Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

YASA (türkçe) anlamı
1. olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen
2. değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural
3. toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
4. devletin yasama gücü tarafından konulan
5. herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri
6. kanun
7. düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
8. (bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra
aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durum.
YASA (türkçe) anlamı
9. 1 . Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen
10. değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural:
11. Doğa yasaları.-
12. 2 . hukukDevletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü
13. kanun
14. Ceza yasası.-
15. 3 . Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra
16. aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum:
17. Yer çekimi yasası. Mendel yasaları.-
18. 4 . Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü:
19. Ahlak yasası.-
20. 5 . felsefeDüşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel:
21. Düşünme yasaları.-
22. Atasözü
23. deyim ve birleşik fiiller
yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak)
YASA (türkçe) anlamı
24. (Türkçe) Erkek ismi - Sevinç memnuniyet
25. beğenme ve alkış ifade eder
26. yaşasın
27. ömrü çok olsun
28. aferin
YASA (türkçe) ingilizcesi
1. [Yassa]n. lament
2. mourning
3. n. act
4. act of congress
5. code
6. enaction
7. law
8. regulation
9. statute
10. v. legislate,
YASA (türkçe) fransızcası
1. loi [la]
2. charte [la]
3. statut [le]
YASA (türkçe) almancası
1. n. Gesetz
2. Gesetzgebung
3. Lex
4. Nomos
5. Ordnung

Yasa hakkında detaylı bilgi

Yasa şu anlamlara gelir:

1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki.

2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

3- Toplumsal yaşamı ve insan eylemlerini düzenleyen normlar, kurallar; belli bir otoriteye dayanılarak konan ve birtakım yaptırımlarla desteklenen ilkeler bütünü.

Bu bağlamda, Tanrı tarafından konan ve vahiy yoluyla insanlara bildirilen, insanların birbirleriyle ve yaratıcılarıyla olan ilişkilerini düzenleyen yasaya tanrısal yasa denmektedir. Buna karşın, insan iradesinin insana tüm insanlar için geçerli olacak şekilde buyurduğu evrensel ahlak kuralları bütününe ahlak yasası, bir toplumda yasama organı tarafından çıkarılan, toplumsal yaşamı ve insan etkinliklerini düzenlemeyi, denetlemeyi amaçlayan bağlayıcı kurallara hukuk yasa, doğal olaylar arasındaki sürekli ve düzenli ilişkilere doğa yasası, doğa bilimlerinin konu aldığı sürekli düzenliliklere de bilimsel yasa adı verilmektedir.

Bu bağlamda, en iyi bilinen ve en çok kullanılan açıklama türü olarak, açıklanma ihtiyacı duyan nesne ya da olgunun bir yasaya uyduğunu göstermekten oluşan açıkla­ma türüne yasayla açıklama adı verilir. Bu anlayışa göre, örneğin, bir parçası suya batırılmış olan bir sopa. Snellin kırılma yasası temele alınarak, bir gezegenin konumu Kepler’in birinci ya da ikinci yasasına göre açıklanabilir.

Şarkı Sözleri

Gülben Ergen tarafından Uçacaksın albümünde söylenen yasa adlı şarkının sözleri.


bir zaman şahindim, yükseklerdeydim indim
ne kadar dalgalıydım, rüzgarlıydım, dindim
yatıştı öfkem, kadir kıymet bildim
sevdiğimi söylerken samimiydim

sen beni boşver kendini dinle
değişir her şey yasa böyle

sen beni boşver kendini dinle
değişir her şey yasa böyle

arama sorma beni aman
yok yere kalbimi yorma tamam
iyiyi, kötüyü göze almadan
sakın ha gelme

arama sorma beni aman
yok yere kalbimi yorma tamam
iyiyi, kötüyü göze almadan
sakın ha gelme

fark edersen eğer
hemen her şeyi bırak gel
dünya işleri dursun
ne boş telaşmış meğer
bana sorarsan
her hayat bir roman
gel sende olma geç kalanlardan

sen beni boşver kendini dinle
değişir her şey yasa böyle

sen beni boşver kendini dinle
değişir her şey yasa böyle

arama sorma beni aman
yok yere kalbimi yorma tamam
iyiyi, kötüyü göze almadan
sakın ha gelme

arama sorma beni aman
yok yere kalbimi yorma tamam
iyiyi, kötüyü göze almadan
sakın ha gelme

arama sorma beni aman
yok yere kalbimi yorma tamam
iyiyi, kötüyü göze almadan
sakın ha gelme

sevdiğimi söylerken samimiydim

Kreş tarafından söylenen yasa adlı şarkının sözleri.

vinden uzakta, doğuştan göçmen ruhum var.
rüzgar ne zaman çağırırsa ,ruhum hazırol durumunda bedenim öne çıkar.
yaşlanınca yüzüm dünya haritasına benzesin.
essin rüzgar, gez gez bitmesin.
yaşa, yaşa.
yaşayabildiğin kadar.
esen rüzgarım, genişleyen ruhum var.
şehirlerden geçtim.
herkes varolma savaşında.
hayat hala kutsal.
insanlar gökkuşağı.
ama korkular siyaha boyar.
korkaklar bakar,cesurlar hep yaşar.
güneş doğunca umut var.
umut varsa hayat var.
bu yüzden benim gözümkara,düştüm yola.
yaşa, yaşa.
yaşayabildiğin kadar.
esen rüzgarım genişleyen ruhum var.
doya doya içtim.
kanıma karıştı.
hayatın özsuyu.
yaşamın özsuyu.
hem acı hem tatlı bir tadı var.
hayatın özsuyu.
yaşamın özsuyu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ermeni Soykırımı'nın Inkarını Cezalandıran Yasa Tasarısı

Ermeni Soykırımı`nın inkarını cezalandıran Yasa Tasarısı, Fransa Parlamentosu`nun, 12 Ekim 2006`da görüştüğü ve 19 oya karşılık 106 oyla kabul edilen tasarı.

Ermeni Soykırımı'nın Inkârını Cezalandıran Yasa Tasarısı

Ermeni Soykırımı'nın inkarını cezalandıran yasa Tasarısı, Fransa Parlamentosu'nun, 12 Ekim 2006'da görüştüğü ve 19 oya karşılık 106 oyla kabul edilen tasarı. Tasarıyı sunan Fransa Sosyalist Partisi (PS), iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) ve muhalefetteki merkez sağcı ...

Soykırımların İnkarının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa

Soykırımların İnkarının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: [[Soykırımların İnkârının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa]]

Soykırımların İnkârının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa

Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilen; ancak, Fransa Anayasa Konseyi tarafından "anayasaya aykırılık" gerekçesiyle iptal edilip yürürlüğe giremeyen yasadır. Kısaca "inkar yasası" olarak da anılan söz konusu yasa, "Ermeni Soykırımı"nın varlığının inkar edilmesi, ...

1402 Sayılı Yasa

1402'likler, 12 Eylül Darbesi'nden sonra 1983 yılında, 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı yasanın ikinci maddesi sıkıyönetim komutanlığınca değiştirilerek, akademik personelden, devlet memuruna kadar kamuda çalışan birçok kişinin görevine son verildi. Sıkıyönetim ...

Yasa Dışı

Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır.

Corpus

''Corpus'' veya korpus (Latince çoğulu ''corpora'', İngilizce çoğulu ''corpuses'' veya ''corpora'') Latince'de gövde anlamına gelmektedir. Şu anlamlara gelebilir:

Decemviri

Decemviri (tekil decemvir), Roma Cumhuriyeti'nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim.

Elohist

Elohist (E), Belgesel hipotez'de anlatılan Tora'nın dört kaynağından biridir. Kaynağın ismi Tanrı için kullanılan Elohim'den gelir. Tanrı, Yahvist (J) kaynağa kıyasla daha az insansıdır.Harris, Stephen L., Understanding the Bible. Palo Alto: Mayfield. 1985.