imge nedir bilen varmı çok önemli nedir ve metinlerde nasıl geçer???...

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Refah Devleti

I. REFAH DEVLETİ KAVRAMI“Refah Devleti[1]” (welfare state) kavramı, tarih boyunca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Tanımlar, refah devletine minimum sorumluluk verenden (gereksinimlerin sadece minimum düzeyde karşılanması, minimum standartların sağlanması), refah devletine ...

Fransız Varoluşçuluğu

Varoluşçuluğun, her hâlde en iyi tanınan filozofu olan olan Jean-Paul Sartre (1905-80), karmaşık ve çok ilginç bir şahsiyettir. Modern felsefenin büyük bir bölümü ve Fransız felsefesinin hemen hemen tamamı ile birlikte, onun için de, Descartes 'ın yöntemsel şüphesi ve cogitosu ...

Osmanlı'da Misyonerlik

1820 yılında başlayan ve Kurtuluş Savaşı'na sonuna kadar süren zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz Osmanlı Devleti'nin Islahat Fermanı ile verdiği ...

Cornelius Castoriadis

Cornelius Castoriadis, 11 Mart 1922 yılında İstanbul’da doğdu.26 Aralık 1997’de Paris’te öldü.Yunanlı filozof ve psikanalizci, hukukcu, direnişçi ve özgürlükçü sosyalist.

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze, 18 Ocak 1925'te Paris'te doğdu, 4 Ekim 1995'te aynı yerde intihar ederek hayatına son vermiştir. Fransız filozof ve Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard gibi önemli isimlerin yanı sıra yapısalcılık-sonrası-teori'nin yani postyapısalcı felsefe'nin öncü ...

Cem Eroğul

Cem Eroğul, (1944), Türk hukukçu == Hayatı == === Eğitim ===1944 yılında İzmir`de doğdu. İlk ve orta dereceli öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1960 yılında İstanbul, Saint Joseph Lisesi`nden mezun oldu.

Sanat Felsefesi

I. BÖLÜMİLK ÇAĞLAR ve FELSEFE ÖNCESİ MİTOLOJİK ÇAĞAnadolu (Küçük Asya) üç tarafının denizlerle çevrili olması, Asya, Avrupa ve Afrika arasında, deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması, olumlu iklim şartları, verimli toprakları, bol su kaynaklarına sahip olmasından ...

Türkiye'de Yayımlanmış Sinema Kitapları

Türkiye'de yayımlanmış sinema kitapları