İmam, öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda kullanılmıştır.

İmam

İmam öne geçen, rehber, idare eden, cemaata namaz kıldıran, padişah, halife. “İmam” kelimesi dini bir tabir olarak, üç manada kullanılmıştır.

Birincisi, namazdaki imam olup, camilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemaata namaz kıldırır.

İkincisi, ilimde imam olanlardır. Bunlar büyük din alimleridir. Herbiri mezhep sahibi olup, insanlar kendilerine tabi olarak doğru yolu bulurlar. Bunlardan dört mezhep imamı; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel en önde gelenleridir. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani de dinde imam olmuş büyük alimlerden birkaçıdır. (Bkz. Müctehid)

Üçüncüsü, insanların idaresini üzerine alan, onlara başkanlık edenlerdir. İslam devlet idaresinde, devlet başkanı olan kimseler “İmamü’l Müslimin=Müslümanların başkanı” sıfatı ile de anılmıştır. Bunlar Halifelerdir. (bkz. Halife)

İmam

i. imam

İmam

cemaate namaz kıldıran kimse; kimi küçük ıslam devletlerinde devlet başkanı. müslümanlıkta mezhep kuran kimse; en önde bulunan, önder. hz. muhammet'ten sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelerin sanı.

İmam

Fransızca İmam kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] imam

İmam

Almanca İmam kelimesinin Türkçe karşılığı.
imam

İmam

1. anlamı imam.

İmam

Fransızca İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque, Muslim religious leader or chief

İmam

Almanca İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief

İmam

Portekizce İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. imam

İmam

Türkçe İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque, Muslim religious leader or chief


İlgili konuları ara

Yanıtlar