İlke

Kısaca: İlke, bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak ...devamı ☟

İlke, bilimsel yöntemde nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasaların genelleştirilmesi ile elde edilen ve insana hem teorik çalışmalarında, hem de uygulama faaliyetlerinde yol gösteren genel dayanak noktasıdır.

İlke

Ilke İngilizce anlamı ve tanımı

Ilke anlamları

  1. (a.) Same.

Ilke tanım:


İlke

Türkçe İlke kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. principle, basis, keynote, doctrine, canon, guideline, law, tenet

İlke

başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel bilgi, temel kural. bir kimsenin, grubun davranma biçimini belirleyen, titizlikle uyulanması gereken kurallar bütünü, prensip; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip. temel düşünce, temel kanı, umde, unsur, prensip; ahlb. davranış kuralı.

İlke

Türkçe İlke kelimesinin Fransızca karşılığı.
principe [le], base [la]

İlke

Türkçe İlke kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Maxime, Prinzip

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Evrensel ilke
6 yıl önce

Evrensel ilke (en: cosmological principle), astronomide genellikle kabul gören bir ilke. Ortaçağ sonlarına kadar genellikle Dünya’nın evrenin merkezi olduğuna...

Antropik ilke
6 yıl önce

Antropik ilke, fizikte ve kozmolojide özellikle astrofizik ve kozmolojideki fiziksel ve kimyasal teorilerin Dünya'da yaşam olduğunu ve yalnızca tek bir...

Sila
3 yıl önce

(Sanskritçe) ya da sīla (Pāli) Türkçeye "erdemli davranış", "ahlak", "etik" veya "ilke" olarak çevrilebilir. Budizm'de beden, zihin ya da konuşma yoluyla yerine...

Nürnberg İlkeleri
4 yıl önce

Nürnberg ilkeleri bir savaş suçunun ne şekilde teşkil ettiğini belirlemek için konulan bir dizi kuraldır. İlkeler II. Dünya Savaşı sonrasında Nasyonel Sosyalist Parti Partisi...

Nürnberg İlkeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Cinayet, Devlet başkanı, Diní®, Eziyet, Hükümet, Kasaba, Kent, Köy, Nazi Partisi
Dokuz Umde
3 yıl önce

Dokuz Umde veya Dokuz İlke, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden bir süre önce, 8 Nisan 1923'te yayımlamış olduğu...

Dokuz Umde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası, Mustafa Kemal, TBMM
Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi
6 yıl önce

uluslararası hukuk ilkelerini belirlemek"le görevlendirildi. Bu amaçla aşağıdaki metin komisyonun ikinci oturumunda kabul edildi: I. İlke Uluslararası hukuka...

Tıp etiği
6 yıl önce

ya da yanlış olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin belirli ilkelere oturtulması girişimi tıp etiğinin alanını oluşturmaktadır. Felsefenin etik...

Tıp etiği, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim, Bilim felsefesi
Wilson İlkeleri
3 yıl önce

Wilson İlkeleri, Wilson Prensipleri, On Dört Madde ya da On Dört Nokta olarak da bilinir (İngilizce: Fourteen Points) Amerika Birleşik Devletleri başkanı...