Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir.

İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 ve

İlahi

İlahi, dini terim. TDK tanımına göre; "Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım"1. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin bir önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

Tanrı'ya ait, Tanrı ile ilgili manalarına gelir. Edebiyatta, tasavvuf şairleri tarafından yazılan ve dini, ilahi konuları ihtiva eden manzumelere verilen addır. İlahiler, eskiden tekkelerde Tanrı aşkı ile söylenir ve beste ile terennüm edilirdi. Söyleniş gayeleri, Tanrı'yı övmek, O'na karşı duyulan engin sevgiyi dile getirmektir.

İlahiler hem aruz, hem de hece vezni ile söylenir. Aruzla söylenen beyitlerle, hece ile söylenenler dörtlüklerle kurulur. Dörtlük sayısı 3-7, beyit sayısı ise 5-7 veya daha fazla olabilir. Ancak ilahi'lerin daha çok hece vezni ile, 7-8'li veya 11'li ölçülerle söylendiğini belirtmekte fayda vardır.

İlahiler Tasavvuf Edebiyatı'nın en yaygın nazım şekillerindendir. Dini günlerde ve törenlerde çok okunan bir şiir olarak yaygın şöhreti vardır. Divan Edebiyatı'ndaki tevhid'lere karşılıktırlar. İlahi'ler değişik tarikatlarda başka başka adlar alırlar: Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

Mevleviler: Ayin; Bektaşiler: Nefes; Gülşeni'ler: Tapuğ; Halvetiler: Durak.

İLAHİ

"Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz:
"İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?"- N. Cumalı.

İLAHİ

tanrı'ya özgü, tanrısal; "bu ne hal", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir. çok güzel, mükemmel. tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

İLAHİ

Türkçe İLAHİ kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. divine, godly, heavenly, celestial, Elysian n. hymn, chant, carol, canticle, anthem, psalm n. God, deity, divinity

İLAHİ

Türkçe İLAHİ kelimesinin Fransızca karşılığı.
hymne [le], choral [le], antienne [la], cantique [le]; divin

İLAHİ

Türkçe İLAHİ kelimesinin Almanca karşılığı.
göttlich, himmlisch; Hymne, Kirchenlied, Lied

İlahi (Selda Bağcan) sözleri

Selda Bağcan tarafından albümünde söylenen İlahi adlı şarkının sözleri.

Vardim Kırklar kapısına
Baktım cennet yapısına
Tapmısam Hak kapısına
Allah ey vallah ey vallah

Evvel Allah ahir Allah
Dönemem estagfurullah
Bendeyim Allah eyvallah
İmanım amentu billah

Eridi dagların tası
Akıttım gözümden yası
Ali'dir imamlar bası
Allah eyvallah eyvallah

Pir elinden içtim dolu
Ögrendim erkânı yolu
Emnuyette mümin kulu
Allah ey vallah ey vallah

DAVUT SULÂR canlar cani
Mevlana Mahmud Hayrani
Pirimdir Veysel Karani
Allay eyvallah eyvallah

İLahi (yunus emre) sözleri

yunus emre tarafından albümünde söylenen İLahi adlı şarkının sözleri.

ben yürürüm yane yane
aşk boyadı beni kane
ne âkilem ne divane
gel gör beni aşk neyledi

gâh eserim yeller gibi
gâh tozarım yollar gibi
gâh akarım seller gibi
gel gör beni aşk neyledi

akar suların çağlarım
dertli ciğerim dağlarım
şeyhim anuban ağlarım
gel gör beni aşk neyledi

ya elim al kaldır beni
ya vaslına erdir beni
çok ağlattın güldür beni
gel gör beni aşk neyledi

ben yürürüm ilden ile
şeyh anarım dilden dile
gurbette halim kim bile
gel gör beni aşk neyledi

mecnun oluban yürürüm
ol yâri düşte görürüm
uyanıp melûl olurum
gel gör beni aşk neyledi

miskin yunus biçareyim
baştan ayağa yareyim
dost elinde avareyim
gel gör beni aşk neyledi

İlgili konuları ara

Yanıtlar