Iii. Napolyon

düzenle|Aralık 2006

Diğer adıyla Charles Louis Napolí©on Bonaparte. 1849-1852 yılları arasında Fransa cumhutbaşkanlığı yaptı. Sonrasında tertiplediği darbeyle cumhuriyeti yıkarak imparatorluğu ilan etti. Son Fransa İmparatoru olarak 1870`e kadar hüküm sürdü ve bu tarihte II. Dünya Savaşındaki Alman işgaline kadar sürecek Fransız cumhuriyetini kuracak hareketle yıkıldı.

III. Napolyon, finans ve sanayi burjuvalarının kendi arasındaki savaşımdan yükselen işçi hareketine karşı zamanında önlem alamamasını değerlendirerek ve onların bu karmaşık dönemde, güçlü bir diktotoryaya olan ihtiyaçlarını kullanarak hükümet darbesini yaptı ve zaten proleterler karşısında yeterince bunalmış olan Fransız burjuvazisi, ünlü Napolyon`un amcaoğlunun iktidarını kabullendi.

Louis-Napolyon Bonaparte, kitlesel destek arayışını fakir köylülerde somutlaştırdı. Bu dönemde köylü topraksızdı ve krediye ihtiyacı vardı. 19. yüzyıl Fransasının yüzde elli nüfüsunu oluşturan köylüleri kendine bağlamak isteyen III. Napolyon, köylünün kredi ihtiyacını karşılayabilmek için finans burjuvazisinin desteğini aradı. Bunu sağlamak içinse finansörleri kayırıcı bir politika izledi. Sonuç olarak sanayi burjuvazisiyle arası açıldı ve bu kez kendisini tahttan edecek olan finans-sanayi burjuvaları çekişmesi tekrar başladı.

1873 tarihli betimleme.]

Fransız-taslak tarih-taslak

1808 doğumlular 1873 yılında ölenler

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Napolyon Bonapart
2 yıl önce

Birinci Napolyon olarak 1804'ten 1814'e kadar (ve 1815'te kısa süreliğine) Fransa İmparatoru. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları...

Napolyon Bonapart, 11 Kasım, 15 Ağustos, Fransa, 1779, 1784, 1785, 1792, 1793, 1795, 1796
Napolyon Savaşları
2 yıl önce

Napolyon Savaşları, Fransız Devrim Savaşları'nın ardından Napolyon önderliğindeki Fransa ile Avrupa'nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon...

Napolyon Savaşları, Napolyon Savaşları
Sedan Muharebesi
6 yıl önce

belirtilmeli]Kral III. Napolyon taarruz etmeyi emrediyordu. Alman ordusu, yorgun Fransız birliklerini tek tek yutarak III. Napolyon'u ve Patrice de Mac-Mahon...

Palais Garnier
2 yıl önce

1858 tarihinde İtalyan anarşistler tarafından III. Napolyon'a suikast düzenlendi. Şans eseri, III. Napolyon ve eşi yara almadan kurtuldular, ancak suikast...

III. Friedrich Wilhelm
6 yıl önce

İlk başlarda Napolyon Savaşları konusunda tarafsızlık politikası gütse de, 1806 yılında ordusunun başında Napolyon'a karşı harbe girdi. III. Friedrich Wilhelm...

1852
2 yıl önce

Pierce ABD’nin 14. başkanı oldu. 2 Aralık - Louis Napolyon kendisine III. Napolyon unvanını vererek II. İmparatorluğu ilan etti. 2 Ocak - Abdülhak Hamit...

1852, 15 Aralık, 18. yüzyıl, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1855
III. Selim
2 yıl önce

1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası...

III. Selim, 10 Temmuz, 10 ޞubat, 11 Mayıs, 11 Temmuz, 12 Nisan, 13 Aralık, 14 Ekim, 14 ޞubat, 1526, 1761
Austerlitz Muharebesi
2 yıl önce

Bitva u Slavkova ya da Üç İmparatorun Savaşı), Napolyon Bonapart'ın kesin zaferi ile sonuçlanmış ve Napolyon Savaşları'nın ilk muharebesidir. Savaş Çek Cumhuriyeti'nin...