İbn- Mace hadis âlimlerinin büyüklerinden. Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadîs-i şerîf kitabından Sünen-i İbn-i Mâce adlı eserin müellifi. İsmi Muhammed bin Yezid olup, künyesiEbû Abdullah’tır.

İbn- Mace

İbn- Mace hadis alimlerinin büyüklerinden. Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i İbn-i Mace adlı eserin müellifi. İsmi Muhammed bin Yezid olup, künyesiEbu Abdullah’tır. 824 (H.209)te Kazvin’de doğduğu için Kazvini adıyla bilinir. İbn-i Mace diye meşhur oldu. 886 (H. 273)da vefat etti.

Basra, Bağdat, Kufe, Mekke-i mükerreme, Şam, Mısır, Horasan ve Rey gibi zamanının ilim merkezlerine giderek, hadis-i şerif ve onunla alakalı ilimleri tahsil etti. Gittiği bu merkezlerde büyük hadis alimleriyle karşılaşarak, onlardan istifade etti. Leys, İbrahim bin el-Münzir, Muhammed bin Abdullah bin Numeyr ve daha başka alimlerden hadis-i şerif öğrendi. Hadis ilminde yüksek dereceye ulaştı. Ebü’l-Hasan el-Kattan, Ahmed bin Ravh el-Bağdadi, Muhammed bin Îsa el-Ebheri gibi alimler ondan hadis-i şerif rivayet ettiler.

Zamanındaki ve daha sonraki asırlarda yetişen hadis alimlerince sika (güvenilir) olduğu bildirilen İbn-i Mace, içerisinde 4000 hadis-i şerif bulunan Sünen-i İbn-i Mace’yi te’lif etti. Kütüb-i Sitte’nin içerisinde altıncı olarak kabul edilen bu kıymetli eser, hadis-i şerif fihristlerinde ve mu’cemlerde, (MC) harfleriyle gösterilmektedir.

Tefsir ilminde de derin alim olan İbn-i Mace’nin (rahmetullahi aleyh) Tefsir-i Kur’an adlı bir eseri ile doğduğu ve büyüdüğü yer olan Kazvin’in tarihi ile ilgili kitapları oldukça kıymetlidir.

İbn-i Mace’nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Müslümanlar hakkında en hayırlı ev, içinde yetime ihsan olunan evdir. En kötü ev ise yetime kötülük yapılan evdir. Ben ve yetimin bakıcısı olan kimse Cennet’te şu iki gibiyiz. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem bu sırada mübarek iki parmağını gösteriyordu.

Sizin hayırlınız, Kur’an-ı kerimi öğrenen ve öğreten kimselerdir.

Sizin hayırlınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar