Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir. İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 ve...

İLAHİ (türkçe) anlamı
1. Bu ne hâl
2. ne tuhaf gibi şaşma
3. sitem bildiren bir söz:
4. İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?- N. Cumalı.
İLAHİ (türkçe) anlamı
5. tanrı'ya özgü
6. tanrısal
7. bu ne hal
8. ne tuhaf gibi şaşma
9. sitem bildirir.çok güzel
10. mükemmel.tanrı'yı övmek
11. ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.
İLAHİ (türkçe) ingilizcesi
1. adj. divine
2. godly
3. heavenly
4. celestial
5. Elysiann. hymn
6. chant
7. carol
8. canticle
9. anthem
10. psalmn. God
11. deity
12. divinity
İLAHİ (türkçe) fransızcası
1. hymne [le]
2. choral [le]
3. antienne [la]
4. cantique [le]
5. divin
İLAHİ (türkçe) almancası
1. göttlich
2. himmlisch
3. Hymne
4. Kirchenlied
5. Lied

İlahi hakkında bilgiler

İlahi, dini terim. TDK tanımına göre; "Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım"1. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin bir önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir.

İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 veya daha fazla olabilir. Ancak ilahi'lerin daha çok hece vezni ile, 7-8'li veya 11'li ölçülerle söylendiğini belirtmekte fayda vardır.

İlahiler Tasavvuf Edebiyatı'nın en yaygın nazım şekillerindendir. Dini günlerde ve törenlerde çok okunan bir şiir olarak yaygın şöhreti vardır. Divan Edebiyatı'ndaki tevhid'lere karşılıktırlar. İlahi'ler değişik tarikatlarda başka başka adlar alırlar: Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

Mevleviler: Ayin; Bektaşiler: Nefes; Gülşeni'ler: Tapuğ; Halvetiler: Durak.

Şarkı Sözleri

Yunus Emre tarafından söylenen İLAHİ adlı şarkının sözleri.


ben yürürüm yane yane
aşk boyadı beni kane
ne âkilem ne divane
gel gör beni aşk neyledi

gâh eserim yeller gibi
gâh tozarım yollar gibi
gâh akarım seller gibi
gel gör beni aşk neyledi

akar suların çağlarım
dertli ciğerim dağlarım
şeyhim anuban ağlarım
gel gör beni aşk neyledi

ya elim al kaldır beni
ya vaslına erdir beni
çok ağlattın güldür beni
gel gör beni aşk neyledi

ben yürürüm ilden ile
şeyh anarım dilden dile
gurbette halim kim bile
gel gör beni aşk neyledi

mecnun oluban yürürüm
ol yâri düşte görürüm
uyanıp melûl olurum
gel gör beni aşk neyledi

miskin yunus biçareyim
baştan ayağa yareyim
dost elinde avareyim
gel gör beni aşk neyledi

Selda Bağcan tarafından söylenen İLAHİ adlı şarkının sözleri.

vardim kırklar kapısına
baktım cennet yapısına
tapmısam hak kapısına
allah ey vallah ey vallah

evvel allah ahir allah
dönemem estagfurullah
bendeyim allah eyvallah
imanım amentu billah

eridi dagların tası
akıttım gözümden yası
ali'dir imamlar bası
allah eyvallah eyvallah

pir elinden içtim dolu
ögrendim erkânı yolu
emnuyette mümin kulu
allah ey vallah ey vallah

davut sulâr canlar cani
mevlana mahmud hayrani
pirimdir veysel karani
allay eyvallah eyvallah
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İlahi Komedya

İlâhi Komedya, Dante'nin Cehennem, Araf ve Cennet'e yaptığı hayalî bir seyahatin öyküsüdür ve burada sunduğu Evren Dizgesi tamamen Batlamyus Dizgesi'ne dayanmaktadır. Dante'ye göre, Yer Evren'in merkezindedir ve hareketsizdir.

Abdullah-ı İlahi

Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdullah'tır. Molla İlahi, Şeyh-i Simavi olarak da bilinir. O zamanki Germiyan vilayetinin (Kütahya'nın), Simav kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1490 (H. 896) senesinde Rumeli Vardar Yenicesi'nde vefat etti. Kabri ...

İlahi Aşk

İlahi aşk — Dini ya da spirtüalist yönelişlerle kişinin, maddesel dünyaya ait varlıklara olan sevgisinin kaynağına dönerek ilahi olana dair hissettiği yüce bağlılık; Aşk-ı ilahi olarak da anılır. İlahi aşk ile kişi madde dünyasının ya da formların yerine ideaları ...

İlahi Varlıklar Listesi

İlahi varlıklar listesi dünya çapında çeşitli dini akımların, kültürlerin ve mitolojilerin konusu olan ilahi varlıklar hakkında bilgi vermek amacıyla oluşmuştur. Liste alfabetik sıraya göre dizilmektedir.

İlahi Armağan

İlahi Armağan kitabının kapağı

İlahi Irade Yasaları

Spiritüalizm’e Dr. Bedri Ruhselman tarafından getirilmiş yeni bir kavramdır.