artan talep IATA`nın faaliyetlerinde artışa neden olmuştur. Teknik çalışmalar aşağıda listelendiği gibi yedi alanda gelişti.

 • Aviyonik ve Telekominikasyon, çok büyük öneme sahip seyrüsefer fonksiyonlarının geliştirilmesi.
 • Mühendislik ve Çevre, uçak gürültü ve diğer gaz emisyonları ile ilgili IATA politikalarının belirlenmesi.
 • Havaalanları, havayolu şirketlerinin, havaalanı terminalleri ile ilgili ihtiyaçların sağlanması.Uçuş İşletme, minimum uçak mesafesi ve hava rotaları gibi güvenlik faktörlerin üzerine çalışılması.
 • Tıbbi, uçuş ekibinin sağlık standartlarını incelemiş ve engelli yolcular için hava ulaşmının sağlanmabilmesi.
 • Tesis, havaalanlarından insan ve eşyaların akışının hızını -özellikle gümrük ve göçmen işleri ile ilgili- artırılması.
 • Emniyet, uçak kaçırma ve sabotajların engellenerek yolcu ve kargolarının güvenliğinin sağlanması ve biletlerde sahtecilik ve hırsızlığın engellenmesi.


IATA`nin hukuki çabaları, hızlı büyümenin yaşandığı dönemle ilgili yeni teknolojilerin etkisini de getirmiştir. yeni Uçak ve sistemleri, elektronik veri işleme ve satış-pazarlama tekniklerindeki gelişmeler üzerinde endüstriye tavsiyeler vermiştir. Bu dönemde, kaçırma ve sabotaj eylemlerinde bir artış gözlendiğinden, IATA ilk uluslararası hukuki karşı önlemleri belirleyen Tokyo, Hague ve Montreal Konvansiyonları`nın yapılmasında yardımcı olmuştur. 1960`larda otomasyon havayolu işletmelerinin ortak özelliklerinden olmuştur. Ancak bu işlemlerde bir standardizasyon bulunmamaktaydı. Bunun üzerine IATA, bugün hala kullanılan şirketler arası veri aktarımı için standart mesaj formatları oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Amaç, havayolu hizmetini geliştirerek, maliyetlerin azaltılmasını sağlamaktı. Bu felsefe 1950 ve 1960`lı yıllarda birçok faaliyetin geliştirilmesine neden olmuştur. Clearing House`un geliştirilmesi, Faturalama ve Kapatma Planları (Billing and Settlement Plans) ve Kargo Hesapları Kapatma Sistemleri`nin (Cargo Accounts Settlement Systems) kurulmasına neden olmuştur. Etki olarak, tek yönlü clearing house`lar acentalardan havayolu şirketlerine gelir aktarımını hızlandırmıştır. Satış acentaları, akreditasyon işlemi altında profesyonel durumlarını kanıtlama fırsatına sahip olmuş ve acentalar için eğitim imkanları sağlanmıştır. Günümüzde dünya genelinde, 81.000 IATA acentası ve IATA`nın sağladığı acenta eğitim kurslarına katılan 135.000 öğrenci bulunmaktadır.

Uluslararası hava ulaşımı vergilendirme ile ilgili özel sorunlar yaratmaktadır. Bu 2nci Dünya Savaşı`ndan önce bile akıllarda olan bir sorundu. IATA bazı vergilerin kanuna uygunluğunu sorgulamakta ve genel olarak havacılıkta aşırı vergilendirmenin yaratabileceği sorunlara hükümetlerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Yolcu ücretleri, havaalanı kullanma ve hava seyrüsefer hizmetleri ücretleri 1960 ve 1970`li yıllarda ortaya çıkmıştır. IATA`nın görevi bu ücretlerin etkilerini minimize etmek ve bu ücretlerin sadece gerektiği gibi tesisler için alındığının, ücretlerin maliyetlerle ilişkili olduğunun ve verimlilik gelişmelerinin maliyet projeksiyonlarına yansıtıldığından emin olunmasını sağlamaktadır. Havayolu şirketinin ülkesi dışında kazandığı ücretleri zaman zaman o ülkenin merkez bankası tarafından bloke edilebilir. IATA, bu gelirin serbest bırakılması ve ilgili havayoluna transfer edilmesi için çalışmalar yapar.

Birim Yükleme Cihazları veya konteyner`lar kargoların hızlı ve ekonomik olarak taşınmasını sağlar. IATA üyeleri, konteyner`lar için teknik özelliklerini belirlediler ve Konteyner kontrol merkezi kurdular. Bu merkezde konteyner`ların hareketleri izlenmektedir. 1955`e kadar, zehirli, yanıcı ve korosif malzemelerin hava ulaşımı tamamen yasaktı. Ardından IATA bu malzemelerin güvenli olarak taşınabilmesi amacıyla Tehlikeli Maddeler Kurallarını oluşturdu. Tehlikeli Maddeler`in taşınması bir yılda 500 milyon Amerikan Dolar`lık bir iş haline geldi. 10 yıl sonra, Canlı Hayvan Taşımacılığı Kuralları hayvanların hava ulaşımı ile nasıl taşınabileceğini düzenledi.

1. Dünya Savaşı sıralarında kurulan ve değişen , gelişen dünya ulaşımı ve ticaretini fiziksel iletişimin mimarı bir kuruluş olan IATA günümüzde de önemli bir yer işgal etmektedir.

Dış Linkler

International Air Transport Association web sitesi

Kaynaklar

Vikipedi

IATA

İngilizce IATA kelimesinin İspanyolca karşılığı.
Asociación Internacional de del Transporte Aéreo

IATA

İngilizce IATA kelimesinin Fransızca karşılığı.
I.AT.A ( international air transport association:association pour le transport aérien )

IATA

İngilizce IATA kelimesinin Almanca karşılığı.
IATA (Abk. für Internationale Lufttransportgemeinschaft)

IATA

İngilizce IATA kelimesinin İtalyanca karşılığı.
IATA, associazione internazionale per il trasporto aereo

IATA

İngilizce IATA kelimesinin Portekizce karşılığı.
Associação Internacional de Transporte Aéreo, organização internacional que monitora e regulamenta o transporte aéreo (padrões de segurança aérea, cooperação entre empresas, etc.)

IATA

Almanca IATA kelimesinin İngilizce karşılığı.
international organization which monitors and regulates many aspects of the airline industry including safety standards and industry cooperation

IATA

İngilizce IATA kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
IATA (internationale luchtvaart vereniging)

IATA

international organization which monitors and regulates many aspects of the airline industry including safety standards and industry cooperation

İlgili konular

1919 1929 1939 1944 1945 1946 1947 1949 1950 1955

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

IATA Resimleri

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
6 yıl önce

hâlen geçerli olan ve bunlar gibi diğer birçok konuda da çalışan IATA Çözümleri’ne (IATA Resolutions) yansıtılmıştır. Çok taraflı Interline Trafik Anlaşmaları:...

International Air Transport Association, 1919, 1929, 1939, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1955
IA-32
6 yıl önce

IA-32 ( 32-bit Intel mikromimarisi, çoğunlukla i386 , x86-32 veya x86 olarak bilinir ,bugün bile Intel'in en başarılı ticari mikroişlemci mimarisi olarak...

Tip Ia süpernova
6 yıl önce

Tip Ia süpernova, alt kataklizmik değişen yıldızlar kategorisinde olan bir beyaz cüce yıldızın, şiddetli patlamasının sonuçlarından biri. Süpernovalar...

ICAO kodu
3 yıl önce

hizmetlerinde yaygın olarak kullanılır. ICAO kodlarına benzeyen 3 karakterli IATA kodları ise daha çok havayolu zaman çizelgelerinde ve bagaj alımı vb. işlemlerde...

Fars Körfez Havaalanı
6 yıl önce

Havaalanı (IATA: PGU, ICAO: OIBP), İran'nın Basra Körfezi olarak da bilinen Pers Körfezinin kıyısında bulunan bir havaalanıdır. Asaluye Havaalanının (IATA: YEH...

Los Angeles Uluslararası Havalimanı
3 yıl önce

Uluslararası Havalimanı (IATA: LAX, ICAO: KLAX) ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde yer alan uluslararası havalimanı. Daha çok IATA kısaltması olan...

Sinop Havalimanı
6 yıl önce

Sinop Havalimanı (IATA: NOP, ICAO: LTCM), 1993 yılında SIC kodu ile hizmete başlamıştır. Yıllık yolcu kapasitesi 150.000 dir. Şehre uzaklığı 8 km dir....

Freebird Hava Yolları
6 yıl önce

ilk Havayolu şirketi ve 2006 yılında ise IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından, IOSA (IATA Operasyonel Emniyet Denetimi) tescilini alan...