Idiom Neutral

Idiom Neutral, Uluslararası Evrensel Dil Akademisi (Akademi Internasional de Lingu Universal) tarafından, St. Petersburg'da yaşayan bir mühendis olan Waldemar Rosenberger başkanlığında oluşturulmuş bir yapay dildir. Adının Türkçe anlamı "Tarafsız Dil"'dir. Dil 1902 yılında oluşturulmuştur. Idiom Neutral'ın dilbilgisini de içeren sözlükler 1902 ve 1903 yıllarında birkaç Avrupa dilinde yayımlanmıştır. 1912 yılında Rosenberger dili değiştirilmiş bir biçimde tekrar yayımlamış, ortaya çıkan yeni dile "Reform-Neutral" adını vermiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.