Ortodoks Yahudilik

Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs'teki Mabed'in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.Bugün İsrail Devleti'nde de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Musa Kanunları'na sıkı bir şekilde bağlı olan Ortodoks Yahudiler, Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler.

Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs'teki Mabed'in yıkılışından günümüze kadar gelen resmi Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.

Bugün İsrail Devleti'nde de bu mezhep taraftarları hakimdir. Musa Kanunları'na sıkı bir şekilde bağlı olan Ortodoks Yahudiler, Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.