Muhaddis

Kısaca: Muhaddis, (Arapça: ''''محدث'''') Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir ünvandır. Muhaddisler hadisleri derleyen ve onları kendi tespit ettikleri kriterlere göre sınıflandıran kişilerdir. ...devamı ☟

Muhaddis, (Arapça: مُهَدِّس) Hadis bilimiyle uğraşan kimse TDK Büyük Türkçe Sözlüklere verilen İslami bir ünvandır. Bir muhaddis bir hadisin gerçek (sahÄ«h) veya sahte olduğunu anlayabilir. Bir muhaddis bir kişi başlıca bilinen hadisleri toplamakla, buna karşın bir FaqÄ«h (fıkıh bilgini), hadisin anlam, mana, içeriği ve hadis hukuku ve kuralların kökünü araştırmakla uğraşır.

Kütüb-i Sitte Muhaddisleri

* Muhammed el-Buharí İslam dininin en büyük muhaddistir. * Müslim bin Haccac İslam tarihinin en büyük muhaddislerinden biridir. En çok bilinen eseri Sahih-i Müslim olarak tanınan hadis eseridir. * Hakim al-Nişaburi daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak da bilinen İslam dininin en büyük Sunni (Ehl-i sünnet vel-cema'at veya Ahl as-Sunnah wa'l-Jamā†˜ah) bilginidir. * Ebu Davud, Kütüb-i sitte'den üçüncüsü ve ünlü dört Sünen kitabının birincisinin yazarıdır. * İmam Nesai, Hadis imamlarının en büyüklerinden biri ve Kütüb-i sitte'nin dördüncüsü sayılan Sünen en-Nesai'nin yazarıdır. * İmam Tirmizi, Sünen en-Tirmizi'nin yazarıdır. * İbn Mace * İmam Malik, "Ehl-i sünnet vel-cema'at"in dört büyük mezhebinden biri olan "Maliki" mezhebinin kurucusudur. Notlar
Ayrıca bakınız *Ulema *Hadis *Kütüb-i sitte }

Kaynaklar

Vikipedi

muhaddis

Hadis bilimiyle uğraşan kimse.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Muhaddis
11 ay önce

Muhaddis, (Arapça: ''''محدث'''') Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir unvandır. Muhaddisler hadisleri derleyen ve onları kendi tespit...

653
4 yıl önce

Tâvûs bin Keysân, Fars müfessir, muhaddis ve düşünür (ö. 724) Abdullah bin Mesud, sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fâkihlerinden Yukuk Kağan, Batı...

653, 6. yüzyıl, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 657
Ulema
11 ay önce

sadece İslâmî konularda uzun süre eğitilmiş olan müftü, kadı, fakih ve muhaddis gibi akademisyenler için, bazen de molla ve imam gibi alt seviyedeki din...

Ulema, Alim, Osmanlı Devleti, Madde taslağı
Hadis hâfızı
4 yıl önce

bu ilimlerle ilgilenenler (Muhaddis) arasında İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren var olan bir adettir. Ancak bu muhaddisler arasında Hadis hâfızı unvanına...

Hadis hâfızı, Cerh ve Ta`dil, Hadis, Mevzu, Rivayet, Sahih, Taslak, İslam, Muhaddis
712
4 yıl önce

şair (ö. 770) Mâlik bin Enes, Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis (ö. 795) Ansprand, Lombard kralı Aripert II, Lombard kralı Rodrigo, Vizigot...

712, 7. yüzyıl, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716
817
4 yıl önce

mezhebinin kurucusu (ö. 884) Ebu Davud - Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis (ö. 889) IV. Stephanus, İtalyan din adamı, papa (d. 770)...

817, 10. yüzyıl, 8. yüzyıl, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820
994
4 yıl önce

ve ilahiyatçı (ö. 1064) tarihi bilinmeyen Beyhakî, Şafii fıkıh bilgini, muhaddis (ö. 1066) II. Sanço, Pamplona kralı (d. y. 938) Ali bin Abbas, İranlı Müslüman...

994, 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, 9. yüzyıl, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996
Muvatta
11 ay önce

Muvatta, dört mezhep imamlarından biri olan fakih ve muhaddis İmam Malik b. Enes'in, ahkam hadis-i şeriflerini topladığı hadis kitabıdır. Kitabın günümüze...