İmam

İmam, öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda kullanılmıştır.

İmam öne geçen, rehber, idare eden, cemaata namaz kıldıran, padişah, halife. “İmam” kelimesi dini bir tabir olarak, üç manada kullanılmıştır.

Birincisi, namazdaki imam olup, camilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemaata namaz kıldırır.

İkincisi, ilimde imam olanlardır. Bunlar büyük din alimleridir. Herbiri mezhep sahibi olup, insanlar kendilerine tabi olarak doğru yolu bulurlar. Bunlardan dört mezhep imamı; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel en önde gelenleridir. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani de dinde imam olmuş büyük alimlerden birkaçıdır. (Bkz. Müctehid)

Üçüncüsü, insanların idaresini üzerine alan, onlara başkanlık edenlerdir. İslam devlet idaresinde, devlet başkanı olan kimseler “İmamü’l Müslimin=Müslümanların başkanı” sıfatı ile de anılmıştır. Bunlar Halifelerdir. (bkz. Halife)

Diğer anlamları

İmam

1. anlamı imam.

İmam

Imam İngilizce anlamı ve tanımı

Imam anlamları

 1. (noun) Alt. of Imaum

Imam tanım:

Kelime: imam
Söyleniş: i-'mäm, E-', -'mam
İşlev: noun
Usage: often capitalized
Kökeni: Arabic imAm
1 : the prayer leader of a mosque
2 : a Muslim leader of the line of Ali held by Shiites to be the divinely appointed, sinless, infallible successors of Muhammad
3 : any of various rulers that claim descent from Muhammad and exercise spiritual and temporal leadership over a Muslim region

Imam ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Imaum,

İmam

İngilizce İmam kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Imán

İmam

İngilizce İmam kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. imen (le point culminant de la mosquée, dirigeant religieux)

İmam

İngilizce İmam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Imam, islamischer Religionsführer, Oberhaupt einer Moschee

İmam

İngilizce İmam kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. Imam (nel'Islam-condottiero religioso)

İmam

İngilizce İmam kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. Imam, chefe de mesquita, líder muçulmano religioso

İmam

i. imam

İmam

Fransızca İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque, Muslim religious leader or chief

İmam

Almanca İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief

İmam

Portekizce İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. imam

İmam

Türkçe İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque, Muslim religious leader or chief

İmam

Flemenkçe İmam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief

İmam

İngilizce İmam kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Imam (in de Islam - hoofd van moskee, godsdienstige leider)

İmam

n. one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque; Muslim religious leader or chief n. imam, one who leads prayers in a Muslim mosque, Muslim religious leader or chief

İmam

cemaate namaz kıldıran kimse; kimi küçük ıslam devletlerinde devlet başkanı. müslümanlıkta mezhep kuran kimse; en önde bulunan, önder. hz. muhammet'ten sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelerin sanı.

İmam

Fransızca İmam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. imam

İmam

Fransızca İmam kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] imam

İmam

Almanca İmam kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. imam (m)

İmam

Almanca İmam kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. imán (m)

İmam

Almanca İmam kelimesinin Türkçe karşılığı.
imam

İmam

Türkçe İmam kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] imam

İmam

Türkçe İmam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Imam

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İmam ilgili konular

 • Bursa

  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen
 • Yezid

  Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yez
 • Zehebi

  Zehebi fıkıh, hadis ve tarih alimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz bin Abdullah et-Türkmani el-Mısri, künyesi Ebu Abdullah, lakab
 • İslamiyet

  Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun e
 • Ahlak

  Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim... Bir insanın yaradılışı gere
 • Kahramanmaraş

  Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi yer alan ilin toprakları 27°11' ve 38°36' kuzey enlemleri ile 36°15' ve 37°42' doğu boylamları arasında yer al
 • Fatih

  Fatih İstanbul'un ilçelerinden biri. İstanbul'un ilk büyük cami ve imaretinin çevresinde oluşan ve şehri 'fetheden sultanın lakabını taşı
 • Karagöz

  Bir tiyatro türüdür. Geleneksel Türk gölge oyunudur. Ortalama bir ölçü ile, bir karıştan biraz fazla boyda deriden kesilmiş ve boyanmış
 • Cemaat

  Cemaat topluluk, kalabalık.Namaz kılmak, vaaz veya mevlid dinlemek için bir araya gelmiş kimselerden meydana gelen topluluk. Aynı dinden veya soy
 • Hürriyet

  Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının b