Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

Yasa

Yasa şu anlamlara gelir:

1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki.

2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

3- Toplumsal yaşamı ve insan eylemlerini düzenleyen normlar, kurallar; belli bir otoriteye dayanılarak konan ve birtakım yaptırımlarla desteklenen ilkeler bütünü.

Bu bağlamda, Tanrı tarafından konan ve vahiy yoluyla insanlara bildirilen, insanların birbirleriyle ve yaratıcılarıyla olan ilişkilerini düzenleyen yasaya tanrısal yasa denmektedir. Buna karşın, insan iradesinin insana tüm insanlar için geçerli olacak şekilde buyurduğu evrensel ahlak kuralları bütününe ahlak yasası, bir toplumda yasama organı tarafından çıkarılan, toplumsal yaşamı ve insan etkinliklerini düzenlemeyi, denetlemeyi amaçlayan bağlayıcı kurallara hukuk yasa, doğal olaylar arasındaki sürekli ve düzenli ilişkilere doğa yasası, doğa bilimlerinin konu aldığı sürekli düzenliliklere de bilimsel yasa adı verilmektedir.

Bu bağlamda, en iyi bilinen ve en çok kullanılan açıklama türü olarak, açıklanma ihtiyacı duyan nesne ya da olgunun bir yasaya uyduğunu göstermekten oluşan açıkla­ma türüne yasayla açıklama adı verilir. Bu anlayışa göre, örneğin, bir parçası suya batırılmış olan bir sopa. Snellin kırılma yasası temele alınarak, bir gezegenin konumu Kepler’in birinci ya da ikinci yasasına göre açıklanabilir.

yasa

1 . Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural:
"Doğa yasaları."-
2 . hukukDevletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun:
"Ceza yasası."-
3 . Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum:
"Yer çekimi yasası. Mendel yasaları."-
4 . Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü:
"Ahlak yasası."-
5 . felsefeDüşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel:
"Düşünme yasaları."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak)

yasa

olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural; toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri, kanun; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
(bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durum.

yasa

(Türkçe) Erkek ismi - Sevinç memnuniyet, beğenme ve alkış ifade eder; yaşasın, ömrü çok olsun, aferin.

yasa

Türkçe yasa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Yassa] n. lament, mourning
n. act, act of congress, code, enaction, law, regulation, statute
v. legislate

yasa

Türkçe yasa kelimesinin Fransızca karşılığı.
loi [la], charte [la], statut [le]

yasa

Türkçe yasa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gesetz, Gesetzgebung, Lex, Nomos, Ordnung
yasa kanun demektir.En önemli yasa anayasadır.anayasa baş yasa olan bir yasadır.başka hangi yasalar vardır?bilene harby çikolata.
Kanun: yasalar karşısında eşitlik sağlayan bir yönde yasa gibi olayların durumuna bağlı olarak belirtilen durum kurallarıdır. Yazılı kurallar için de yer alır.
Yasa:olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural; toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri, kanun; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
(bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durum. İki madde de irbirine bağlı olarak çıkarılmış kurallardır.Her hangi bir güçlk ve suçta kullanılır.

Yaşa (Kreş) sözleri

Kreş tarafından albümünde söylenen Yaşa adlı şarkının sözleri.

vinden uzakta, doğuştan göçmen ruhum var.
rüzgar ne zaman çağırırsa ,ruhum hazırol durumunda bedenim öne çıkar.
yaşlanınca yüzüm dünya haritasına benzesin.
essin rüzgar, gez gez bitmesin.
yaşa, yaşa.
yaşayabildiğin kadar.
esen rüzgarım, genişleyen ruhum var.
şehirlerden geçtim.
herkes varolma savaşında.
hayat hala kutsal.
insanlar gökkuşağı.
ama korkular siyaha boyar.
korkaklar bakar,cesurlar hep yaşar.
güneş doğunca umut var.
umut varsa hayat var.
bu yüzden benim gözümkara,düştüm yola.
yaşa, yaşa.
yaşayabildiğin kadar.
esen rüzgarım genişleyen ruhum var.
doya doya içtim.
kanıma karıştı.
hayatın özsuyu.
yaşamın özsuyu.
hem acı hem tatlı bir tadı var.
hayatın özsuyu.
yaşamın özsuyu.

Yasa (Gülben Ergen) sözleri

Gülben Ergen tarafından Uçacaksın albümünde söylenen Yasa adlı şarkının sözleri.

Bir zaman şahindim, yükseklerdeydim indim
Ne kadar dalgalıydım, rüzgarlıydım, dindim
Yatıştı öfkem, kadir kıymet bildim
Sevdiğimi söylerken samimiydim

Sen beni boşver kendini dinle
Değişir her şey yasa böyle

Sen beni boşver kendini dinle
Değişir her şey yasa böyle

Arama sorma beni aman
Yok yere kalbimi yorma tamam
İyiyi, kötüyü göze almadan
Sakın ha gelme

Arama sorma beni aman
Yok yere kalbimi yorma tamam
İyiyi, kötüyü göze almadan
Sakın ha gelme

Fark edersen eğer
Hemen her şeyi bırak gel
Dünya işleri dursun
Ne boş telaşmış meğer
Bana sorarsan
Her hayat bir roman
Gel sende olma geç kalanlardan

Sen beni boşver kendini dinle
Değişir her şey yasa böyle

Sen beni boşver kendini dinle
Değişir her şey yasa böyle

Arama sorma beni aman
Yok yere kalbimi yorma tamam
İyiyi, kötüyü göze almadan
Sakın ha gelme

Arama sorma beni aman
Yok yere kalbimi yorma tamam
İyiyi, kötüyü göze almadan
Sakın ha gelme

Arama sorma beni aman
Yok yere kalbimi yorma tamam
İyiyi, kötüyü göze almadan
Sakın ha gelme

Sevdiğimi söylerken samimiydim

Yanıtlar